Dağdemirciler Köyü (TEMİRCULAR-TİMURCİLER-DEMİRCİLER-DAĞDEMİRCİLER)
         Dağdemirciler köyü Gökçebey’e 12 Km uzaklıktadır. Dört mahallesi vardır: Merkez Mahallesi, Etcioğlu Mahallesi, Yamaklıoğlu Mahallesi, Kütükcüoğlu Mahallesi. Köy eski yerleşim yeri olup tarihi izler taşır. Köyle ilgili belgelerden en eskisi hicri 1290 / miladi 1874 yılında Dağdemirciler, Hacımusa, Duhancılar ve Muharremler Köyleriyle Birlikte Dağ Divanına bağlıydı.  Hicri1311/ miladi 1894 Tarihli Tapu defterlerinde  “Çarşamba ( Çaycuma ) Nahiyesine tabii Perşembe Dağ Divanından Müfrez  ( ayrılmış) Timurcular ( Demirciler)” adıyla geçer(1).Timurcular, Temircular olarak  geçen adı zamanla Demirciler  olmuştur. Başında bulanan Dağ kelimesi diğer köyler gibi  ayrıldıktan sonra  başına eklenen Dağ kelimesinden sonra Dağdemirçiler olmuş; köyün Dağdemirciler adıyla söylenmesi de buradan gelmiştir. 1954 yılından itibaren Tefen ( Gökçebey ) nahiye merkezi olunca Devrek’ e bağlı Tefen nahiyesi köyleri olarak geçer
         11. yüzyılda Anadolu’ya  gelen Anadolu Selçukluları’nda Temircular ( Demirciler) adı geçer. Demirciler adı da oradan kalmış olabilir. Anadolu Selçuklu Devleti zamanında zanaatcılar da köylerde yaşıyordu; örneğin demirci her yerde gerekliydi Anadolu’nun çok yerinde demirciler adıyla  yerleşim yeri vardır. Bunlar yöreye hizmet veren demircilerin olduğunu ve demirci zanaatçıların olduğunu gösterir(2). Köyün adı da buradan kalmış olabilir.
               Ayrıca demirci cemaati Türkmen Yörükan taifesine bağlı cemaat topluluğu vardır(3)Yerleştikleri yerlere diğer boylarda olduğu gibi kendi cemaat topluluklarının adlarını vermişlerdir. Köyün adı bu cemaat topluluğu adından da almış ve buradan  kalmış olabilir.
          1930 Yılından sonra Devrek kazasına bağlanmış 1932 yılında kaza idare heyetince köy sınırları çizilmiştir Köyde 1964 yılında yeni bir okul inşa edilmiş olup ayrıca Yamaklıoğlu mahallesine de yeni bir okul inşa edilmiştir.
    
            Dağdemirciler köyünden ayrılmak isteyen Yamaklıoğlu, Etcioğlu ve Kütükcüoğlu mahalleleri için yapılan referandumda 400 evet, 17 hayır ve 10 çekimser oy çıktı. Ayrılmak isteyen mahalleler "Yeşilköy" isminde muhtarlık kurulması için başvuru yaptılar.
            07.06.2010 Tarihinde İl Genel Meclisi  toplantısında, Gökçebey İlçesi Dağdemirciler Köyü Etçioğlu, Kütükçüoğlu ve Yamaklıoğlu bağlılarının, Merkez bağlısından ayrılarak; ‘Yeşilköy’ adıyla bağımsız bir köy haline getirilmesi yönündeki komisyona gönderilen teklif, oybirliğiyle onaylandı. Komisyona gönderilen teklifte Yöşilköy’ün sınırları şöyle belirlendi  “Zonguldak İli, Gökçebey İlçesi, Dağdemirciler Köyü bağlılarından olan Etçioğlu, Yamaklıoğlu ve Kütükçüoğlu’nun, Dağdemirciler Köyü’nden ayrılarak, Yamaklıoğlu merkez olmak üzere Yeşilköy Köyü ismi ile ayrı bir köy olarak kurulmasına; 1/5000 ölçekli Gökçebey İlçesi Dağdemirciler Köyü Köy Yerleşik Alanı’nda belirtilen Tütüncü Deresi’nin Dağdemirciler köyü ile Yeşilköy Köyü arasında sınır olarak kabulüne” denildi. Teklif oybirliğiyle kabul edildi.
 
              07.11.2010 tarihli İçişleri Bakanı Beşir Atalay'ın imzasıyla yürürlüğe giren “ Yerşilköy” kurulması ile ilgili kararda” İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Dağdemirceler köyüne bağlı Etçioğlu, Kütükçüoğlu ve Yamakoğlu mahallerinin ana köyden ayrılarak merkezi Yamakoğlu mahallesi olmak üzere Yeşilköy adıyla bağımsız bir köy haline getirilmesi, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 2. maddesinin c ve d bentleri ile "Sınır anlaşmazlığı, mülki ayrılma ve birleşme ile köy kurulması ve kaldırılması hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre uygun görüldüğü” belirtildi ve Dağdemirciler köyünden ayrılan Yamaklıoğlu, Etcioğlu ve Kütükcüoğlu mahalleleri  Yeşilköy adıyla bağımsız köy haline getirildi.
 
              Nüfus hicri 1314/ miladı 1896 salnamesine göre 59 hane olup 179 kişidir. Köyün nüfusu yıllara göre aşağıdadır:                       
 
YILLARA GÖRE NÜFUSU(4)
  Nüfus       Erkek   Kadın  Toplam
1935Yılı.199……244……443
1940Yılı.215……266…….481
1945 Yılı.206……250……456
1950 Yılı…………………...549
1955Yılı.282……342…….624
1960Yılı.326……386…….712
1965 Yılı.355……421……776
1970Yılı.426……502……..928
1975Yılı.526……579…….1105
1980Yılı……………………1305
1985Yılı……………………1462
1990Yılı……………………1511
2000Yılı……………………1449
2007Yılı.590…..700……...1290
2008  Yılı.660…..740…….1400
2009 Yılı.615…..722……..1337
2010 Yılı.243……269 …….512        (Yamaklıoğlu, Etcioğlu ve Kütükcüoğlu mahalleleri  ayrıldı Yeşilköy adıyla bağımsız köy kuruldu)
2011 Yılı.242…….269…….511
2012 Yılı.234……253……..487
2013 Yılı.219…….242…….461
2014 Yılı.193……..219……412
2015 Yılı.176…….205……..381


 


KAYNAKLAR

1:Hicri. 1311(1894)-Yılına ait Tapu Defterleri
2:V.Gordlevski-Anadolu Selçuklu Devleti- (çev. Azer Yaran)-Onur Yayınları-Ankara-1988-Sayfa 133-134
3:: Cevdet Türkay -Osmanlı İmparatorluğunda Oymak Aşiret ve Cemaatlar–İstanbul-1979
4:Kaynak- D.İ.E . Ankara


Duhancılar Köyü 28/10/1937 Yılı Eski ve Yeni Mevki adları

12/10/1932 tarihli Duhancılar köyü sınır harita

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2016-02-14
Bu haber 3003 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 1033
  Bugün : 514
  Toplam: 5551298
   Online :

  90 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama