BEŞİNCİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI “MEDYA VE KÜLTÜR” SEMPOZYUMU

                                             SEMPOZYUM PROGRAMI

             BEŞİNCİ KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI “MEDYA VE KÜLTÜR” SEMPOZYUMU
 2-3-4 TEMMUZ 2009

KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ,
ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
 KARAELMAS GAZETECİLER DERNEĞİ

                       Zonguldak dev organizasyona hazırlanıyor. Kültür Araştırmaları Derneği, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi ve Karaelmas Gazeteciler Derneği’nin organizasyonuyla gerçekleştirilecek uluslar arası sempozyuma 8 ülkeden 48 üniversiteden araştırmacılar katılacak. Sempozyuma sunulacak 136 bildiri arasında çok farklı konular var.  İşte o konu başlıkları ve sunumları yapacak isimler.

PROGRAM

2 Temmuz 2009-PERŞEMBE

9.30-10.30: AÇILIŞ
Yer: ZKÜ Tıp Fakültesi Dekanlık Binası A Salonu
Bektaş Açıkgöz, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörü
Gönül Pultar, Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı
Orhan Erinç, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı
Erman Yerdelen, NTV

10.30-10.45: Kahve-çay molası
 
10.45-11.30: GENEL OTURUM-I
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum Başkanı: Özden Cankaya (Galatasaray Ü.)
Medya ve Siyaset Kültürü
Hıfzı Topuz, İletişim Araştırmaları Derneği Başkanı

11..30-11.45: Kahve-çay molası

11.45-12.30: GENEL OTURUM-II
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum Başkanı: Petra Holzer Özgüven  (Viyana Ü.)
Görünmeyenler/Kontralar
Ethem Özgüven (Bilgi Ü.)

12.30-13.30: ÖĞLE YEMEĞİ / SERGİLER / POSTERLER

13.30-14.45: OTURUMLAR: 1-2-3

1. Zonguldak Araştırmaları
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Mustafa Yüce (ZKÜ)

Zonguldak’ta Macar Uzmanlar (1923-1950)
Yücel Namal  (ZKÜ)

Zonguldak Basın Hayatı
Dilşad Yirsutimur  (ZKÜ)

Medyanın Zonguldak Maden İşçilerinin İş Yaşamına Bakış Açısı
Mustafa Yüce (ZKÜ)

İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Popüler Kültür Görünümlerine Estetik Yönden Eleştirileri
Tamer Özsoy, Hakan Pehlivan (ZKÜ, Erciyes Ü.)

2.  Avrupa-Avrupa
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Cem Pekman (Marmara Ü.)
Odalık: Avrupa’nın Görsel İmgeleminde “Doğulu” Kadın
Tuğba Kanlı (Ankara Ü.)

Avrupa’da Kamusal Alana İlişkin Yapılan Araştırmalara Bakış: İçerik Analizi Yöntemi Yerine İddia Analizi Yöntemi
Huriye Toker  (Yaşar Ü.)

AB Kültür Politikalarının Medyaya Yansımalarına Örnek Olarak Avusturya Ulusal Televizyonunda Azınlıkların Temsilindeki Değişim
Şafak Suppan (Kadir Has Ü.)

AB’de Medya Okuryazarlığının Sonu: Ürün Yerleştirme
Cem Pekman (Marmara Ü.)

3. Yerel Medya
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Ece Algan (California State U.)

Yerel Haber ve Kültür; Yerel TV Haberciliği
Vildan Mahmutoğlu (Galatasaray Ü.)

Yerel Seçimlerde Yerel Medyanın Rolü; 1999 Samsun Seçimlerinde Samsun Halk Gazetesi Örneğinde
İlksen Dinçtürk (Ankara Ü.)

Toplumsal Statü Açısından KKTC’de Yazılı Basında Kişisel İlanlar
Nejla Polat (Arel Ü.)

Kanunlar, cezalar ve ağalar: Şanlıurfa’da Yerel Medya
Ece Algan (California State U.)

14.45-15.00: Kahve-çay molası

15.00-16.30: OTURUMLAR: 4-5-6
4. COMMUNITY VOICES: Gender-Immigrants-Media Literacy
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Salvatore Scifo (Westminster U. / Marmara Ü.)

(Im)Migrant identities, “homeland” and communication-The Romanian case
Valentina Marinescu (Bucharest U.)

“The Girl's Voice in Turkish Rap": Gender and Subjectivity in the Music of Ayben
Thomas Solomon (Bergen U.)

Sexism in Media
Eduard Alan Bulut (Humboldt U. / ODTU)

Audiovisual skills and school community in the Basque Country
Estefania Jimenez (Basque Country U.)

Community Radio and ultra-localism: the case study of Forest FM
Salvatore Scifo (Westminster U. / Marmara Ü.)


5. İŞÇİ SİNEMASI-I
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Mehmet Öztürk (Marmara Ü.)

Ken Loach Sinemasında İşçi Sınıfının Temsili
Neşe Kaplan (Marmara Ü.)

Dardenne Kardeşlerin Filmlerinde Alt Sınıfların Temsili
Elif Demoğlu (Marmara Ü.)

Mısır Sinemasında Görülen İşçi Manzaraları
Mehmet Öztürk (Marmara Ü.)


6. CİNSİYET-KİMLİK
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: İncilay Cangöz (Anadolu Ü.)

Telegörsel Forumlarda Kadın: Kentli Yoksul Kadın, Kamusal Forumları Nasıl Algılıyor?
İncilay Cangöz, Emre Gökalp, Hakan Ergül (Anadolu Ü.)

Cinsiyet Kimliklerinin ve İktidar İlişkilerinin Geçmişten Günümüze Dönüşümü ve Çağdaş Kültür Ürünlerine Yansıması
Berna Kaya Okan, (Çankırı Karatekin Ü.)

Namus Bahaneli Cinayetlerin Gazetelerde Sunumu
Çiçek Taşlıçukur (Anadolu Ü. )

Medya İçeriği Aracılığıyla İkili İlişki Kalıplarının Yeniden Üretimi; Rumuz: Yaralı Kalp
Berrin Yanıkkaya ve Feryade Tokan (Yeditepe Ü.)

Cinsiyet Rollerinin Oluşumunda Medya
Serdar Kaypakoğlu (Marmara Ü.)

16.30-16.45: Kahve-çay molası

16.45-18.00 OTURUMLAR: 7-8-9
7. IMAGES OF DEMOCRACY IN EVERYDAY LIFE

Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Gönül Bakay (KAD/ Bahçeşehir Ü.)
 ‘Shock’ experience in everyday life: how new information and communication technologies challenge communicable experiences in contemporary societies
Lili Hernandez (Nottingham U.)
 
 Headscarf Ban as Media Event: Visual Culture, Religious Practice and the Politics of Turkish Secularism
Jens Kreinath (Wichita State U.)

Democracy and the Press in the Middle East
Badreya Al-Jenaibi (UAE U.)

Mentoring and P.R practitioners Case study in Different P.R Companies in the UAE
Badreya Al Jenaibi & Mai Al Khajah (UAE U.)


8. İŞÇİ SİNEMASI-II
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Ayşe Koncavar (Marmara Ü.)

Türkiye’nin Kültürel Üretiminde İşçi Sınıfının Temsili
Göksel Aymaz (Marmara Ü.)

Türk Sinemasının Görünmeyen Öznesi: İşçiler
Zeliha Hepkon ve Oya Şakı Aydın (İstanbul Ticaret Ü.)

Türk Sinemasında Sınıfsal Çatışma: “Karanlıkta Uyananlar” Adlı Film Özelinde 1960 Dönemi ve Toplumsal Gerçekçilik
Ayşe Koncavar (Marmara Ü.)


9. SİYASAL İLETİŞİM
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Gülcan Işık (Gazi Ü.)

Siyasal İletişim Aracı Olarak Medya Kullanımı: AKP Örneği Üzerine Bir Analiz
Aysun Akkaya (Hacettepe Ü.)

 Medya ve Siyaset İlişkisi: Aydın Doğan-R. Tayyip Erdoğan Polemiği
Ülkü Ayşe Oğuzhan Börekçi ve Gülcan Işık (Gazi Ü.)

İnternet Yoluyla Katılım: Türkiye’deki Siyasal Partilerin Web Sayfaları Üzerine Bir İnceleme
Ahu Sumbas ve Kadir Dede (Hacettepe Ü.)

Türkiye’deki Siyasal Partilerin 2002 Seçimleri Dönemi Siyasal İletişimden Sorumlu Birimlerinin Web Siteleri Üzerine Araştırma
Hatice Hale Bozkurt (Adnan Menderes Ü.)

MilNETvekilleri; Türkiye’deki Milletvekillerinin Web Siteleri Üzerine Bir İnceleme
Ahu Sumbaş, Kadir Dede, Mete Yıldız (Hacettepe Ü.)


18.00-19.00: SERGİLER / POSTER SUNUŞLARI

19.30-21.00: KOKTEYL ( Zonguldak Karaelmas Üniversitesi tarafından)

3 Temmuz 2009-CUMA

9.00-10.30: OTURUMLAR: 10-11-12
10. DİJİTAL OYUN KÜLTÜRÜ
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Mutlu Binark (Başkent Ü.)

Kültür Endüstrisi Olarak Dijital Oyun
Mutlu Binark (Başkent Ü.)

Dijital Oyun Araştırmalarında Yöntem
Günseli Bayraktutan Sütcü (Başkent Ü.)

Yeni Bir Türün İnşası: Gerçek Yaşam Simülasyonları
Burak Doğu (İzmir Ekonomi Ü.)

Internet’te Dolayımlı Kişilerarası İletişimin Sahici Olma İmkânı Üzerine: Nic Balthazar’ın “Ben X” Filmi
Serpil Aygün Cengiz (Başkent Ü.)

Ana Akım Basında Dijital Oyun ve Oyuncuların Sunumu
Fatma Buçakcı (Ankara Ü.)


11. KADIN ve MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Turhan Korkmaz (ZKÜ)

Kadın Vücudunda Geleneksel Değerlerle Kapitalist İlkelerin Çapraşımı
Caner Tekin (İzmir Ekonomi Ü.)

‘Dayağa Hayır’ Kampanyasının Basındaki Yansımaları
Işıl Ruacan Silahtaroğlu (Marmara Ü.)

Kadın Bedenine Yönelik Sağlık Politikalarının Belirlenmesinde Muhafazakâr Eğilimler
Burcu Şimsek ve Şengül İnce (Hacettepe Ü.)

Bedenin Temsil Sorunu
Meral Gülkaya Timurturkan (Akdeniz Ü.)

Reklamlarda Kadının Temsil Biçimleri
Turhan Korkmaz, Halime Temel (ZKÜ)

12. KAMUSAL ALAN VE MEDYA-I
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Zuhal Güler (Abant İzzet Baysal Ü.)

Medyanın Seyirlik Sunakları: Yarışma Programları
Sevgi Kesim, Altan Kar (Boğaziçi Ü., Yeditepe Ü.)

Azınlık Tartışmaları Sürecinde Alevi Kimliği ve Kamusal Alan
Nalan Ova (Ankara Ü.)

Alevilerin, Türkiye Radyo ve Televizyon Kurum’undaki Temsil Sorunu
Ertan Yılmaz (Gazi Ü.)

Kamu Politikalarının Oluşumunda Medyanın Rolü
Özlem Kaplan (Mehmet Akif Ersoy Ü.)

Medya ve İntihar: Bir İntihar Algılayış Biçimi
Zuhal Güler, Neslihan Şen (Abant İzzet Baysal Ü.)

10.30-10.45: Kahve-çay molası

10.45-12.30: GENEL OTURUM-III
Yer: ZKÜ-TF-A
Yerel Medyanın Gerekliliği
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti-Karaelmas Gazeteciler Derneği
Düzenleyen: Atilla Öksüz (KGD) (konuşmacılar daha sonra belirlenecek)

12.30-13.30: ÖĞLE YEMEĞİ / SERGİLER / POSTERLER

13.30-14.45: OTURUMLAR: 13-14-15
13. DİJİTAL KÜLTÜRÜ PAYLAŞMAK
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Meltem E. Kânoğlu (Yeditepe Ü.)

Kültür Akışı Aracı Olarak “Animeler” ve Çocuk Seyirciler
Meltem Erinçmen Kânoğlu (Yeditepe Ü.)

Popüler Kültür, Alt Kültür Bağlamında Online Sinema
Bora Mustafa Altun (Marmara Ü.)

Oyun Dünyalarının Gerçek İşçileri: “Altın Çiftçileri”
Kerem Yavuz Demirbaş (Marmara Ü.)

Dijital Hayaller Sari Kırıklıklar
Lalehan Öcal  (Yeditepe Ü. / Marmara Ü.)

14. POLİTİKA-MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Bürkan Serbest (KAD)

Neo-Liberal Politikaların Türkiye Medyasının Yapısal Dönüşümü Üzerindeki Etkileri Orhan Baytar (Marmara Ü.)

Ticarileşme Ağında Bir Kamu Hizmeti Yayıncısı “TRT”
Filiz Erdemir (Gazi Ü.)

Bir Haber Eklentisi Olarak Politik Karikatür ve Öteki’nin Temsili: Türk Basınından Örnekler
Yurdagül Bezirgan Ara (Ege Ü.)

Cinsellik Üzerinden “Tık Ticareti”: İnternet Haberciliği Üzerine Bir İnceleme Umur Işık, Konur Alp Koz (Gazi Ü.)

80 Sonrası Türkiye’sinde Tekno-Politik: İletişim Teknolojileri ve Liberal Demokrasi
Burçe Çelik (Bahçeşehir Ü.)

15. YURTTAŞLIK-KİMLİK-I
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Orhan Kemal Koçak (Beykent Ü. / Marmara Ü.)

Meşrutiyet Dönemi Dergilerinden Mehtap ve Toplumsal Değişim; Doğulu ve Batılı Hayat Tarzlarının Sunumu
Ayfer Özçelik (Pamukkale Ü.)

Milli Mücadele Döneminde Mustafa Kemal’in Basınla İlişkisi
Emine Kısıklı (Başkent Ü.)

Cumhuriyet Döneminde Okuryazarlık ve Yurttaşlık
Orhan Kemal Koçak (Beykent Ü. / Marmara Ü.)

‘İslâmcı Kadın’ Söyleminde Alternatif Yurttaşlık Tasarımı
Çağla Kubilay (Ankara Ü.)

14.45-15.00: Kahve çay molası

15.00-16.30: OTURUMLAR: 16-17-18
16. KÜRESEL-YEREL
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Necla Mora (Atatürk Ü.)

Medya Üzerinden Küreyerelleşme ve Kimliksizleşme
Necla Mora (Atatürk Ü.)

Facebook’u Nazar Boncuğuyla Korumak: Küresel-Yerel Diyalektiği ve Kimlik Politikaları
Ece Algan (California State U.)

Aşağıdan Küreselleşmenin Kahramanı: Telesur
Sevilen Toprak Alayoğlu
(Marmara Ü.)

Global Medya Akışında Kırılmalar ve Görünemeyenler
Nurçay Türkoğlu (Marmara Ü. / KAD / İLAD)

17. SANAT VE MEDYA
Yer:  ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Mukadder Çakır Aydın (Marmara Ü.)

Sanat Edebiyat Şiir Bağlamında Medya ve Popüler Kültür Olgusu
Hüseyin Avni Cinozoğlu (Safranbolu)

Sanat Aracı Olarak Yeni İşitsel Medya
Alper Maral (Yıldız Teknik Ü.)

1998-2008 Yılları Arasında Türk Musikisinde Yozlaşmanın TRT ve Özel Televizyonlardaki Seyri
Tuba Karahisar (Arel Ü.)

Çağdaş Sanatın Sunum Alanlarında Güç Gösterileri
Mukadder Çakır Aydın (Marmara Ü.)

18. İLETİŞİM-MEDYA EĞİTİMİ
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Peyami Çelikcan (Maltepe Ü.)

Kültürel Çalışmalar, Eleştirel Yaklaşımlar ve Türkiye’de Medya Eğitimi
Nazan Haydari (Maltepe Ü.)

Akademi ile medyanın etkileşimi: Bilgi mi malumat mı?
Hediyetullah Aydeniz (İstanbul Ü.)

İletişim Etiği ve Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Mesleki Etik Kurallarına Bakışı
Makbule Evrim Gülsünler (Selçuk Ü.)

Türkiye’de Kentli Çekirdek Ailelerin Medya Okuryazarı Olabilirliği Üzerine Bir Alan Araştırması Aydan Özsoy (Gazi Ü.)

Medyayı Paralel Kullanmak (Multitasking)
Peyami Çelikcan (Maltepe Ü.)

16.30-16.45: Kahve-çay molası

16.45-18.00 OTURUMLAR: 19-20-21
19. ELEŞTİREL TEORİNİN TÜRKİYE SERÜVENİ

Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: D. Beybin Kejanlıoğlu (Ankara Ü.)

Türkiye’de Frankfurt Okulu ve Eleştirel Teori
D. Beybin Kejanlıoğlu (Ankara Ü.)

Eleştirel Teori’nin Türkiye’deki İzleri
Oğuzhan Taş (Ankara Ü.)

Frankfurt Okulu’nun Sosyal Psikoloji Alanına Katkıları ve Türkiye’de Alımlanması
Nalan Ova, Bercis Mani Şipal (Ankara Ü.)

 Modernlik-Postmodernlik Tartışmaları Bağlamında Jürgen Habermas’ın Türkiye’de Alımlanması
Çağla Kubilay (Ankara Ü.)


20. GENÇLİK-İNTERNET
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: A.Atilla Doğan (Anadolu Ü.)

Yeni Bir Toplumsallaşma Mekânı Olarak İnternet: Üniversite Öğrencilerinin Sanal  Ortamı Kullanma Biçimleri ve Sosyalleşme Arayışları
Gönül Demez (Akdeniz Ü.)

Yeni İletişim Teknolojileri ve Dildeki Dönüşümün Türkiye’deki İlköğretim Öğrencileri Bağlamında İncelenmesi
Mustafa Kara (Maltepe Ü.)

Küreselleşmenin Gerçekliği: Y-M-D Kuşakları
Mehmet Sucu (İstanbul Ü. / Marmara Ü.)

Almanya'da Yerleşik Göçmen Kökenli Türk Lise Öğrencilerinin Medya Kullanım Eğilimi
Ahmet Atilla Doğan (Anadolu Ü.)


21. SPOR VE MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Altuğ Akın (Autonomous U. Barcelona)

Taraftar Odaklı Sanal Cemaat Alisamiyen.net
İlksen S. Dinçtürk, Barış Başaran (Ankara Ü.)

Türkiye’de Spor Kültürü ve Medyadaki Algısı
Gökhan Göktürk, Işılay Göktürk  (İstanbul Ü.)

Türkiye Modernleşme Tarihine Sporcu Kadınların Gözünden Bakmak
Betül Yarar, Funda Cantek, Petra Holzer Özgüven (Gazi Ü. + Viyana Ü.)

Medya Eleştirisi Stadyuma Girdiğinde: ‘Sayın Basın, Bunu da Yazın!’
Altuğ Akın (Autonomous U. Barcelona)


4 Temmuz 2009-CUMARTESİ

9.00-10.30: OTURUMLAR: 22-23-24
22. ZAMAN-MEKÂN İÇİNDE SİNEMA

Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir Ü.)

Unutmak İstemenin Boşluğunu Dolduranlar; Arabesk-Noir ya da Hiçlik Kutsamaları Tül Akbal Süalp (Bahçeşehir Ü.)

Gündemde Belgesel Sinema Var: Akıntıya Karşı Sinema Yapmak
Seray Genç (Marmara Ü.)

Pembe Gerçeklikte Yaşayan Bir Kahraman: Küçük Hanımefendi Neriman
Özlem Polat Atan (Boğaziçi Ü.)

Islak Aralık Dudaklardan Mavi Mavi Gözlere
Nilay Ulusoy (Bahçeşehir Ü.)

Nuri Bilge Ceylan Sinemasının Çözümlenmesi ve Yeni Türk Sinemasındaki Özgün Yeri
Zahit Atam (Marmara Ü.)

23. TÜKETİM-REKLAM
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Özgül Birsen (Anadolu Ü.)

21.Y.Y. Girişinde Geleneksel Reklam Mecralarına Teğet Geçen Yeni Tüketici Kültürü Hande Bilsel Engin (Bahçeşehir Ü.)

Kültürün Reklam Üzerindeki Etkisi
Işıl Karpat, Bengü Emine Çolakoğlu (Ege Ü.)

Reklamcılıkta Yeni Trend: Sıfır Medya Bütçeli Reklam Kampanyaları
Pınar Özdemir (Ankara Ü.)

Tüketim Kültürü Çerçevesinden Sağlık Haberleri
Özgül Birsen, Şule Yüksel Öztürk (Anadolu Ü.)

 Reklamlarda Haz İlkesinin Kullanımı
Nazan Dede (İstanbul Kültür Ü.)

24. KAMUSAL ALAN VE MEDYA-II
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Özlem Oğuzhan (Maltepe Ü.)

Toplumsal Dönüşümler ve Televizyon: Günümüz Dizi Uyarlamaları Üzerine Eleştirel Bir Bakış
Zeynep Gültekin Akçay (Gazi Ü.)

Türk TV Dizilerinde Polis Modeli
Esra Huri Bulduk (İstanbul Ü.)

Avrupa Yakası Dizisi Örneğinden Hareketle Türkiye’de İzleyici Kitle Tespiti ve Popüler Yayıncılığın İzleyiciye Yakın Durma Çabaları
Kenan Kılıç (Kastamonu Ü.)

Kamusal Alan Olarak Televizyon ve Alternatif Televizyon Yayıncılığı
Hale Yaylalı (Arel Ü.)

 Duvarın Ötesi ve Berisi: Kamusal Alanın Neredeliğine İlişkin Bir Araştırma
Özlem Oğuzhan (Maltepe Ü.)

10.30-10.45: Kahve-çay molası

10.45-12.30: GENEL OTURUM-IV
Medya Gözlem Platformu:
İLAD (İletişim Araştırmaları Derneği) ve salondakiler

12.30-13.30: ÖĞLE YEMEĞİ / SERGİLER / POSTERLER

13.30-14.45: OTURUMLAR: 25-26-27
25. YURTTAŞLIK-KİMLİK-II
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum başkanı: Engin Sarı (Ankara Ü.)

Değişmekte Olan Müslüman Kimliğinin Bir Yansıması Olarak Zaman Gazetesi
Alexander E. Balistreri (Princeton U.)

“Vatan Sağolsun”: Türk Basınında Şehitlik Söylemine Eleştirel Bir Bakış
Tezcan Durna (Ankara Ü.)

Muhafazakâr Milliyetçi Söylemin Yeni Sınırları
Mustafa C. Sadakoğlu (Marmara Ü.)

Gerçeklerin Peşinde Yeni Bir Tür: Siyasi Araştırma ve İnceleme Kitapları
Pınar Sayan (Okan Ü.)

Kültür ve Politika: Türkiye Medyasında Kimlik Politikaları ve Özcü Kültür Kavrayışının Açmazları
Engin Sarı (Ankara Ü.)

26. GÖRSELLİK
Yer: ZKU-TF-B
Oturum başkanı: Nesrin Kula (Afyon Kocatepe Ü.)

Sosyal Bilimciler Görsel İmgelerde Neyi Arar?
İskender Yıldırım  (Ankara Ü.)

Medyada Görsel İletilerde Kadın İmgesi ve Göstergesel Aktarımı
Rengin Küçükerdoğan, Işıl Zeybek (Kültür Ü.)

Seçim Afişiniz Hayırlı Olsun
Betül Minnet (Ege Ü.)

AKP’nin İkinci Yükselişinde Siyasal Afişin Rolü
Semra Çevik  (Gazi Ü.)

Görsel Metinlerde Analiz Yöntemleri
Nesrin Kula (Afyon Kocatepe Ü.)

27. ÇOCUK VE MEDYA
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Kazım Özkan Ertürk (Gazi Ü.)

Rejim Değişimi ve TV: Macar Kamu Hizmeti Yayın Kurumunda (MTV) Çocuk Programcılığının Dönüşümü
Sevgi Can Yağcı  (Gazi Ü.)

Gürbüz Türk Çocuğu ve Musavver Hukuk-i Etfal Dergileri Bağlamında Eski Harfli Çocuk Dergilerinin Belge Özellikleri
Elif Konar (Fatih Ü.)

Türkiye’de İslâmi Basın ve Çocuğun Temsil Tarzları
Osman Nuri Yüce (Ankara Ü.)

Kültürün Kuşaktan Kuşağa Aktarılma Unsuru Olarak “Sunay Akın” Kitaplarında ‘Oyuncak’ (Simgesi)
Kazım Özkan Ertürk, Özge Uğurlu (Gazi Ü.)

14.45-15.00: Kahve-çay molası

15.00-16.30: OTURUMLAR: 28-29-30
28. KENT ve MEDYA
Yer: ZKU-TF-A
Oturum başkanı: Bilge Gürsoy (Marmara Ü.)

Medyada Kentsel Dönüşüm Söylemi ve Yeni Kent Kültürü
Murat Şentürk (İstanbul Ü.)

Medyada Kent İmgeleri: Kentlerin Kültür Yoluyla Pazarlanması-İstanbul Örneği Kaan Taşbaşı (Yeditepe Ü.)

Uluslararası Göçmenlerin Mekânsal İletişim ve Haberleşme Örüntüleri, İstanbul Kumkapı Örneği
Yasemin Çakırer (İstanbul Teknik Ü.)

Kentsel Dönüşümde Kültürel Direniş Olarak Müzik
Bilge Gürsoy (Marmara Ü.)


29. STAR İMGESİ
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Hülya Yengin (Kocaeli Ü.)

Star Sistemi Lideri Obama
Hülya Yengin (Kocaeli Ü.)

Bilginden Şovmene: Infotainment medyasında bir entelektüel figürü olarak Komplo Kuramcısı”
Barış Başaran  (Mimar Sinan GSÜ.)

Toplumsal Değişme ve Star: Avşar Kızı
Şeyma Balcı (Gazi Ü.)

 Medyanın Tüketim Kültürüne Hediyesi: Televizyon Dizileri
Ezgi Metin Basat (Kastamonu Ü.)


30. TOPLUMSAL HAREKETLER ve BELLEK
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Aslı Kayhan (Kocaeli Ü.)

Kültürel Hafıza ve Medya
Aslı Kayhan (Kocaeli Ü.)

 Toplumsal Bellek, İletişim ve Şiddet
Barış Çoban  (Okan Ü.)

“MİMARLIK” Dergisi Yayınlarında Toplumsal Gerçekliği Görmek yada Görememek: 1990-2000 Mimarlar Odasının Türkiye Mimarlığı Gerçekliği
H. Tahsin Selçuk (Abant İzzet Baysal Ün.)

Toplumsal iletişim açısından Toplumsal hareketler: Kamer
Esengül Ayyıldız (Marmara Ü.)

Toplumsal Hareketlerde İnternet Kullanımı
Perrin Öğün Emre (Kadir Has Ü.)

16.30-16.45: Kahve-çay molası

16.45-18.00 OTURUMLAR: 31-32-33
31. FRANKFURT OKULU, MEDYA ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE
 
Yer: ZKÜ-TF-A
Oturum Başkanı: D. Beybin Kejanlıoğlu (Ankara Ü.)

Türkiye’de İletişim Çalışmalarında Frankfurt Okulu’nun Alımlanması
İnan Özdemir, Vahit İlhan (Ankara Ü.)

Sanat ve Modernizm Bağlamında Frankfurt Okulu
S. Evren Yüksel (Ankara Ü.)

Türkiye’de Frankfurt Okulu’nun Sinema Anlayışlarının İzleri
İrfan Hıdıroğlu (Ankara Ü.)
 
Türkiye’de Walter Benjamin ve Fotoğrafı “Bir Arada” Okumak
Tolga Hepdinçler, Tuba Ayten (Ankara Ü.)

Türkiye’de Adorno ve Müzik Anıl Karaoğlu, Moldiyar Yergebekov Ankara Ü. Ankara.

32. GÜNDELİK YAŞAM
Yer: ZKÜ-TF-B
Oturum başkanı: Soner Yağlı (Ege Ü.)

Çevre Sorunlarının Çözümünde Medyanın Katkısı(zlığı)
Şule Yüksel Öztürk (Anadolu Ü.)

Gündelik Yaşamda İktidar mı? Gündelik Yaşamın İktidarı mı?: Medya ve Kültür(Ün)Ün Gündelik Yaşam ve İktidar Bağlamında Sorgusu
Funda Yağlı (Ege Ü.)

Üret(il)en ve Tuket(il)en Çatışmasında Gündelik Hayatımız
Soner Yağlı (Ege Ü.)

 Mutfak ve Kadınlar; Mutfak Kadınlara Ne İfade Eder?
Şahinde Yavuz (Karadeniz Teknik Ü.)

Folklorun Dönüşen Yüzü: Küresel Şehir Efsaneleri
Gülin Terek Ünal (Marmara Ü.)

33. İNTERNET (HÂLÂ) YENİ Mİ?
Yer: ZKÜ-TF-C
Oturum başkanı: Alper Maral (Yıldız Teknik Ü.)

Sözlü Kültürden Elektronik Kültüre Türkçe Web Sayfalarında Nasrettin Hoca ile İlgili Tespitler
Ayşe Duvarcı (Başkent Ü.)

Bilgi Toplumu Söylemi: Türkiye 2006-2010 Bilgi Toplumu Stratejisi Metninin Eleştirel Değerlendirilmesi
Babacan Taşdemir (Orta Doğu Teknik Ü.)

Yeni Bir Toplumsal Mekân Olarak İnternet
Hatice Şule Oğuz (Ankara Ü.)

Yeni İletişim Teknolojilerinde Bilgi Hırsızlığı
Mert Denizci (Marmara Ü.)

Milenyum Gençliğinin Dışavurum Medyası Olarak Kısa Film
Alper Maral (Yıldız Teknik Ü.)

18.00-18.30: KAPANIŞ KONUŞMALARI
Eksal Kargı (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Tıp Fakültesi)
Atilla Öksüz (Karaelmas Gazeteciler Cemiyeti)
Nurçay Türkoğlu (Marmara Ü. , KAD, İLAD)

18.30-19.30: KOKTEYL  (Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından)

POSTERLER: 2-4 Temmuz 2009 (ZKÜ-TF-GİRİŞ KATI)
Sanal ve Gerçek: Küba-Peru-Türkiye
Ayten Övür (Marmara Ü.)

Alternatif Ağ Toplumu: Yeni Toplumsal Hareketler
Behçet Güleryüz (Marmara Ü.)

Hani Dünya Kocamandı ve Biz Savaş Çocuklarıydık
Elif Konar  (Fatih Ü. )

Süreli Yayınlarda Yenilenle Oluşturulan Erkeklik Tanımları
İlkay Kanık (Marmara Ü.)

Kamusal Alan Kavramına Getirilen Eleştiriler Ekseninde Karşıt Kamusal Alanlara Yönelik Bir İnceleme: Türkiye Sosyal Forumu Örneği
Serhat Çoban, (Ankara Ü.)


*TÜM OTURUMLAR, ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ (ZKÜ) TIP FAKÜLTESİ (TF) DEKANLIK BİNASINDA EŞ ZAMANLI KULLANILABİLEN: A, B ve C KONFERANS SALONLARINDA YAPILACAKTIR.

*OTURUM BAŞKANLARININ, SALONLARIN ORTAK VE ARDARDA KULLANIMINI DİKKATE ALARAK, SÜREYİ ADİL KULLANMAKTA ÖZEN GÖSTERMELERİ BEKLENMEKTEDİR

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2009-06-26
Bu haber 3261 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 687
  Bugün : 532
  Toplam: 5552003
   Online :

  62 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama