Uyar “ Su Şebeke Hattındaki Asbestli su boruları değiştirilsin”

Gökçebey Belediye Meclisi’nin Mayıs Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Toplantıda Meclis üyesi Sadi Uyar verdiği teklifte Su Şebeke Hattındaki Asbestli su boruları değiştirilsin dedi. Uyar toplantıda Dört adet teklif verdi. Tekliflerinde Su Şebeke Hattındaki Asbestli su boruların değiştirilmesini, Şehirlerarası Terminal yerinin Belirlenmesini, Terminal binasındaki işyerlerinin düzenlenmesini, Gökçebey ilçe merkezine yakın Köylerin merkeze alınmasını istedi.

Uyar Su Şebeke Hattındaki Asbestli su boruların değiştirilmesi ile ilgili teklifinde şunları ifade etti ” İller Bankası aracılığı ile 17 yıl önce isale hattına İlçe su şebekesine döşenen borular içerisinde kanserojen etkisi bulunan asbest bileşenlerinin olması nedeniyle asbestli su boruları ilçe halkının sağlığımızı tehdit etmektedir. Asbest boruların kanserojen etki yaptığı bilinen bir gerçek. Sağlık açısından çok büyük zararları olan asbest borular bir çok yerde ya değiştirilmiş yada kullanılması yasaklanmıştır. Bilimsel çalışmalar sonucu asbest liflerinin kana geçmekte olduğu, pankreasa, karaciğere, böbreğe, mide mukozasına girebildiği belirtirken, asbeste yüksek miktarda maruz kalanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre fazla miktarda gastro-intestinal  (sindirim sistemi) kanserine rastlanmaktadır. Birçok araştırmacı bu kanserin nedeninin asbest liftleri olduğu görüşünü paylaşıyor.
Asbestli içme suyu şebekelerinde hatlarda meydana gelen patlak ve kırılmalardan kaynaklı asbestten çıkan küçük parçacıkların ciğerlere yerleşmesiyle kanser riski oluştuğu bunun yanında hatlar sağlam olsa bile asbest borulara aşırı klor yüklemesinin suyun asbestli yüzeyle temasa geçerek aynı etkilerin oluşmasına yol açtığı belirtiliyor. Suya Klor yüklenmesi sonucu asbest liflerinin kopmasına kopan liflerin suyla beraber sindirim yoluyla vücuda girmesiyle 1987 yılındaki Altıncısı düzenlenen asbest Konferansında kanserojen etki yapabileceği belirtilmiştir. Ayrıca; 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de Çevre Bakanlığı’nca yayımlanan “ Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin kontrolü yönetmeliği’nin”, asbest kullanımı ile ilgili hükümler başlıklı 37. maddesinde asbest lifi içeren ve piyasaya sürülemeyecek maddeler arasında asbestli çimento borular yer almaktadır.
 Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İdris Yücel asbestin kanserojen bir madde olduğunu Asbestin özellikle solunum yoluyla alınması durumunda akciğer zarı kanserine neden olduğunu Asbest içme suyuna karışırsa, vücuda sindirim yoluyla girdiğini. Sindirim yoluyla alındığında asbestin kanser yaptığını. Sonuç olarak içme suyunda asbestli boruların kullanılmamasını, bu durumdakilerin de mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirtmiştir. Avrupa Birliği de 2005 yılından itibaren AB’ye üye olan ülkelerde asbest üretimini yasaklamıştır. Çevre ve Orman Bakanlığının 29 Ağustos 2010 tarihinde yayınladığı “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında” Yönetmelikle asbest kullanımını yasaklamış 31.12.2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Asbestli boruların halkın sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda derin şüphelerimiz var. Son zamanlarda Kanser vakaların arttığı bazı hastaların ilçe hastanesinde tedavi gördükleri hastaların büyük çoğunluğu ise ilçe dışındaki hastanelerde tedavi gördükleri bilinmektedir. Asbestin yol açtığı kanser hastalıkları şöyle ifade ediliyor. Akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumuna, ciltte yaralara neden olabiliyor.
 "Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı"nca,  Kanserojen Maddeler Listesi"nde "Kesin kanserojen" olarak tanımlanan ve akciğer zarının kalınlaşmasına neden olan asbest; insanlarda akciğer zarı ve karın zarı kanseri, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açıyor.
 Halk arasında ki bu yaygın kanaatin ve şüphenin giderilmesi açısından ilçemizdeki mevcut su şebeke hattında asbestli boru kullanıp kullanılmadığı tespitinin yapılması, belediyenin17 yıl önce kullanılmaya başlanan bu boruların yerine, sağlığa zararı bulunmayan, basınca dayanıklı, 100 yıl ömürlü polietilen veya çelik borularla su şebeke hattının yenilenmesini. Eski asbest borularını yeraltından kalmasını yüzeye çıkarsa insan sağlığı açısından tehlikeli olabileceğinden yeni boruları aynı geliş hattından döşenmesini, mevcut su şebeke hattındaki asbestli boru kullanıldı ise halkımızın sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınması, konunun belediye meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum”
dedi

Uyar ayrıca Şehirlerarası Terminal yapımı ve yerinin Belirlenmesi için verdiği diğer teklifinde de şöyle dedi “İlçemizin terminal hususundaki sıkıntısı, vatandaşlarımız tarafından farklı zamanlarda dile getirilmiş olmasına rağmen, bu konu hakkında herhangi bir olumlu çalışma, maalesef, yapmamış; bu sebeple Gökçebey ilçesinin yeterli bir terminal ihtiyacı yıllardır sürgit olmuştur. Bilindiği üzere; ilçemizden il dışına gitmek isteyen vatandaşlarımız, servis araçları vasıtası ile Ankara – Zonguldak karayolunun yanına gelip buradan otobüslerle binmektedir. Bu durum hem yolcular hem de yolcu yakınları bakımından sorun olmakta; birçok olumsuz durumu da içinde barındırmaktadır. Sarıkaş mevkisinin ışıklandırması, normal şartlarda dahi, yeterli değildir. Hemen yanında iki şehirlerarası otoyolun bulunmasına karşın, gerek şoförler ve gerekse yolcular için bir “ görme – görünme “ sorunu doğurmaktadır. Burada otobüslerden inen ya da otobüse binen yolcularımız, ışıklandırmanın yetersizliği yüzünden büyük tehlikeler altında kalmaktadır. İki taraftan hızla gelip giden araçlar, karanlık ve meskûn yerlere olan uzaklık gibi sebepler tehlikenin boyutunu daha da belirginleştirmektedir Bu kötü tabloya bir de kötü havayı eklersek, kelimenin tam manasıyla, bir “ eziyet” doğmuş olacaktır. Üniversite öğrencileri olsun aktarma vasıtalarla gelen kişiler olsun bu eziyeti çekmek zorundadır. Soğuk, yorgunluk, beklemenin verdiği gerginlik… Bu işkence, ta ki bir araç gelene kadar devam edecektir.
Ayrıca bu mevkiin yeterli ışıklandırmaya sahip olmayışı ve meskûn bölgeye uzak oluşu, vatandaşlarımızı tehlikelere karşı korumasız kılmaktadır. Civarın tenha oluşundan vatandaşlarımız tedirgin olmaktadırlar. Halkımız arasında yapılacak olan küçük bir araştırma bu türden olayların sıkça yaşadığını, tüm çıplaklığıyla ortaya koyacaktır. İnancımıza göre, tüm kâinatta yaratılmış olan en güzel ve şerefli varlık insandır. Hiç kimse, bu sebeplerden dolayı, yukarıda saydığımız tatsızlıkları yaşamayı hak etmemektedir. İnsan haklarının, hayat standartlarının zirveye çıktığı yüzyılımızda, bu çağdışı tablo, açıkçası, Gökçebeyli vatandaşlara ağır gelmektedir.
Amacımız Gökçebey’imizin daha yaşanılır, çağdaş ve gelişmiş bir görünüm kazanmasıdır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın burayı sevmelerini sağlamaktır. Umarım yeni yapılacak terminal bu sıkıntımızı ortadan kaldırır. Çünkü Gökçebey halkı, bundan çok daha iyisini hak etmektedir.
Yeni terminal yeri için en uygun yer Çukur köyü, yukarı çay Köprübaşı mevkiinde 102 ada 2 parseldeki 15 dönümlük Ticari Rekreasyon (Rekreasyon: Bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme) alanı olan hazine arazidir. Bu arazi Gökçebey belediyesi tarafından hazineden sosyal alanlar statüsünde üzerine şehirlerarası otobüs Terminal yapılması için kiralanmasının uygun olacağını terminal yapılacak yerin meskun mahalle olması yolcular için yayan olarak gidip gelmeleri imkanı sağlanacaktır. Konunun belediye meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum”

 İlçe merkezine yakın Köylerin merkeze alınması içinde teklifinde şu görüşlere yer verdi “Nüfusu 10,000 altında olan yerler belde statüsünde görünmektedir.12 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre Gökçebey belediyesi ilçe oluşu ve sanayinin istihdam ve katma değer yaratmasından dolayı  D5 statüsünde olup nüfusu 10,000 ile 14,999 yerler arasında gözükmektedir. Fakat ilçe halkı Gökçebey’in nüfusunun 2010 Aralık ayı itibarıyla 7260 kişi olması nedeniyle devlet hizmetlerinden tam olarak yararlanamamaktadır. Nüfusumuz 10,000 kişinin altında olması bir Anadolu lisesinin temelinin atılıp açılmasına imkan vermemektedir, ayrıca bazı devlet kurumlarının ilçemizden gitmesi söylentilerinin her zaman söylenmektedir. Merkez nüfusumuzu 10,000 üzerinde olmaması nedeniylede söylentiler daha da devam edecektir. Bu nedenle ilçe merkezi  sınırlarımıza yakın köyleri ilçe merkezine alınması merkez nüfusumuzu arttıracaktır. Referandum sonucu ilçe merkezimize alacağımız Çukur köyü merkez nüfusumu artıracak olması olumlu bir gelişmedir. Merkez Nüfusumuzun 10.000 nin üzerine çıkması için ilçe merkezine yakın köylerinde ilçe merkezine katılmaları sağlanmalıdır. Gökçebey Belediyesi bu konuda çalışmaları bir an önce başlatmalıdır” dedi
Uyar’ın teklifleri tekrar görüşülmek üzere Fen işlerine havale edildi.

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2011-05-06
Bu haber 3409 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 1033
  Bugün : 360
  Toplam: 5551144
   Online :

  28 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Hay Dee 67 2011-05-07 :

Gezgin rumuzlu arkadaş sadi beyin yapmış olduğu haberler belediyedeki yapılan işlerin legal anlatımları bu olayların illegal yönlerini bize anlattığınız için size çok teşşekkürederim düşündümde gerçekden tüm parklar ve çay ocakları belediye personeline verilmiş.Şahsım da işsiz bir genç olarak bu konuya oldukça üzüldüm hele ki gizli kapaklı belediyeye yapılan işçi alımı oldukça canımı yaktı sadi bey bize sitenizde yorum yapma imkanı tanıdınız için çok teşşekkürederim...


PAŞA 2011-05-07 :

gezgin rumuzlu arkadaşa::Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir. Ey Türk istikbalinin evlâdı! işte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk istiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!


GEZGİN 2011-05-06 :

Sadi bey sizi yakınen takip ediyorum,belediyemizde tek meclis üyesi sizmisiniz anlamış değlim,diğer arkadaşlar orada ne yapar ne eder bir merak aldı şimdi beni::!!!! Değindiginiz konular ve tespitleriniz çok doğru konular pekala size buradan bi soru soracagım ve sizden ricam bu sorumu yanıtlamanız yanlızca rakam olarak da yazsanız memnun olurum ama mutlaka bir cevap istiyorum sizden.Halkın gücü size bi şeyler hatırlatıyor mu? halkına bu kadar güvenen sayın hocamız değerli belediye başkanımız : sağlığı olmayan bir halk size ne kadar güçlü bir destek olabilir? siz halkınızın yanlızca oy pusulasına mühür basacak kadar güçlü olmasını mı istiyorsunuz?Bu konulardan hiç mi bilginiz yok sadi uyar beyfendi olmasa hiç kimse bu konulardan haberdar değil.Bir merakımda şudur ki belediyemizin tüm parkları çay ocakları belediye personeline tahsis edilmiş durumda madem ki bu insanlarda ticaret merakı bu kadar çok bırakın ozaman bizler belediyemize iş başı yapalım onlar yine kendilerine peşkeş çekilen yerlerde ticaretlerine devam etsinler,yada biz buralardan gidelim siz ve personeleniz yaşayın gökçebeyde,bir ihale yaptınız belediye dükkanları adı altında gülünç bir olay Arif PAZARA binayı kompile tahsis etmiş olsaydınız bu kadar laf olmazdı, ihalede aldığı DÜKKANLAR belli ihaleden sonra DÜKKAN TAKASIDA neymiş...!!!! Sadi bey hadi su boruları yerin altında önündeki olup biteni göremeyen bir zihniyetin yerin altını görmemesini normal olarak karşılayalım da utanmasalar evlerimizin içine baz istasyonu ve trafolar kuracaklar bunlarıda mı görmüyorlar.SİZE OLAN SORUMA GELİNCE SAYIN SADİ BEY MEVCUT BAŞKANIMIZ KAÇ YILDIR İLÇEMİZİ YÖNETMEKDE lütfen cevaplayınız.


murat 2011-05-06 :

Gökçebey`imiz için hepsi de gerekli şeyler ama nüfusun arttırılması için köylerin merkeze dahil edilmesi çok mantıklı bir çalışma böylece daha fazla hizmetten yararlanabiliriz ama tabiki su hattının bir an önce yenilenmesi lazım tebrik ediyorum Sadi abi başarılar dilerim


Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama