Eğitim Sen Boş kadrolar için duyuru yapılsın

Çaycuma Milli Eğitim Müdürlü Önünde eylem yapan Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği, “Milli Eğitim Müdürlüğünün Uygulamalarından Rahatsızız!” diyerek Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’yu göreve çağırdı.
Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği tarafından, açık bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına duyuru yapılmaması, duyurusu yapılmayan Çaycuma Gazi İlköğretim Okulu’na ikinci kez atama yapılması, zorunlu yer değiştirme atamalarının görevlendirme yoluyla delinmesi ve Çaycuma’da yapılan öğretmen görevlendirmelerinde nesnel kriterlere uyulmaması nedeniyle Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapıldı.
Basın açıklaması öncesinde Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğünün Kaymakamlık binasıyla aynı bina içerisinde olması nedeniyle Emniyet Müdürü ile Eğitim Sen üyeleri arasında tartışma çıktı. Emniyet Müdürü, basın açıklaması yapılacak yerin hükümet binası önü olduğu gerekçesiyle burada basın açıklaması yapılamayacağını söyleyip, başka bir yere gidip açıklama yapmalarını istedi. Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol da Milli Eğitimde yaşanan hukuksuzlukların hat safhaya vardığını ve bu hukuksuzlukları da Milli Eğitim Müdürlüğü önünde dile getirmelerinin en doğal hakları olduğunu, basın açıklaması yapılacak yerin herkesin kullandığı kaldırım alanı olduğu ve başka bir yere de gitmeyeceklerini söyledi.
Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından Milli Eğitim Müdürlüğüne çıkan merdivenlerin yanında toplanan Eğitim Sen üyeleri; “Açık bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılsın, Öğretmen görevlendirmeleri yeniden yapılsın!” pankartı açtılar. Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol,  Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu’ya seslenerek Zonguldak’ta yaşanan keyfi ve hukuksuz uygulamaları takip etmesini istedi.
Akyol, olumsuzlukların devam etmesi durumunda savcılıklara suç duyurusunda bulunup, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na başvuracaklarını belirterek atama ve görevlendirmelerde yaşanan sorunları şu şekilde açıkladı:


1- AÇIK BULUNAN MÜDÜR ve MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROLARI İÇİN DUYURU YAPILMIYOR
Eğitim kurumlarına müdür ve müdür yardımcılığı atamaları, belli bir takvimle ülkemiz genelinde olduğu gibi Zonguldak’ta da;  Şubat 2010’dan başlayarak en son 13 Ağustos 2010 tarihinde yapılan zorunlu yer değiştirme atamalarına kadar bugün geçerli olan yönetici atama yönetmeliğidir göre yapılmıştır.  En son 13 Ağustos tarihinde yapılan atamaların ardından Çaycuma’da 18, Zonguldak genelinde ise 50’nin üzerinde okul ve kurumda müdür ve müdür yardımcılığı kadroları boş kalmıştır.
Bartın dahil birçok ilde boş kalan kadrolara müdür ve müdür yardımcılığı atamalarının yapılması için geçtiğimiz Eylül ayı başında duyuru yapılarak atama takvimi işletilirken, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği’nin yetkisinde olan atama takvimi 13 Ağustos 2010 tarihinden sonra Zonguldak’ta işletilmemiştir.
Bugün açık bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği tarafından duyuru yapılmadığı için atama yapılamamaktadır. Atama takviminin işletilmesi için gerek Eğitim Sen Çaycuma Temsilciği gerekse Eğitim Sen Zonguldak Şubesi tarafından açıklamalar yapılmış, Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği göreve çağrılmıştır. Ayrıca Eğitim Sen Zonguldak Şube tarafından Zon-guldak genelinde açık bulunan kadrolarla ilgili Zonguldak Valilik Makamına ayrıntılı bir dosya verilerek bir an önce boş karolar için duyurunun yapılması istenmiştir. Ancak gelinen noktada hiçbir somut adım atılmamıştır.
Duyurunun yapılmaması ve keyfi bir şekilde ertelenmesi sınav kazanmış, şartları tutan birçok eğitim yöneticine ve yönetici adayına büyük bir haksızlıktır. Atamaların geciktirilmesi sınav kazanmış yönetici adaylarını mağdur ettiği gibi eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksamasına da neden olmaktadır.
Açık yönetici kadrolarının doldurulması için Atama Yönetmeliğini işletmeyen yetkililer ile yöneticilerin atanması konusunda ‘objektif, eşit, adil, ehliyet ve liyakati esas alan bir sistem ile bugüne kadar süren tartışmaların sonuna gelmek’ istediklerini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’ya hatırlatmak istiyoruz. Açık bulunan yönetici kadroları için Zonguldak’ta duyuru yapılmaması tüm eğitim camiasını rahatsız etmekte,  iş barışını boz-makta ve kurumlara güvensizlik duygusu yaratmaktadır. Atama Yönetmeliği işletilmeyerek ilçe dışındaki okullardaki yöneticilerin Çaycuma’da müdür yardımcılığı açık bulunan okullara görevlendirilmesi ya da başka bir okuldaki sınıf öğretmenin sınıfındaki görevinden alınarak, başka bir okula müdür yardımcısı olarak görevlendirilmesi Sayın Çubukçu’nun dile getirdiği; ‘objektif, eşit, adil, ehliyet ve liyakati esas alan bir sistem’ ile örtüşmemektedir.
KPSS skandalı nedeniyle ertelenen öğretmen atamaları öncesinde, açık bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarına atama yapılmaması durumunda ilimiz ve ilçemizdeki öğretmen açığı daha da artacaktır. Çünkü müdür ve müdür yardımcılığı atamaları için şartları tutan kişilerin büyük çoğunluğu şu anda öğretmen olarak görev yapmaktadır. Üzerinde defalarca durduğumuz yönetici atama iş ve işlemleri önümüzdeki ay içerisinde yapılacak öğretmen atamaları sonrasına bırakıldığında şu an görevde olan öğretmenlerimiz sınıflarını boşaltmak zorunda kalacaktır ve bu durum yeni öğretmen atamasına kadar devam edecektir.
Zonguldak’ta açık bulunan yönetici kadrolarının duyuruya açılmaması bizlerde ciddi kuşkular uyandırmaktadır. İvedilikle müdür ve müdür yardımcılığı açık bulunan okul ve kurumlara atama yapılması için yetkilileri göreve çağı-rıyor ve Milli Eğitim Bakanı Sayın Nimet Çubukçu’dan Zonguldak’taki bu durumu takip etmelerini talep ediyoruz.
2- DUYURUSU YAPILMAYAN GAZİ İLKÖĞRETİM OKULU’NA TEKRAR ATAMA YAPILMASINDAKİ GE-REKÇE NEDİR?
Yeni açılan Çaycuma Gazi İlköğretim Okulu’na geçtiğimiz ağustos ayında yapılan zorunlu yer değiştirme ata-malarında yönetmeliklere aykırı bir şekilde duyuru yapılmadan usulsüz bir şekilde müdür ataması yapılmış ve sendikamızın yaptığı açıklama üzerine de bu atama iptal edilmişti.
Geçtiğimiz hafta içerisinde Gazi İlköğretim Okulu’na norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle hiç duyuruya çıkmamasına rağmen kadrolu müdür ataması yapılmıştır. Yapılan bu atamanın hukuki olup olmadığı tartışmalıdır ve en önemlisi de etik değildir. Norm fazlası olan yöneticilerin ‘öncelikli atanması’ ile ilgili hüküm atama yönetmeli-ğinde vardır. Ancak Gazi İlköğretim Okulu’na norm kadro fazlası olduğu gerekçesiyle ataması yapılan yöneticinin norm fazlası olması, görev yaptığı okulunun kapanması gibi nedenlerden değil, isteğe bağlı atama döneminde yönetici olarak (müdür başyardımcılığı) atandığı okuldaki görevinin mahkeme kararıyla iptal edilmesinden dolayıdır. Mahkeme kararıyla yöneticiliği iptal edilen ve önceki görev yeri olan okuldaki müdürlük kadrosuna da ağustos ayında yapılan zorunlu yer değiştirmelerde atama yapılmasından dolayı norm fazla olunması durumu, Milli Eğitim Müdürlüğünün hatasıdır ve hiçbir duyurusu yapılmayan okula atama yapılmasını da haklı kılmamaktadır.
Kaldı ki, Gazi İlköğretim Okulu’na kadrolu olarak atanan yöneticinin önceki görev yaptığı ilçe olan Gökçe-bey’de, Hacımusa Herkime Rıfat Hayri Sinan İlköğretim Okulu ile Çaycuma Akçahatipler İlköğretim Okulu ve Gökçehatipler İlköğretim Okulu ağustos ayında yapılan zorunlu yer değiştirme atamasında açık gösterilmiş ve bu okullarımıza talep olmadığı için müdür ataması yapılmamıştır ve şu anda da müdürlük kadroları boştur. Duyurusu yapılıp da boş kalan bu okullara atama yapmak yerine, hiçbir şekilde duyurusu yapılmayan Gazi İlköğretim Oku-lu’na niçin bu atamanın yapıldığı yetkililer tarafından kamuoyuna açıklanmalıdır.
Duyurusu yapılmayan Gazi İlköğretim Okulu’na ağustos ayında yapılan ve sendikamızın açıklamasına üzerine da iptal edilen usulsüz atamanın ardından ikinci kez duyuru yapılmadan atama yapılması, yapılan bu atamayı kuşkulu hale getirmiştir.
Zonguldak Valilik Makamından yapılan bu atamanın iptal edilmesini talep ediyoruz. Ayrıca sendika olarak ya-pılan bu atamayı mahkeme yolu başta olmak üzere tüm yönleriyle takip edeceğiz.
3- ZORUNLU YER DEĞİŞTİRME ATAMALARI GÖREVLENDİRME YOLUYLA DELİNMİŞTİR
Milli Eğitim Bakanlığı yetkileri tarafından; 5 yıldan fazla aynı kurumda görev yapan müdürlerin zorunlu olarak yer değiştirilmesinin gerekçesi olarak;  ‘Aynı sosyal çevrede görev yapan yöneticilerin iş doyumundan uzaklaşması, etkili bir yönetim için gerekli performansı göstermemeleri’ olarak belirtilmiş ve bu olumsuzlukları gidermek için de idarenin tedbir alma sorumluluğu kapsamında zorunlu yer değiştirme uygulaması yaptığı açıklanmıştı. Uygulamayla ilgili süren davalara ve eleştirilere rağmen yer değiştirme işlemleri uygulanmış ve bu konu da taviz verilmeyeceği Bakanlık yetkililer tarafından açıklanmıştı. Ancak Bakanlığın taviz verilmeyeceğini belirttiği zorunlu yer değiştirme uygulaması ‘görevlendirme’ yoluyla Çaycuma’da delinmiştir.
Zorunlu yer değiştirme atamaları yapıldıktan kısa bir süre sonra zorunlu yer değişikliğine tabi olan Çaycuma Halk Eğitimi Müdürü atandığı Zonguldak Halk Eğitimi Müdürlüğü görevinden görevlendirme yoluyla alınarak eski görev yaptığı Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü’ne görevlendirilmesi haklı olarak şu soruları sormamızı neden olmaktadır; Bu şekilde görevlendirme yapılarak eski görev yerine gelme ‘kolaylığı’ sağlanacaksa niçin zorunlu yer değiştirme işlemine gidildi?  Bu şekilde görevlendirme olanağı diğer yöneticilere de sağlanacak mı?
4- ÇAYCUMA’DA YAPILAN ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRMELERİ GÖZDEN GEÇİRİLMELİDİR
İlçemizdeki öğretmen görevlendirmelerinin nesnel olmadığı yolunda gerek öğretmenlerimizden gerekse velile-rimizden sendikamıza çok sayıda yakınma intikal etmiştir. Görevlendirmelerde öncelikle olarak okullarda kadrolu olarak görev yapan öğretmenlerin branşlarında maaş, zorunlu ücret ve isteğe bağlı ücretli ders alıp almayacakla-rının tespiti ve ihtiyacı olan okullara görevlendirmelerinden sonra açık kalınması durumunda ücretli öğretmen gö-revlendirilmesi gerekmektedir.
Ücretli öğretmen görevlendirmedeki usul ve şartlar ise;
Birinci öncelik: Eğitim Fakültelerinin ilgili alanından veya Eğitim Fakültesi mezunu olmak.
İkinci öncelik: Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili alanından mezun olmak.(Pedagojik formasyon belgesi olanlar)
Üçüncü öncelik: Fen Edebiyat Fakültelerinin ilgili alanından mezun olmak.
 Dördüncü öncelik: Görevlendirilecek alanlarda Eğitim Fakültesi ve Fen Edebiyat Fakültesi mezunlarından müracaat eden bulunmadığı durumda diğer fakülte mezunlarından ücretli öğretmen görevlendirilmesi yapılması şeklindedir.
Çaycuma’da yapılan öğretmen görevlendirmelerinde bu şartlara uyulmayarak hukuksuz iş yapılmış ve çalı-şanlarda Milli Eğitime karşı güvensizlik oluşmuştur. Yine aynı branşta kadrolu iki öğretmen kurumları dışındaki başka bir okula görevlendirilmesinde birine fazla ders görevi, birine de az ders görevi verilerek öğretmenler ara-sında haksızlık yatılmasına sebep olunmuştur. 
Yapılan tüm görevlendirmeler gözden geçirilerek önümüzdeki ay yapılacak olan öğretmen atamalarının ardında yukarıda belirtilen ölçütlere göre eğim sendikalarının da içerisinde bulunduğu ‘Öğretmen Görevlendirme Komisyonu’ tarafından görevlendirmeler tekrar yapılmalıdır. Bu şekilde bir uygulama hem eğitimdeki başarıyı artıracak hem de ileri bir demokrasi olacaktır. Aksi halde bir takım siyasi kanalların ve çevrelerin devreye girdiği bir öğretmen görevlendirmesinden en çok öğrenciler olumsuz etkilenecektir. 
Eğitim Sen olarak yukarıda açıkladığımız konuları titizlikle takip edeceğiz ve olumsuzlukların devam etmesi durumunda savcılıklara suç duyurusunda bulunup, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu’na başvuracağız.

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2010-10-03
Bu haber 1950 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Bugün : 628
  Toplam: 5613191
   Online :

  88 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama