Emniyet Teşkilatına 20 Bin Polis Memuru Alınacak

Emniyet teşkilatına 20 bin polis memuru  alınacak . Emniyet Teşkilatı Kanunu ile Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, TBMM Başkanlığına sunuldu.
EMNİYET TEŞKİLATI KANUNU İLE GENEL KADRO VE USULÜ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI
MADDE 1- 4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“En az dört yıllık yükseköğretim kurumlarından veya bunlara denkliği kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olup, sınav tarihi itibarıyla 28 yaşından gün almayan erkek ve bayanlar ile askerliğini yapmış 30 yaşından gün almamış erkek adaylar arasında yapılacak seçme sınavında başarılı olanlar, altı aydan az olmamak üzere polis meslek eğitimine alınırlar.”

MADDE 2-  Ekli listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğüne ait bölümüne eklenmiştir.

MADDE 3- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

GENEL GEREKÇE
Bilindiği üzere, Emniyet Genel Müdürlüğünün emniyet hizmetleri personeli, son derece ağır ve mevcut mesai düzeni dışında fazla çalışma yaparak emniyet ve asayiş hizmetlerini yürütmektedir.

Ülkemizin sosyal ve ekonomik yönlerden gelişmesi, 5747 sayılı Büyükşehir Belediyesi Sınırları İçerisinde İlçe Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun uyarınca 43 adet yeni ilçe emniyet müdürlüğünün kurulması, 84 yeni ilçe emniyet amirliğinin polis sorumluluk bölgesine dahil edilmesi, mevcut yerleşim bölgelerindeki nüfus artışı ve büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil olan jandarma sorumluluk bölgesinin polis sorumluluk bölgesine devredilmesi gibi nedenler, Emniyet Teşkilatının iş yükünü ve personel ihtiyacını sürekli arttırmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, 2000 yılında ülkemizin nüfusu 67.800.000 iken, bu sayı 2008 yılında 71.517.100’e çıkmıştır. Kent ve kırsal nüfus değişim eğilimi, kentlere akış yönündedir. 2000 yılında polise tabi nüfus yaklaşık 43.500.000 iken, bugün %20.1 artarak 54.463.472’ye çıkmıştır. Genel itibarıyla değerlendirildiğinde polis, nüfusun %76.1’ine hizmet vermektedir.

Avrupa Birliğine üye ülkelerde bir polise 250 kişi düşmekte iken, ülkemizde bugün itibarıyla vatandaşa hizmet veren polis sayısı 177.740 olup, bir polis 301 kişiye hizmet vermektedir. Avrupa Birliği standartlarına göre bu sayı yetersiz kalmaktadır.

4/6/1937 tarihli ve 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa 26/4/2005 tarihli ve 5336 sayılı Kanunla eklenen ek 24 üncü madde ile Emniyet Teşkilatının artan polis ihtiyacının karşılanması amacıyla 4 yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olanlara en az 6 ay polis meslek eğitimini verecek polis meslek eğitim merkezlerinin açılması, bu birimlerde polis meslek eğitimi verilecek adayların bir an önce Emniyet Teşkilatına kazandırılması ve Emniyet Teşkilatının personel ihtiyacının kısa süre içerisinde karşılanması amaçlanmıştır.

2005 yılından itibaren 8 ayrı dönemde polis meslek eğitim merkezlerinden 19.712 öğrenci mezun edilmiştir.

3201 sayılı Kanunun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “27” ve  “29” yaş sınırının, ülkemiz öğrenim şartları ve kamu yönetimindeki genel işe giriş yaş sınırları dikkate alınarak “28” ve “30” olarak artırılmasının Emniyet Teşkilatının personel ihtiyacının karşılanması yönünden faydalı olacağı değerlendirilmiştir.

Ayrıca, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan ve 2010 ve izleyen yıllarda kullanılmak üzere, merkez teşkilatı için 1.000, taşra teşkilatı için ise 19.000 olmak üzere toplam 20.000 Polis Memuru kadrosu ihdas edilmesi amacıyla 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelde değişiklik yapılmıştır. 

MADDE GEREKÇELERİ
MADDE 1- Madde ile, Emniyet Teşkilatı Kanununun ek 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen polis meslek eğitimine alınacak erkek ve bayanlar için 27 olan yaş sınırı 28, askerliğini yapmış erkekler için 29 olan yaş sınırı 30 olarak yeniden belirlenmiştir.

MADDE 2- Emniyet Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatının kadro ihtiyacını karşılamak üzere 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (1) sayılı cetvelinde değişiklik yapılmak suretiyle kadro ihdas edilmesi amaçlanmaktadır.

MADDE 3- Yürürlük maddesidir.

MADDE 4- Yürütme maddesidir.

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2010-04-20
Bu haber 1775 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 759
  Bugün : 756
  Toplam: 5550507
   Online :

  57 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama