OKULLAR AÇILIRKEN ÇAYCUMA’DA EĞİTİMİN SORUNLARI

2010-2011 eğitim-öğretim yılı başlarken, Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği Çaycuma’da yaşanan eğitim sorunlarını ayrıntılı bir rapor haline getirdi. Eğitimin var olan temel sorunlarının çözülmesi, eğitimin niteliğinin artması, eğitim emekçilerinin yaşam düzeyinin yükseltilmesi noktasında yeterli adımların atılmadığını vurgulayan Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol,  Anayasa’nın 42. maddesine göre ilköğretimde eğitimin parasız olduğunu ancak Eğitim Sen Genel Merkezi’nin kalem kalem çıkardığı harcama listesinde, her velinin bir yıl içinde 3 bin liradan fazla eğitim harcaması yaptığının ortaya çıktığını söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın KPSS skandalını ücretli öğretmenlik istihdamı ile fırsata çevirmeye çalıştığını vurgulayan Akyol, öğretmen atama sayısının çok sınırlı olduğunu ve bunların bir kısmının da güvencesiz bir şekilde sözleşmeli olarak atandığını söyleyerek; “Kadrolu, sözleşmeli, ücretli, uzman ve başöğretmen gibi ayrıştırmalar ve bunların ücretleri arasındaki farklılıklar aynı işi yapan öğretmenlerin çalışma azmini kırmaktadır" dedi.
Yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğretmen ve öğrencilere başarılar dileyen Akyol, okullar açılırken Çaycuma’da yaşanan eğitim sorunları şu şekilde özetledi:
AÇIK BULUNAN MÜDÜR ve MÜDÜR YARDIMCILIĞI KADROLARINA ATAMA YAPILMASI
Zonguldak genelinde olduğu gibi Çaycuma’da da müdür ve müdür yardımcılığı münhal (açık) bulunan okul ve kurumlara Zonguldak Valiliği tarafından duyuru yapılmadığı için atama yapılamamaktadır. Komşu il Bartın dahil birçok ilde duyurusu yapılan müdür ve müdür yardımcılığı atamalarının Zonguldak’ta yapılmaması sınav kazanmış, şartları tutan birçok eğitim yöneticine ve yönetici adayına büyük bir haksızlıktır. Atamaların geciktirilmesi sınav kazanmış yönetici adaylarını mağdur ettiği gibi eğitim-öğretim faaliyetlerin aksamasına da neden olmaktadır.
Müdür ve müdür yardımcılığı münhal (açık) bulunan okul ve kurumlara atama yapmak yerine ilginç görevlendirmeler yapılmakta ve bu durum eğitim camiasını ciddi bir şekilde huzursuz etmektedir. Örneğin Çaycuma dışındaki ilçelerden ve Zonguldak’tan Çaycuma’da açık bulunan müdür yardımcılığı kadrolarına ‘ithal’ görevlendirmeler yapılmakta ya da Çaycuma’da başka bir okuldaki sınıf öğretmeni sınıfındaki görevinden alınarak, başka bir okula müdür yardımcısı olarak görevlendirilmektedir. Yine yeni açılan Çaycuma Gazi İlköğretim Okulu’na rotasyon atamasında yönetmeliklere aykırı bir şekilde duyuru yapılmadan atanan ve sendikamızın yaptığı açıklama üzerine de ataması iptal edilen okul müdürü, adeta ödüllendirilircesine Gazi İlköğretim Okulu’na kurucu müdür olarak görevlendirilmektedir. Tüm bu örnekler dikkate alındığında Zonguldak genelinde münhal bulunan müdür ve müdür yardımcılığı kadrolarının duyuruya açılmaması bizlerde ciddi kuşkular uyandırmaktadır.
Bir an önce müdür ve müdür yardımcılığı münhal (açık) bulunan okul ve kurumlara atama yapılması için Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği tarafından duyuru yapılmalıdır.
Çaycuma’da Münhal Bulunan Müdürlük Kadroları: Çaycuma Gazi İlköğretim Okulu, Çaycuma Gökçehatiplaer İlköğretim Okulu, Çaycuma Akçahatipler İlköğretim Okulu, Çaycuma Rehberlik Araştırma Merkezi ve Çaycuma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi.
Çaycuma’da Münhal Bulunan Müdür Yardımcılığı Kadroları: Çaycuma Atatürk İlköğretim Okulu, Çaycuma Gazi İlköğretim Okulu, Çaycuma Sandallar İlköğretim Okulu, Çaycuma Dereköseler İlköğretim Okulu, Çaycuma Hisarönü Zübeyde Hanım İlköğretim Okulu, Çaycuma Anadolu Öğretmen Lisesi, Çaycuma Anadolu Lisesi ve Çaycuma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi. Ayrıca Çaycuma Anadolu Öğretmen Lisesi ve İsmail Hakkı Tonguç Yatılı İlköğretim Bölge Okulu Müdür Başyardımcılığı kadroları da açıktır.
Çaycuma Anaokulu Müdürlük ve Müdür Yardımcılığı kadroları da açık durumdadır. Çaycuma Anaokulu müdür ve müdür yardımcılığı kadroları geçmiş atama dönemlerinde münhal gösterildi ancak sınav kazanan ve şartları tutanlar olmadığı için atama yapılmamıştır.
Müdür ve müdür yardımcılığı atamaları sendikamız tarafından titizlikle takip edilerek, Valilik ve Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunulup ve konuyla ilgili olarak önümüzdeki günlerde detaylı açıklama yapılacaktır.

ORTA ÖĞRETİMDE OKUL VE DERSLİK EKSİKLİĞİ
ÇAYCUMA ANADOLU LİSESİ İÇİN YENİ BİNA İHTİYACI
2007 yılının Nisan ayında depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı alınarak boşaltılan Çaycuma Anadolu Lisesi, 2008 Nisan ayından bu yana prefabrik binada eğitim-öğretime devam etmektedir. Prefabrik binada sağlıklı bir biçimde eğitim-öğretim faaliyetinin devam ettiği söylenemez. (Derslik eksikliği, sıcak havalarda binanın fazla ısınması, sosyal ve sportif aktiviteler için yeterli alanların olmaması,  bilgisayar odası ve kütüphanenin iç içe geçmişliği ve sıkışıklığı gibi)
En az 24 derslikli Çaycuma Anadolu Lisesi için yeni bina yapımına acilen başlanması gerekmektedir. Ayrıca her an yıkılma tehlikesi olan Çaycuma Anadolu Lisesi eski binasının bir kazaya belaya yol açmadan yıkılması acilen gündeme alınmalı ve yıkım için kaynak aktarılmalıdır.
FATİH LİSESİ’NİN DURUMU
Çaycuma İstasyon Mahallesi’nde bulunan Fatih Lisesi’nin fiziki durumu oldukça kötü ve sınıflar kalabalıktır. Derslik sayısı yeterli olmadığı için okulda bazı şubeler açılamamaktadır. Kütüphane, laboratuar ve bilgisayar odaları koridorlara kurulan paravanlarla bölünmüştür.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2013’e kadar genel liseleri mesleki ve teknik eğitim liselerine dönüştürülmesi projesi düşünüldüğünde Fatih Lisesi ancak 2013 yılına kadar genel lise eğitimi verecektir. Bu tarihten sonra bu okul bir mesleki ve teknik okula bağlanacaktır. Çünkü Çaycuma’nın ilçe merkez nüfusu 20 ile 40 bin aralığındadır ve mevzuata göre ancak 2 Anadolu Lisesi var olabilecektir. Bu okulumuz ileride herhangi bir mesleki ve teknik eğitim lisesine bağlansa da şu anda ilçemizde var olan mesleki ve teknik eğitim liseleri (ATML, EML, ÇPL) farklı mekanlardadır ve pratikte Fatih Lisesi’nin şu anki hizmet binasında eğitim öğretime devam etmeleri birçok sorunu beraberinde getirecektir. Bu nedenle İstasyon Mahallesi’nde uygun bir yere mesleki ve teknik eğitim lisesi yapılmalı ve fiziki durumu oldukça kötü olan Fatih Lisesi yıkılarak yerine İstasyon Mahallesi’ne hizmet veren bağımsız bir anaokulu yapılmalıdır. 

NEBİOĞLU BELDESİ’NE ÇPL İHTİYACI
Çaycuma’daki beldeler içerisinde lisesi olmayan tek belde Nebioğlu Beldesi’ dir. Nebioğlu Beldesi ve çevre köylerde eğitime oldukça önem verilmekte ve liselileşme oranı oldukça yüksektir. Nebioğlu Belediyesi’nin ve belde halkının lise açılması yönündeki talepleri acilen dikkate alınarak Nebioğlu Beldesi’ ne Çok Programlı bir lise açılmalıdır.
ÇAYCUMA TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ’NE EK BİNA
2013 yılına kadar genel liselerin dönüşeceği de dikkate alındığında Çaycuma Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’ne önceki yıllarda dile getirdiğimiz en az 10 derslikli ek bina yapılması ve donanım olarak güçlendirilerek teknolojik gelişmelere uyumlu hale getirilmesi aciliyet kazanmıştır.

İLKÖĞRETİMDE OKUL VE DERSLİK EKSİKLİĞİ
ATATÜRK İLKÖĞRETİM OKULU’NA YENİ BİNA İHTİYACI

Atatürk İlköğretim Okulu’nun bulunduğu araziyle ilgili hukuki sorunların çözülememesi nedeniyle yeni bir okul yıllardır yapılmadı. Bu okulumuzda bugün kötü koşullarda eğitim ve öğretim yapılmaktadır. İlçenin yapılaşmaya açık bu bölgesindeki nüfusun sürekli artış göstermesi bölgenin okul ihtiyacını daha da artırmaktadır. Çaycuma Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve ilgili kuruluşlar bir an önce harekete geçmeli ve en kısa sürede yeni bir ilköğretim okulu yapımına başlanmalıdır.

KARAPINAR İLKÖĞRETİM OKULU’NA EK BİNA
Karapınar Beldesi’ndeki Karapınar İlköğretim Okulu’ndaki derslik sayısı yetersizdir. Bu okulumuza en az 6 derslikli ek bina gerekmektedir.
YUKARITAŞÇILI, KADIOĞLU VE KALAFATLI KÖYLERİNE İLKÖĞRETİM OKULU İHTİYACI
Yıllar önce programa alınmasına rağmen 1-8 sınıflı Yukarıtaşçılı, Kadıoğlu ve Kalafatlı İlköğretim Okulunun yapımına bir türlü başlanmamıştır. Bu okulun yapımı için artık zaman kaybedilmemeli ve en kısa süre içerisinde okul yapımına başlanılmalıdır. 
Daha önceki yıllarda dile getirdiğimiz Saltukova Beldesi’ndeki ilköğretim okulu sorunu Gazi İlköğretim Okulu binasının bitirilmesiyle giderilmiş ve okul resmi olarak açılmıştır.  İlgililere teşekkür ediyoruz.  Eğitim-öğretimin başladığı şu günlerde binanın ders araç gereç yönünden donatılmadığı ortadır. Bu sorunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan ilçemizde 27 okulda birleştirilmiş sınıflı okullarda yetersiz bir eğitim verilmektedir. Bu olumsuz durumun giderilmesi için tam donanımlı 1-8 sınıflı ilköğretim okullarının uygun yerlere yapılması gerekmektedir.

OKULÖNCESİ EĞİTİMDE ÖĞRETMEN, ARAÇ GEREÇ, BİNA VE DERSLİK İHTİYACI
Şu anda Çaycuma’da, okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yaklaşık % 60-70 aralığındadır. Bu yıl  57 ilde zorunlu hale getirilen okul öncesi eğitim uygulamasının önümüzdeki yıllarda Zonguldak’ta da zorunlu olacağı düşünüldüğünde, okul öncesi eğitimde öğretmen, araç gereç, bina ve derslik ihtiyacının olacağı şimdiden görülmektedir. Söz konusu eksikliklerin temini için gerekli hazırlıklara şimdiden başlanması gerekmektedir. Ayrıca Çaycuma merkezi ve beldeleri ile büyük işyerlerinde kreş açılması gerekmektedir. Yine liselere de birer ana sınıfının açılması okul çevresi ve eğitim çalışanları açısından faydalı olacaktır.

ÖZEL EĞİTİM SINIFLARINA KADROLU ÖĞRETMEN İHTİYACI
Geçtiğimiz yıllarda sınırlı sayıda olan özel eğitim sınıflarının bu yıl 10 şubeyi aşması sevindirici bir gelişmedir. Ancak yeteri kadar özel eğitim öğretmeni yoktur ve yeni açılan özel eğitim sınıflarına kadrolu özel eğitim öğretmeni atamasının yapılması gerekmektedir. 1-8 sınıflı ilköğretim okullarının bünyesinde özel eğitim sınıflarının açılmasına devam edilmelidir.  
Ayrıca birkaç okulumuz haricinde, okullarımızda çok amaçlı salon, kütüphane, iş teknik atölyesi, spor odası, resim atölyesi, müzik odası ve kapalı spor salonu gibi bölümler yoktur.
Deprem etüdü yapılmayan okullarımızda deprem etütlerinin ve gerekli güçlendirme çalışmalarının acil bir şekilde yapılması gerekmektedir.

ORTA ÖĞRETİM YURDU İHTİYACI
Çaycuma’da liselileşme oranı şu anda erkeklerde yaklaşık % 90 kızlarda % 65-70 aralığındadır. Birçok öğrenci velisi öğrencisini (özellikle kız öğrencileri) ev kirası ve öğrenci taşıma ücretlerinin yüksekliği nedeniyle okutamamakta veya okutmakta zorlanmaktadır. Çeşitli liselere devam eden ancak kalacak yeri olmayan birçok öğrenci, birtakım cemaat ve tarikatların kuşatması altındadır. Özellikle Çaycuma ilçe merkezi başta olmak üzere orta öğretim kurumlarının bulunduğu beldelere acilen Milli Eğitim Bakanlığı’nın kendi bünyesinde hizmet verecek kız ve erkek orta öğretim yurtlarının yapılması gerekmektedir. 

KADROLU ÖĞRETMEN AÇIĞI 
Geçen yıllarda vurguladığımız var olan öğretmen açığı (çeşitli branşlarda 250 civarında) bu yıl KPSS’nin iptali nedeniyle daha da artmıştır. Yeteri kadar atama yapılmadığından okullardaki bu açıklar ücretli veya başka branşlardaki öğretmenlerin derslere sokulmasıyla kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu eksiklikler eğitim ve öğretimde başarıyı düşürmektedir.

MEMUR VE HİZMETLİ EKSİKLİĞİ
Çaycuma’da 50’yi aşkın hizmetli ve 30 civarında memur ihtiyacı vardır. Okullarımız özellikle hizmetli gereksinimlerini kendi olanakları ile karşılamakta; bu durum öğrencilere ve dolayısıyla velilere maddi ve manevi olarak büyük bir yük oluşturmaktadır.
 Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında Türkiye İş Kurumu (İŞ-KUR) tarafından Toplum Yararına Çalışma Programları kapsamında dönüşümlü olarak 4 aylık geçici 35 işçi okullarımızda hizmetli olarak görev yapmıştı. Ancak bu uygulamanın belirtiğimiz gibi kalıcı bir çözüm olmadığı ortaya çıkmıştır.  Gerçek ve kalıcı çözüm okullarımıza kadrolu hizmetli ve memur alımıyla sağlanacaktır.
Özelleştirme uygulamaları sonucunda işsiz kalan ve bugün okullarımızda 4/C statüsünde çalışan arkadaşlarımız iş güvencesinden yoksun ve oldukça düşük ücretlerle çalışmaktadır. Her yıl 1ay ücretsiz izine ayrılmak zorunda kalan 4/C’liler bu dönemde daha da mağdur olmaktadır. Yine Halk Eğitim bünyesinde görev yapan usta öğreticiler iş güvencesinden yoksun ve son derece düşük ücretlerle görev yapmaktadırlar. Tüm 4/C’liler ve usta öğreticiler kadroya alınmalı ve ücretleri iyileştirilmelidir.
İNTERNET KAFELERİN DENETİMİ
Çaycuma genelinde internet kafeler hızla yaygınlaşmaktadır. Öğrenciler için bir araştırma ve okuma yeri olması gereken internet kafelerin sık sık çok yönlü olarak denetlenmesi buraların sağlıklı mekanlar olmasına katkı sağlayacaktır.

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2010-09-19
Bu haber 2102 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 937
  Bugün : 215
  Toplam: 5613715
   Online :

  42 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama