24 KASIM’DA ÖĞRETMEN KİMLİKLERİNİ BAKANLIĞA İADE EDECEKLER

24 Kasım Öğretmenler Gününde Eğitim Sen üyesi öğretmenler Türkiye'nin dört bir yanında hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek için, Milli Eğitim Bakanlığına öğretmen kimlik kartlarını iade edecekler. 

24 Kasım Cumartesi günüsaat 13.30'da Çaycuma Öğretmenevi önünde toplanacaklarını belirten Eğitim Sen Çaycuma Temsilcisi İsmet Akyol,  Öğretmenlerin itibarsızlaştırılmasına, öğretmenlerin atanmamasına, 4+4+4 sürgünlerine, ücret kayıplarına, güvencesizliğe, angaryaya, kariyer basamaklarına, soruşturmalara, tutuklamalara karşı 24 Kasım'da alanlarda olacağız. Mesleğimize sahip çıkıyor ve öğretmen kimlik kartlarımızı Milli Eğitim Bakanlığına iade ediyoruz!” dedi. 

“Her 24 Kasım’da öğretmenliğin kutsallığından, “onurlu bir meslek” olduğundan söz ediliyor. Ancak yüz binlerce eğitim emekçisinin sosyal ve ekonomik sorunlarını çözmek yönünde herhangi bir adım atılmıyor, öğretmenlerin gerçek sorunları tartışılmıyor. Oysa bizler, sorunlarımıza sağlıklı ve gerçekçi çözümler üretilmesini istiyoruz.” diyen Akyol, açıklamasında şu görüşlere yer verdi.

 “ÖĞRETMENLİK MESLEĞİ İTİBARSIZLAŞTIRILDI!
AKP 2002 seçim bildirgesinde; “Öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği itibarı yakalayabilmesi için öğretmenlerin nitelikleri artırılacak, buna paralel olarak özlük hakları ve çalışma şartları iyileştirilecektir.” denilmesine karşın, 10 yıllık AKP iktidarında öğretmenlik mesleğinin toplumda hak ettiği itibarı yakalaması bir tarafa, öğretmenler bu dönemde büyük bir itibar kaybına uğramıştır. Var olan hakları ortadan kaldıran bir dizi düzenleme hayata geçirilmiştir. Başbakan ve Milli Eğitim Bakanları, her fırsatta öğretmenlerin az çalıştığı, uzun tatil yaptığı gibi  “yalanlardan”bahsetmiş, her fırsatta öğretmenlik mesleğini “itibarsızlaştırmaktan”ve öğretmenleri “aşağılamaktan” geri durmamıştır. 

Oysa gerçek şu ki, OECD ülkeleri içinde öğretmenleri en çok çalışan ve çalışma süreleri düzenli olarak artan ülkelerin başında Türkiye gelmektedir. Öğretmenlerin yıllık çalışma saati ortalaması OECD ülkeleri içinde 1675 saat iken, Türkiye’de öğretmenler 1816 saattir. Türkiye’de öğretmenler, OECD ortalamasına göre141 saat daha fazla çalışmaktadır. 4+4+4 düzenlemesiyle getirilen seçmeli dersler sonrasında, öğretmenlerimizin akşam saat 19.20’ ye kadar okulda çalışmak zorunda bırakılması buna en iyi örnektir. 

İŞ GÜVENCESİ KALDIRILMAK İSTENİYOR
AKP hükümeti kamuda yaşanan dönüşüm uygulamalarına paralel olarak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yapılmak istenen değişikliklerle iş güvencemizi kaldırmanın ve bizleri göstereceğimiz bireysel performansa göre çalıştırmanın hesaplarını yapıyor.

Öğretmenlerin, okul idarecilerinin, memur ve hizmetlilerin daha fazla çalışabilmelerinin önünü açmak, birbiriyle rekabet eder hale getirmek ve çalışmalarının her aşamasında denetlenmelerini sağlamak amacıyla gündeme getirilen eğitimde performans değerlendirme uygulamaları önümüzdeki dönemden itibaren uygulanmaya başlanacak.

Bir taraftan eğitim emekçileri esnek, güvencesiz ve angarya çalışmaya mahkûm edilmek istenirken, diğer taraftan 300 bini aşkın işsiz öğretmen kadrolu olarak atanmayı ve mesleklerini yapmayı bekliyor. Bugüne kadar 36 işsiz öğretmen ataması yapılmadığı için intihar etti. AKP hükümeti halen çalışan ve atama bekleyen öğretmenlerin taleplerini görmezden gelmeye devam ediyor.

 İTİBARSIZLAŞTIRILAN MESLEĞİMİZE BİÇİLEN DEĞER SATIN ALMA GÜCÜMÜZÜ GİDEREK DÜŞÜRDÜ!
'Kamuda eşit işe eşit ücret' ilkesini düzenleyen 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile öğretmenlere herhangi bir ücret artışı yapılmadı. 10 yıllık AKP iktidarı döneminde eğitim emekçileri net maaş üzerinden bakıldığında kamu emekçileri içinde maaşı en az artan kesim haline geldi. On binlerce öğretmen emekli maaşı ile geçinemeyeceğini düşünerek emekli olmak istemiyor. Eğitim emekçilerinin ücretlerinde yaşanan gerilemeyi en somut ifade etmenin yolu, öğretmenlerin ve diğer bazı meslek gruplarının 10 yıl önceki maaşları ile bugün aldıkları maaşları karşılaştırmaktır. 2002 – 2012 yılları arasında bir karşılaştırma yaptığımızda en düşük memur maaşı 293 TL iken 1520 TL; polis memuru maaşı 591 TL iken 2.418 TL; uzman doktor maaşı 810 TL iken 3.564 TL; avukat maaşı 780 TL iken 3.525 TL; öğretmen maaşı ise 562 TL iken en düşük 1.770 TL, en yüksek ise 2.062 TL olmuştur. Aradan geçen 10 yıl içinde hemen hemen bütün meslek gruplarının temel ücretlerinde gerçekleşen artış, eğitim emekçilerinin maaşlarındaki artıştan daha fazla olmuş ve yüz binlerce eğitim emekçisinin satın alma gücü fiilen düşmüştür. Unutulmamalıdır ki ücretlerimizi karşılaştırdığımız diğer meslek gruplarının da hak ettikleri ücreti aldıklarını söylemek mümkün değildir.

ÖĞRETMENLERİMİZ ESNEK VE GÜVENCESİZ İSTİHDAMA MAHKUM EDİLMEK İSTENİYOR!
Az kişiyle çok iş yaptırabilmek; İstedikleri zaman, çeşitli bahanelerle işten çıkarabilmek; Daha fazla çalıştırarak ücretli köleler haline getirebilmek; Aynı işi yapan öğretmenler arasında dayanışmayı değil, rekabeti yaratabilmek; Eğitimi tamamıyla paralı hale getirebilmek; Toplumsal sorunlar karşısında öğretmenlerin diline pranga vurabilmek;  İşsiz öğretmenlerin sayısını artırarak, patron edasıyla dışarıda sizin gibi binlercesi vardemek için iş güvencemizi çeşitli politikalarla elimizden almaya çalışıyorlar.

4+4+4 DAYATMASI İLE ÖĞRETMENLER MAĞDUR EDİLMEYE DEVAM EDİLİYOR!
Eğitimde 4+4+4 modeline geçilmesi ile birlikte okulöncesi çağdaki 60-71 ay arasındaki çocukların ilkokula alınması, sınıfların aşırı kalabalık olması, seçmeli ders sayısında ve ders saatlerindeki artış vb çok sayıda sorun nedeniyle öğretmenler yeni sorunlarla yüz yüze bırakılmıştır. Türkiye’nin dört bir yanında görevlerini ciddi özverilerle sürdüren öğretmenlerimizin yaşadığı sorunları kısaca özetlemek gerekirse;

• 4+4+4 üzerinden okulların ayrılması ile birlikte 30 bine yakın sınıf öğretmeni başta olmak üzere, 80 bine yakın öğretmen norm fazlası durumuna düşürülmüştür.

• Norm fazlası durumu ve özür grubu atamalarında yaşanan sorunlar nedeniyle öğretmenlerin aile düzeni parçalanmıştır.

• 4+4+4 düzenlemesi sonrasında çok sayıda öğretmen, alan değiştirerek yabancısı olduğu alanlarda görev yapmak zorunda bırakılmıştır.

• Alo 147 ihbar hattıyla velilerimiz ihbarcılığa teşvik edilmekte; öğretmenler, hukuksuz ve keyfi biçimde cezalandırılmaktadır.

• Öğretmen açıkları sorununa kalıcı çözümler üretilmemekte, 300 bini aşkın işsiz öğretmen kadrolu ve güvenceli olarak atanmayı beklemektedir.

• Okullara yeterli ödenek verilmediği için öğretmenler öğrencilerden çeşitli adlar altında para toplamaya zorlanan birer “tahsildar” durumuna düşürülmüştür.

• Ek Ders yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle öğretmenlerin kazanılmış hakları birer birer ellerinden alınmaktadır.

• Öğretmenlerin büyük bölümünde iş yükü artışına paralel olarak meslek hastalıklarında artış yaşanmaktadır.

• ADEY, RİDEF, RİTA, Aile Öğretmenliği vb gibi projelerle eğitim emekçilerinin angarya çalıştırılmasının önü açıldı.

• Demokratik haklarını kullandıkları ve sendikal çalışmalara katıldıkları için her yıl çok sayıda öğretmen soruşturma geçirmekte, cezalandırılmakta ya da sürgün edilmektedir.

 Eğitim Sen olarak, öğretmenlerimizin sorunlarının her geçen gün arttığı, eğitim sistemimizin niteliksizleşmesi ve ticarileşmesi için türlü politikaların yürütüldüğü, mesleğimizin bizzat Başbakan ve Milli Eğitim Bakanı tarafından itibarsızlaştırıldığı bir dönemde AKP’nin 24 Kasım üzerinden şov yapmasına izin vermeyeceğiz! Okullarda düzenlenecek resmi kutlamalara katılmıyor ve birikmiş sorunlarımızın çözümü için alanlara çıkıyoruz! 

Eğitim Sen, Türkiye’nin dört bir yanında, yıllardır yaşadıkları bütün olumsuzluklara rağmen fedakârca çalışan eğitim emekçilerinin, insanca yaşayabilecekleri bir yaşam ve nitelikli eğitim yapabilmesinin mücadelesini vermeyi tüm engellemelere rağmen sürdürmeye kararlıdır.

 Tüm eğitim ve bilim emekçilerini 24 Kasımlarda hamasi nutuklar atanların değil, hak ve çıkarları için mücadele edenlerle birlikte hareket etmeye ve 24 Kasım’da saat 13.30’da Çaycuma Öğretmenevi önünde taleplerimizi birlikte haykırmaya çağırıyoruz.”

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2012-11-22
Bu haber 1349 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 687
  Bugün : 64
  Toplam: 5551535
   Online :

  21 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama