EĞİTİM SEN: LAİK, BİLİMSEL, ANADİLİNDE EĞİTİM VE DEMOKRATİK YAŞAM MÜCADELEMİZ SÜRECEK
Eğitim Sen Gökçebey Temsilciliği “Laik, Bilimsel, Demokratik ve Anadilinde Eğitim” için 13 Şubat Cuma iş bırakarak bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın açıklamasına CHP Gökçebey ilçe örgütü, ADD Gökçebey Şube Başkanı Saip Kıylı ve vatandaşlar da katılarak destek verdi. Basın açıklamasını gerçekleştiren Eğitim Sen Gökçebey İlçe Temsilcisi Servet Büyükkol “ Yıllardır özellikle eğitim sistemi üzerinden hayata geçirilen, pedagoji bilimine tamamen aykırı olan bilim düşmanı politika ve uygulamalar özellikle son oniki yıldır çok artmıştır. Okulöncesi eğitimden üniversitelere kadar eğitim sistemi , bilimin en temel evrensel gerçekleri yok sayılarak, iktidar tarafından sürekli istismar edilen dini kural ve referanslara göre düzenlenmektedir. 
Siyasi iktidar, eğitimde bilimsel, laik ve demokratik ilke ve değerleri temel almak yerine, farklı din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrımcı, ötekileştirici politikaları hayata geçirmektedir.
 
Eğitimde 4+4+4 dayatması sonrasında gündeme getirilen karma eğitimi kaldırma girişimleri, öğrencileri imam hatiplere yönlendirme, normal ortaokullar içinde imam hatip sınıflarının açılması, ders kitapları ve müfredatta dini söylemlerin kullanılması, son olarak din şurası şeklinde  gerçekleşen 19. Milli Eğitim Şurasında alınan kararlar, eğitimin gericileştirilmesi konusundaki kaygılarımızı haklı çıkarmıştır.
 
12 eylül darbesi sonrasında uygulanmaya başlanan zorunlu din dersi, yıllardır din ve vicdan özgürlüğü açıkça ihlal edilerek uygulanmaktadır. Avrupa İnsan Mahkemesi zorunlu din dersinin, din ve vicdan özgürlüğünün ihlali olduğuna karar vermiş, ancak yargı kararlarına rağmen bugüne kadar gerekli adımlar atılmamıştır. Türkiye’de yıllardır zorunlu din derslerinde okutulan belirli bir meshebin kurallarıdır. Bu nedenle bütün din ve inanışlar öğrencilere yönelik ayrımcı, dışlayıcı uygulamaların ortaya çıkmasına neden olmaktadır.
 
AKP nin geçmiş iktidarlardan alarak sürdürdüğü “tekçi” bakış açısı, toplumun farklı inanç ve kimliklerine yönelik dışlayıcı uygulamalar artmaktadır. 
Laik olmayan bir eğitim sisteminin demokratik ve bilimsel olması, demokrasi, eşitlik ve özgürlük mücadelesine hizmet etmesi, bireylerin inanşlarını hiçbir baskı altında kalmadan özgürce yaşaması mümkün değildir. Gerçek anlamda eşit, özgür ve laik bir eğitim ancak demokrasinin, eşitliğin, en temel hak ve özgürlükler alanının genişlemesi, bütün yurttaşların eşit haklar temelinde,barış içinde bir arada yaşaması ile mümkündür.
 
Hiçbir toplum birbirinin aynı ve tamanen aynı düşünen, aynı inancı paylaşan, aynı değerleri benimsemiş insanlardan oluşmamaktadır. Devletin bütün inanç, kimlik ve dünya görüşleri karşısında eşit mesafede ve tarafsız olması gerekirken, sadece belli bir inanç sisteminin kural ve ibadetini okullarda bütün öğrencilere dayatması kabul edilemez. Devlet kişisel bir alan olan inanç alanından elini tamamen çekmeli, inanç alanı kendi çıkarları için istismar etmekten derhal vazgeçmelidir.
 
Toplumun eşit, özgür ve demokratik yaşamdan yana olan bütün ilerici emek ve demokrasi güçleri ile birlikte iktidarın dayatmalarına, asimilasyoncu politikalarına karşı sonuç alınıncaya kadar mücadelemizi sürdüreceğimiz bilinmelidir. 
Eğitimin gerçek anlamda demokratik, bilimsel ve laik bir içerikte örgütlenmesi, herkesin kendi anadilinde eğitim almasının sağlanabilmesi için Eğitim ve Bilim Emekçileri olarak bir günlük iş bırakma eylemi gerçekleştiriyor, çocuklarımızın ve öğrencilerimizin geleceğine sahip çıkmayı sürdüreceğimizi kamuyuna duyuruyoruz.
 
Siyasi iktidarı, toplumu din, dil, meshep ve kimlik farklılıları üzerinden kutuplaştırma politikalarına son vermeye, kamusal, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim karşıtı uygulamalarını derhal dururmaya çağırıyoruz.  YAŞASIN EĞİTİM SEN YAŞASIN KESK.
                                                                                                       
Yapılan basın açıklamasının ardından afiş ve sloganlarla yaşadıkları sıkıntıları ifade eden öğretmenler daha sonra sessizce dağıldı. 


 
 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2015-02-13
Bu haber 1407 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 1033
  Bugün : 460
  Toplam: 5551244
   Online :

  81 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama