Özgür Bilim, Özerk Demokratik Bir Üniversite İstiyoruz!
Gökçebey Eğitim Sen Temsilcisi Taner Seferoğlu "Özgür Bilim, Özerk Demokratik Bir Üniversite İstiyoruz! " Gökçebey Eğitim Sen Temsilcisi Taner Seferoğlu "Özgür Bilim, Özerk Demokratik Bir Üniversite İstiyoruz! "Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK), 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından üniversiteler üzerinde bir baskı aracı olarak kurulmuştur. 12 Eylül zihniyeti gençliğin üzerinde YÖK düzeni ile etkin kılınmıştır. 12 Eylül ile birlikte, toplum Türk-İslam sentezi doğrultusunda ırkçı-gerici düşüncelerin etkisi altına alınırken, üniversitelerimiz de bu etkiye paralel olarak ırkçılığın ve gericiliğin hegemonyası altına girmiştir. YÖK, bu zihniyetin kurucusu, temsilcisi ve güvencesi olarak 27 yıldır görevini sürdürmektedir. YÖK üniversiteler üzerinde düzenin baskı aygıtı işlevi ile birlikte, üniversitelerin yeni liberal politikalar doğrultusunda yeniden yapılandırılmasında da etkin rol almıştır. YÖK’ün kuruluşu ile birlikte özel üniversiteler kurulmuş, kamu üniversiteleri öğrencilerden alınan har(a)çlarla adım adım paralı hale getirilmiştir. Üniversiteler sermaye ile kurduğu ilişki doğrultusunda değişmekte, piyasanın önemli bir aktörü haline getirilmektedir. Üniversitelerin toplumsal ve bilimsel niteliği ortadan kalkarak, sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim yapan, sermayeye eleman yetiştiren ve sermaye için bilgi ve teknoloji üreten merkezlere dönüşmüş olması bilim ve bilimsel üretimin geleceği açısından düşündürücüdür. Yaşanan değişim üniversiteyi, toplum için bilim üretme gibi temel niteliğinden koparmaktadır. Üniversitelerin ve YÖK’ün değişimi uzun zamandır gerek siyasal iktidarların gerekse de bizzat YÖK’ün temel gündemlerinden birisini oluşturmuştur. Gerek YÖK, gerekse hükümetin amacı, sermayeyi üniversitelerde doğrudan etkin kılmaktır. “Üniversitelerin birer işletme olarak kendi kaynaklarını yaratması, öğrencilerin ekonomik gelir kaynağı olarak tanımlanması, bilginin piyasa için üretilerek üniversitelerin piyasada rekabet eder hale gelmesi” ulaşılmak istenen başlıca amaçlardır. Bütün eğitim kurumları gibi üniversiteler de yeniden yapılandırılmaktadır. Bu yapılandırmaya karşı üniversitelerin bilimsel bilgiyi üreten, ürettiği bilgiyi toplumla paylaşan kurumlar olması, kamusal bir anlayışla yeniden tanımlanması, sermayeden ve siyasal iktidardan özerk kurumlar olması ve üniversitenin bütün bileşenlerinin karar süreçlerine katıldığı, söz, yetki ve karar hakkı olduğu bir demokrasi anlayışının geliştirilmesi ile mümkündür. Taleplerimiz Üniversiteler siyasal iktidarların etki alanında olmaktan çıkarılmalı, üniversitelerin tüm kurumlardan, siyasi iktidardan ve sermayeden bağımsız olarak kendi kararlarını almaları sağlanmalıdır. Bilimin özgürleşmesi, kamusal, özerk ve demokratik bir üniversite anlayışı ancak bu koşullarda yaratılabilir. YÖK ve siyasal iktidarın temsil ettiği anlayışlar üniversitelerimizden ellerini tamamen çekmeli, özgür bilim ve sanat, demokratik-katılımcı yönetim ve özerk-bilimsel üniversite anlayışının hayata geçirilmesi için gerekli adımlar atılmalıdır. Hiç kimse yükseköğrenim hakkından mahrum bırakılmamalı, yoksul-emekçi çocukların kapılarından geri dönmeyeceği bir üniversite sistemi kurulmalıdır. Üniversiteler demokratik bir yapıya kavuşturulmalıdır. Üniversiteler hakkındaki kararlar üniversite bileşenleri tarafından verilmeli, üniversite bileşenleri, üniversiteler hakkında söz, yetki ve karar sahibi kılınmalıdır. Üniversitelerde paralı eğitim uygulamasının her türüne son verilmeli, öğrencilerin eğitim sürecindeki bütün ihtiyaçları devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanmalıdır. Üniversiteler üzerindeki gerici-faşist yapılanmaya son verilmelidir. Bugün hak arama mücadelesi yürüten öğrencileri sindirme aracı olarak uygulanan soruşturma terörüne son verilmelidir. Topluma ve insanlığa karşı sorumlu, özerk-bilimsel ve demokratik bir üniversite talebinin gerçekleşmesi, başta YÖK ve siyasi iktidar olmak üzere, üniversiteleri birer egemenlik alanı haline getirmeye çalışan her türden yapı ve anlayışlara karşı mücadele ile mümkündür. YÖK’ün üniversiteler üzerindeki baskıcı uygulamalara imkan veren 2547 sayılı yasanın yerine demokratik, katılımcı bir üniversite yasası hazırlanmalıdır. Eğitim Sen olarak, üniversitelerin bütün bileşenleri ile birlikte özgür, eşit ve demokratik bir Türkiye, özerk-demokratik ve kamusal bir üniversite için mücadele etmeye devam edeceğiz.
 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2008-11-06
Bu haber 1897 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 1033
  Bugün : 395
  Toplam: 5551179
   Online :

  57 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama