Zonguldak Valiliği önünde eylem yaptılar

Eğitim Sen Zonguldak Şubesi üyeleri, Zonguldak Valilik binası önündeki eylemde müdür atamalarına, Temel Öğretimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavı yerleştirme sonuçlarına, okul dönüşümlerine, öğretmenlere getirilen rotasyona, aday öğretmenlere yönelik sözlü sınav uygulamasına, kamu Kaynaklarının özel okullara aktarılmasına, Okulöncesi eğitim kurumlarında tam gün eğitimden vazgeçilmesine karşı basın açıklamasıyla tepki gösterdi.

Zonguldak Valilik binası önünde toplanan eğitimciler, 'Okullarımıza, çocuklarımıza, yöneticilerimize ve geleceğimize sahip çıkıyoruz' yazılı pankart açtı. 

Eylemde konuşan Eğitim Sen Zonguldak Şube Sekreteri İsmet Akyol, “Somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen soyut ve politik değerlendirmelerle Eğitim Sen üyeleri başta olmak üzere kendilerinden olmayan okul müdürlerini görevden alarak kıyıma uğratanlar insanım diyen herkesin vicdanında mahkum olmuşlardır. Söz konusu kişilerin yargı önünde hesap verecekleri günler çok uzak değildir. Buradan Milli Eğitim yöneticilerine sesleniyoruz. Tarihimiz; 1908’de kurulan Encümen-i Muallimin`den TÖS’e, TÖB-DER’den Eğitim Sen’e kadar uzanan onurlu ve kararlı yürüyüşün tarihidir. Hiçbir iktidar döneminde yalvarmadık, boyun eğmedik, el açmadık. Dün olduğu gibi bugün de “ders” vermeye devam edeceğiz. Eğitim Sen olarak bir taraftan meşru olmayan yönetici görevlendirmeleri için mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da düşük puanlar verilerek elenen okul müdürü üyelerimize gerekli hukuk yardımı yaparak, dava açacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde Zonguldak İdare Mahkemesinde davalar açılacaktır” dedi. 

Akyol açıklamasında şunları söyledi. 
“OKULLARIMIZA, ÇOCUKLARIMIZA, YÖNETİCİLERİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ!”
“Binlerce öğrencinin istemediği okullara verilerek TEOG mağduru olmasına; Kendilerinden olmayan okul müdürlerinin görevden alınıp, kıyıma uğratılmasına; Eğitimde kadrolaşmaya; Öğretmenlere getirilen rotasyona ve aday öğretmenlere yönelik sözlü sınav uygulamasına; Öğrenci, veli ve öğretmenleri mağdur eden okul dönüşümlerine; Kamu Kaynaklarının özel okullara aktarılarak eğitimin özelleştirilmesine; Okulöncesi eğitim kurumlarında tam gün eğitimden vazgeçilip, ikili eğitime geçilmesine; İmam hatip ve özel okul dayatmasına karşı Türkiye’nin tüm illerinde İl Milli Eğitim Müdürlükleri önündeyiz.””

“TEOG SONUCUNDA YAPILAN YERLEŞTİRMELERLE YAŞANAN MAĞDURİYETLER MUTLAKA DİKKATE ALINMALI”
“MEB, önce tercih yapmayan öğrencilerin adreslerine en yakın okula yerleştirileceklerini açıklamış, ancak bazı illerde öğrencilerin evlerinden 100 kilometre, hatta 120 kilometre uzaklıktaki okullara yerleştirildiği görülmüştür. Kaydı otomatik olarak imam hatip liselerine yapılan öğrencilerin içinde gayri Müslim öğrencilerin bulunması, sorunun ne kadar ‘ciddiyetle’ ele alındığının göstergesidir. Kendi istekleri dışında imam hatip liselerine ve meslek liselerine otomatik kaydı yapılan öğrencilerin büyük bölümü kontenjan olması halinde kaydını başka liselere almaya çalışmakta, bu sefer de karşılarına bürokratik engeller çıkarılmaktadır. Liselerde ilk hafta sonucunda sadece 15 bin kontenjan açığı olduğunun açıklanmış olması, evlerinden kilometrelerce uzakta ve istemedikleri okul türlerine yerleştirilen öğrencileri ve velileri kara kara düşündürmeye başlamıştır. Kontenjan sorununun çözülmemesi durumunda öğrenciler ya ekonomik koşullarını zorlayarak özel liselere yönelecek ya da istemediği bir okulda okumaktansa açık liseye yönelerek örgün eğitimin dışına itilmiş olacaktır. Milli Eğitim Bakanlığı bu rezaletin hesabını vermelidir. TEOG sonuçları üzerinden yapılan yerleştirmeler sonrasında yaşanan mağduriyetler mutlaka dikkate alınmalı ve hiçbir öğrenciyi istemediği bir okul türünde okumaya zorlamamalıdır. Eğitime ilişkin konularda atılacak her adım sonuçlarını düşünerek atılmalı, öğrenci ve velilerin endişelerine, sendikaların önerilerine mutlaka kulak verilmelidir.”

“EĞİTİM YÖNETİCİLERİNİN SENDİKAL-SİYASAL REFERANSLARLA BELİRLENMESİNİ KABUL ETMİYORUZ!”
“Büyük ölçüde üst düzey eğitim yöneticilerinin değerlendirmelerine dayanan, eğitim kurumları yönetici değerlendirme sonuçları açıklanmış ve 7 bin okul müdürünün büyük bölümü siyasi gerekçelerle resmen tasfiye edilmiştir. Sendikamızın bugüne kadar eğitim yöneticilerinin performans değerlendirmesine tabi tutulması ve atanma biçimleri ile ilgili olarak yapmış olduğu tespit ve eleştirilerin ne kadar haklı olduğu bir kez daha görülmüştür. Yıllardır eğitim kurumlarını “şirket” gibi yönetip, okullarımızı “ticari işletme” haline getiren MEB, başta Eğitim Sen üyesi okul müdürleri olmak üzere, bugüne kadar eğitimde yaşanan piyasa merkezli dönüşüm sürecinin karşısında engel olarak gördüğü okul müdürlerini tek tek tespit ederek görevden almıştır. Eğitim yöneticileri değerlendirme sonuçlarına göre görevden alınan ve görev süresi uzatılan okul müdürlerinin sendikal aidiyetine bakıldığında, tarihin en büyük siyasal kadrolaşma hareketi ile karşı karşıya olduğumuz anlaşılmaktadır. Başından sonuna siyasal kadrolaşma operasyonu olarak gerçekleştirilen eğitim yöneticilerinin değerlendirilmesi ve görevlendirilmesi uygulamaları, hukuktan, adaletten ve objektiflikten yoksundur. MEB okul müdürlerin değerlendirilmesi sürecinde çok sayıda okulda ‘adrese teslim’ görevlendirmeler yaparak, bir kez daha siyasi iktidarın en stratejik kurumu olduğunu göstermiştir.”

“SÖZ KONUSU KİŞİLER YARGI ÖNÜNDE HESAP VERECEKLERDİR”
“Eğitim-Sen, kurulduğu günden bugüne eğitim yöneticilerinin Bakanlık tarafından, hangi yöntem kullanılırsa kullanılsın, sendikal ya da siyasal tercihlere göre belirlenmesi ve atanmasına karşı çıkmıştır. Bakanlığın eğitim yöneticilerinin siyasi iradenin belirlediği idari makamlar tarafından belirlenmesi konusunda neden bu kadar ısrarcı olduğu, açıklanan değerlendirme sonuçları ile bir kez daha görülmüştür. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesi ve değerlendirilmesi sürecinde siyasi referanslar değil, liyakat ilkesi temel alınmalıdır. Eğitim yöneticilerinin belirlenmesinde hiçbir baskı ve yönlendirmeye izin verilmemeli, her okul kendi yöneticisini, o okuldaki eğitim bileşenlerinin katılacağı demokratik seçimlerle yine kendisi seçmelidir. Somut hiçbir bilgi ve belgeye dayanmadan, tamamen soyut ve politik değerlendirmelerle Eğitim-Sen üyeleri başta olmak üzere kendilerinden olmayan okul müdürlerini görevden alarak kıyıma uğratanlar, ‘insanım’ diyen herkesin vicdanında mahkum olmuşlardır. Söz konusu kişilerin yargı önünde hesap verecekleri günler çok uzak değildir. Buradan Milli Eğitim yöneticilerine sesleniyoruz. Tarihimiz; 1908'de kurulan Encümen-i Muallimin'den TÖS'e, TÖB-DER'den Eğitim-Sen'e kadar uzanan onurlu ve kararlı yürüyüşün tarihidir. Hiçbir iktidar döneminde yalvarmadık, boyun eğmedik, el açmadık. Dün olduğu gibi bugün de ‘ders’ vermeye devam edeceğiz. Eğitim-Sen olarak bir taraftan meşru olmayan yönetici görevlendirmeleri için mücadelemizi sürdürürken diğer taraftan da düşük puanlar verilerek elenen okul müdürü üyelerimize gerekli hukuk yardımı yaparak, dava açacağız. Önümüzdeki hafta içerisinde Zonguldak İdare Mahkemesi’nde davalar açılacaktır.”

“OKUL DÖNÜŞÜMLERİ ÖĞRENCİ, VELİ VE ÖĞRETMENLERİ MAĞDUR EDECEKTİR”
“Zonguldak il ve ilçelerinde okulların ilk ve ortaokul diye dönüştürülmesi okulların açılmasıyla birlikte ciddi sıkıntıları da beraberinde getirecektir. Köylerde öğrencinin taşındığı okul ile evi arasındaki mesafenin 8 ile 13 kilometre olan yerler vardır. Bu köyler arasında herhangi bir yolcu taşıma araçları yoktur. Okulda yapılacak olan veli toplantılarına öğrenci velileri nasıl katılacaktır? Çocuk okulda hastalansa eve kim getirecektir? Özellikle ilkokul öğrencileri bu durumdan olumsuz etkilenecektir. İl ve ilçe merkezlerime dönüştürülen okulların mahallelere uzaklığı düşünüldüğünde öğrenci velilerinin mutlaka özel servis tutma zorunluluğu ortaya çıkacaktır. Öğrenci, veli ve öğretmenleri mağdur eden bu uygulamadan vazgeçilmelidir.”

“12 YILDIR DEVLET OKULLARI SORUNLARI İLE BAŞ BAŞA BIRAKILIYOR”
“2014-2015 eğitim-öğretim yılında özel okullara gidecek olan 250 bin öğrenciye toplam 800 milyon TL’lik “destek” verileceği açıklanmıştır. Okul öncesine 24 bin 342, ilkokula 54 bin 220, ortaokula 61 bin 339, ortaöğretim kurumlarına 40 bin 736 öğrenci olmak üzere toplam 180 bin 637 öğrencinin gideceği 4.001 özel okula devlet tarafından öğrenci sayısı kadar kaynak aktarılacaktır. Öğrenci başına özel okullara yapılacak ödemeler 2 bin 500 TL ile 5 bin 500 TL arasında değişmektedir. 12 yıldır, devlet okulları sorunları ile baş başa bırakılırken, her fırsatta özel okullara yönelik teşvik politikaları uygulanmıştır. Bugüne kadar özel okullara vergi teşvikleri ve çeşitli kalemlerde indirimler yapılmış, devlet okullarının talepleri dikkate alınmazken, özel okulların istekleri hükümet ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından anında yerine getirilmiştir. Halktan toplanan vergilerin özel okullara “öğrenim desteği” adı altında aktarılması, her şeyden önce herkese eşit ve parasız eğitim hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Bu uygulamanın, eğitimde adaletsizliklerin ve eşitsizliklerin derinleşmesinden başka bir sonucu yoktur. Devlet okullarında çoğu taşeron şirket personeli binlerce yardımcı hizmetli çalıştırılırken, velilerden temizlik, spor vb. adlarla birçok kalemde para toplanıp eğitimin tüm yükü velilerin sırtına yüklenmektedir. Hükümetin “özel okullara destek” adı altında asıl yapmak istediği özel öğretimi özendirmek, öğrenci ve velileri “parasal destek” üzerinden özel okullara yönlendirmektir. Özel okulların yıllardır doğrudan kamu kaynaklarıyla desteklenmesinin arkasında, eğitimde yaşanan ticarileştirme süreci hızlandırmak ve paralı eğitimi yaygınlaştırmak vardır. Yapılması gereken, kamusal kaynakların yine kamusal bir hak olan eğitim için, özel çıkarlar değil, toplumsal çıkarlar gözetilerek değerlendirilmesi ve sadece eğitimde değil, bütün alanlarda kamu harcamalarının payının arttırılmasının sağlanmasıdır. Eğitim Sen’in yıllardır savunduğu ve eğitim hakkının temel ayaklarını oluşturan kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve anadilinde eğitim talebi gerçekleşmediği sürece, ne eğitimin niteliğini yükseltmek, ne de eğitimde yaşanan sorunlara kalıcı çözümler üretmek mümkün değildir.”

“EĞİTİMDE ZORUNLU ROTASYON OLMAMALI”
“Yeni yasama yılı başında görüşmeleri devam edecek olan torba yasa tasarısının 98’inci Maddesinde yer alan düzenleme ile bir süredir kamuoyunda tartışılan zorunlu rotasyon (yer değiştirme) gündemi eğitim emekçileri ve aileleri tarafından büyük bir endişe ile izlenmektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, pek çok konuda olduğu gibi rotasyon konusunda da dayatmacı tutumunu sürdürmekte, öğretmenlerin ve sendikaların bu konudaki eleştiri ve önerilerini dikkate almamaktadır. Eğitimde zorunlu rotasyon uygulamasının önce il içinde başlatılması beklenmektedir. Büyükşehirlerin sınırlarının son derece genişlediği bir dönemde açıkça “il içi sürgün” anlamına gelecek ve on binlerce eğitim emekçisinin aile ve okul yaşantısını alt-üst edecek olan zorunlu rotasyon uygulaması kabul edilemez. Eğitimde, hiçbir gerekçe eğitim emekçilerini okuttuğu öğrencisinden, ailesinden, oturduğu mahallesinden kopararak zorla başka bir işyerine sürgün göndermesini haklı çıkaramaz.”

“GÖNÜLLÜLÜK VE TEŞVİK ESASINA DAYALI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞMALIDIR”
“Öğretmenlere zorunlu rotasyon uygulaması halinde eğitim sisteminin yeni bir kaos ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. MEB’in görevi, eğitimde 4+4+4 dayatmasında olduğu gibi, attığı her adımda, eğitim emekçilerini mağdur etmek değil, onların yaşadığı sorunlara kalıcı çözümler üretmek, eğitimcilerin ve sendikaların taleplerini dikkate almaktır. Öğretmenler açısından açıkça ‘sürgün’ anlamına gelen ve pek çok yönden istismar edilebilecek “zorunlu rotasyon” uygulaması asla gündeme getirilmemelidir. MEB, öğretmenleri kendi istekleri dışında zorunlu rotasyona tabi tutmak yerine, gönüllülük ve teşvik esasına dayalı çözümler üretmeye çalışmalıdır.”

“ATAMASI YAPILMAYAN ÖĞRETMEN SORUNU ÇÖZÜLMELİDİR!”
“AKP Hükümeti döneminde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan öğretmen atamaları rakamsal olarak artmış gibi görünse de, okullardaki öğretmen ihtiyacının ve beklenen rakamların gerisinde kalmıştır. Bugüne kadar öğretmen açıklarını kapatmak için yeteri kadar öğretmen atamaması nedeniyle, Türkiye’nin kısa bir zaman içinde hali hazırda mevcut işsizler ordusunun yanı sıra, ikinci bir işsiz öğretmenler ordusu ile karşı karşıya kalması kaçınılmazdır. Bu durum atama bekleyen işsiz öğretmenleri büyük bir strese sokmakta, intiharlara kadar varan olumsuz sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bugüne kadar ataması yapılmadığı için 40’ın üzerinde işsiz öğretmen intihar etmiştir. Öğretmen istihdamı konusunda bugüne kadar benimsenen politika öğretmen yetiştirmeden atama sürecine kadar hiçbir planlamanın olmadığını göstermektedir. Nitelikli bir eğitimin gerçekleştirilebilmesi için öğretmenlerin yetiştirilme ve atanmaları sürecinin planlı şekilde işlemesi gerekmektedir. Eğitim-Sen olarak yıllardır eğitim sisteminin kanayan yarası olan öğretmen atamaları konusunda Milli Eğitim Bakanlığı’nı sorunun kalıcı olarak çözümü için samimiyete davet ediyoruz. Eğitimdeki bütün kadrosuz ve güvencesiz istihdam biçimlerine son verilmeli, ayrım yapmaksızın bütün branşlarda öğretmen açıklarını kapatacak kadar öğretmen ataması en kısa sürede yapılmalıdır.”

“OKULÖNCESİ EĞİTİM İKİLİ DEĞİL, TAM GÜN VE ZORUNLU OLMALIDIR”
“Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yapılan bir değişiklik ile bütün okulöncesi kurumlarda ikili eğitim yapılması kararı alınmıştır. Okul öncesi kurumlar olarak bilinen ve okul öncesi eğitim çağı çocuklarına eğitim veren anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında tam gün eğitim yerine ikili eğitime geçilecek olması başta okulöncesi eğitim çağında olan çocuklar ve onların anne-babaları olmak üzere yeni sorunlar ortaya çıkaracaktır. Aile içi desteğin tek başına yetmediği, çocuğun kendi yaşıtlarıyla birlikte olabileceği, bedensel ve zihinsel gelişmelerini sağlıklı biçimde sürdürebilecekleri bir ortam olduğu için okul öncesi eğitimin tam gün olması gerekmektedir. Anne-babası çalışsın ya da çalışmasın her çocuğun 4-5 yaş arasında okulöncesi bir kurumda tam gün eğitim görmesi, çocuğun gelişimi açısından son derece önemlidir. Okulöncesi eğitimde ikili eğitimin esas alınması ile birlikte yeni açılacak olan öğrenci grupları için yeni öğretmen ihtiyacı ortaya çıkacak, bu ihtiyaç her zaman olduğu gibi ücretli öğretmen istihdamı ile giderilmeye çalışılacaktır. Eğitimin bütün kademelerinde olduğu gibi okulöncesi eğitim gibi, eğitime ilk adımın atıldığı bir alanda çalışacak öğretmenlerin eğitimin diğer kademelerinde olması gerektiği gibi kadrolu ve güvenceli çalıştırılması gerektiği açıktır. Eğitim-Sen yıllardır okulöncesi eğitimin yaygınlaştırılmasını ve zorunlu hale getirilmesini savunmaktadır. Bunun için öncelikle koşulları ve fiziki olanakları uygun olan okullardan başlanarak bütün ilkokullarda kurumlarında ana sınıfları zorunlu hale getirilmelidir. Okul öncesi kurumlarda her türlü beslenme, barınma giderleri devlet tarafından karşılanmalı, şu an bu kurumlarda yürütülen veliden para toplama uygulamasına son verilmelidir.”

Haber: CUMA 

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2014-09-08
Bu haber 1425 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 687
  Bugün : 234
  Toplam: 5551705
   Online :

  95 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama