Gökçebey Belediyesi Mart Ayı Meclis, Toplantısı Yapıldı;

Gökçebey Belediye Meclisi’nin Mart Ayı Meclis Toplantısı yapıldı. Mart Ayı toplantısı Belediye Meclis Salonu’nda Belediye Başkanı Zeki Kılınçarslan başkanlığında yapıldı. Mart ayı olağan Meclis Toplantısı, 04.04.2012 Çarşamba günü  saat 10.30 da Dokuz Belediye Meclisi Üyesi Halit Karademir, Ender Aydemir, Sibel Birben, Hüseyin Yaylı, Ferhat Öztürk, Mahir Bostancı, İsmail Arat, Mehmet Acar, Sadi Uyar’ın katılımıyla başladı.

Toplantı yoklama, açılış ve saygı duruşunda bulunulmasından ardından önergelerin gündeme alınması oylandı. Gündemin diğer maddesi olan Bir önceki toplantıya ait karar özetleri okundu. Daha sonra Belediye daimi Encümen üyeleri seçimi yapıldı. Kapalı usul ile yapılan oylama ile İsmail Aratoğlu ve Sibel Birben belediye daimi encümeni seçildiler. Gündemin diğer maddesi olan İmar komisyonuna üye seçimine geçildi açık oylama yapılan seçimde İmar Komisyonuna:Ferhat Öztürk, Mehmet Acar, Halit Karademir seçildiler. Daha sonra Bütçe komisyonu üyeliği seçimine geçildi Açık oylama yapılan seçimde Sibel Birben, Mehmet Acar, İsmail Aratoğlu Bütçe Komisyon üyesi seçildiler.

Gündemin diğer maddesi olan 2011 Yılı Faaliyet raporunun görüşmesine geçildi. Faaliyet Raporu Yazı İşleri müdürü Şennur Çakır tarafından okundu. Görüşmelerin ardından oylamaya geçildi. 2011 yılına ait faaliyet raporu Sadi Uyar ve Ender Aydemir’in red oyununa karşı oy çokluğuyla kabul edildi.
Meclis üyeleri Ender Aydemir, Hüseyin Yaylı ve İsmail Arat tarafından hazırlanan Denetim Raporu okunmasına geçildi. Denetim raporu hakkında görüşmeler den sonra Mart ayı Belediye Meclis toplantısı saat 16:00 da sona erdi.

 GÖKÇEBEY BELEDİYESİNİN 2011 YILI GELİR VE GİDERLERİ İLE HESAP KAYIT VE İŞLEMLERİ DENETİM RAPORU

 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince Gökçebey Belediyesinin 2011 yılı gelir ve giderleri ile hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi amacıyla oluşturulan komisyonumuz 23 Şubat 2012 ile 30 Mart 2012 tarihleri arasında çalışmalarını sürdürmüş denetimini tamamlayarak sonuca ilişkin rapor aşağıya çıkarılmıştır.

2011 yılı Bütçesi:

Gökçebey Belediyesinin 2011 mali yılı bütçesi Belediye Meclisinin 10.11.2010 tarih 52 sayılı kararı ile gelir ve gider birbirine denk olmak üzere 4.995.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.

- 2011 yılı gelir bütçesinin gerçekleşme oranı %75,06 olduğu görülmüştür,

 - Gelir bütçesinin oranın düşük olması tahakkuku yapılan ancak zamanında tahsil edilemeyen gelir kalemlerinden kaynaklandığı tespit edilmiştir.

 - 2011 yılında tahakkuku yapılan ancak tahsil edilemeyen gelir tutarı gecikme zammı hariç 587.033,48 TL olup 2012 yılına devir edildiği tespit edilmiştir.

 - 2011 yılı gider bütçesinin gerçekleşme oranı % 84,79 olduğu görülmüştür.

 - 2011 yılı gider bütçesinde ödenek yetmeyen bölüm ve maddelere Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 36 ve 38. maddelerine göre 721.345,17 TL aktarma usulüne uygun olarak meclis, encümen ve Başkanlık oluru ile yapıldığı tespit edilmiştir.

- 2011 yılı gider bütçesinde kullanılmayan 759.965,00 TL ödenek Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 39. maddesine göre imha edildiği tespit edilmiştir.

- 2011 yılı gelir bütçesi ile gider bütçesi arasındaki açık miktarı 485.901,41 TL olup bunun nedeni personel giderlerinin sgk primleri ve stopaj giderleri ile tahakkuku yapılan ancak nakit yetersizliğinden ödenemeyen borçlardan kaynaklandığı tespit edilmiştir.

- 2011 yılı muhasebe kayıt ve işlemleri usulüne uygun olarak tutulup işlem yapıldığı görülmüş olup aylık gelir ve gider hesaplarının elektronik ortamda Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Md. Kamu hesapları bilgi sistemine süresi içerisinde girildiği tespit edilmiştir.

- Belediyenin 2011 yılı hesaplarını gösterir yönetim dönemi hesabı dosyanın süresi içerisinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinin 416. maddesine göre Sayıştay Başkanlığına gönderildiği tespit edilmiştir.

 - Memur personeline yapılan ödemeler 657 s.k. ve buna göre çıkan mevzuata göre işçilere yapılan  ödemelerin ise Belediye iş sendikası ile yapılan sözleşmeye uygun olarak yapıldığı görülmüştür.

 - Tahsilat işlemlerine ait denetimin Gökçebey Kaymakamlığı tarafından görevlendirilen personel tarafından yapılmış olup rapor sonucunda herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır.

-  Alınan akaryakıt incelemelerinde pompa çıkış fişlerinin istek fişleriyle beraber bulunmadığı ve istek fişlerinin tarihlerinde uyumsuzluk olduğu görülmüştür. Sorumluya  sorulduğunda araçlara bidonlarla mazot aldırılıp yetmediği zamanlarda bidonlardan takviye edildiği öğrenilmiştir. Öneri: Mazot alımlarının 22 d ile değil en azından 21 f ile yapılıp alınan mazotun garajda bulunan pompalı depomuza koyulup araçlarımıza verilmesi tavsiye edilir.

 -  Yapılan incelemelerde çay ocağına alınan çay ve şeker alımları abartılı olup (yaklaşık 1000 paket 500 gr çay 1000 kutu kesme şeker) bu alımların sadece belirli esnaftan alındığı ve alım ücretlerinin piyasaya göre yüksek fiyatla alındığı tespit edilmiştir.

 -  Yapılan incelemelerde  temizlik giderleri altında alınan malzemelerin faturaları muhtelif temizlik malzemesi adı altında kesildiği bu malzemelere açıklık getirilmediği alınan malzemenin yıllık bedelinin çok abartılı olduğu (20.000,00 TL civarı) ayrıca belediyenin hangi birimine alındığı anlaşılmamaktadır. Bu malzeme alımı da sadece çoğunluğu 1 esnaftan olmak üzere 2 firmadan alım yapılmıştır.

 -  Yapılan incelemelerde süs bitkisi alımlarında karşılaştırılma yapılmadan alım yapılmış bu alımların sonucunda yüksek fiyatla bitki ve çiçek alımı yapıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca teklif fişlerinde tarih, imza ve fiyat belirtilmemiştir. (16/08/2011 tarih ve 1648 yevmiye nolu evrak)

 -  Yapılan incelemelerde araç bakımlarının sadece sözlü olarak fiyat alınıp kişilerin isteklerine bırakıldığı ve bunun sonucunda ortaya çıkan fiyat dengesizlikleri göze batmıştır.

-  Yapılan incelemelerde yeni alınan Isızu marka araca devlet taşıt kanununa aykırı olarak aksesuar alınıp dış ve iç görünümü değiştirilmiştir. Bu da yaklaşık 1.300,00 TL civarında malolmuştur.

 -  Yapılan incelemelerde belediyeden çekilen avans alımlarının geri ödemesi çoğunlukla pompa çıkış fişleriyle yapılmıştır. Öneri: Bu ödemelerin fatura ile yapılması daha doğrudur.

 -  Yapılan incelemelerde ikram giderleri adı altında kesilen faturalar incelendiğinde ve bunları gönderen yetkiliye sorulduğunda bu ikramların KIZILAY adına gönderildiği ve Belediyeye fatura edildiği öğrenilmiştir.

 -  Yapılan fatura incelemelerinde 6.000 TL civarında yemek faturasına rastlanıldığı faturaya iliştirilmiş defter sayfalarında yemek bedelleri bulunduğu bunların tarihlerine bakıldığında 2009 yılı görüldüğü ve bunun 2011 yılında emanete alındığı anlaşılmıştır.

-  Yapılan fatura incelemelerinde 1 esnaftan belirli aylarda yüksek miktarda inşaat malzemesi alınmış bu alımlara rağmen teklif fişi verilmediği görülmüştür.

 -  Yapılan incelemelerde işçi ikramiyelerinin dengesiz dağıtıldığı bu uyarının daha önceki denetleme komisyonu tarafından da dile getirildiği halde düzenleme yapılmadığı tespit edilmiştir.

 -  Yapılan fatura incelemelerinde Belediyeye dışarıdan bayanlar tutulup temizlik yapıldığı bu bayanların ücretlerinin ve yemek giderlerinin belediyeden karşılandığı görülmüştür.

 -  Yapılan incelemelerde bilgisayar yazıcılarına alınan toner ve kartuş malzemelerinin çok abartılı olduğu tespit edilmiş ( 17.500,00 TL civarı ) bu alımları yapan kişiye sorulduğunda bir kısım malzemenin yazıcılarda kullanıldığını bir kısmının da depoda olduğu cevabı alınmıştır. Yazıcı makinelerinin (7 adet) tamir ücreti 1.100,00 TL civarı tutmuştur. Bunların yenisinin 200,00 TL civarı olduğu göz önüne alınırsa tamir yaptırmanın bir anlamı olmadığı anlaşılmıştır.

 -  Yapılan incelemelerde hizmet alımı ile iş yaptırılan mühendisin kurs ve seminer ücretinin faturalandırılıp ödendiği görülmüştür.

 -   Yapılan telefon faturaları incelemelerinde internet fiyat dengesizlikleri görülmüştür. ( 44,00 TL, 60,00 TL, 80,00 TL, 109,00 TL) Öneri: İnternet alımlarının daha önce ayrı ayrı alındığı için fiyat farkı doğduğu anlaşılmıştır. Türk telekom’ a dilekçe verilerek düzeltilmesi gerekmektedir.

 -  Yapılan incelemelerde NİKAH geliri adı altında bir gelire rastlanmadığı yetkililere sorulduğunda bu gelirin alınmadığı sebep olarak ta veren ve vermeyeni ayırmamak için hiç kimseden alınmadığı söylenmiştir. Ama meclisten bu gelirin alınıp alınmayacağı ile ilgili bir karar çıkmamıştır. 

 -  Yapılan incelemelerde Pazar yeri işgaliye harçlarının toplanması sonucunda yüksek miktarda açık çıkmıştır. Yetkililere sorulduğunda bunun sebebinin katı atık ücretinin işgaliye ücretinden düşürüldüğü için bu farkın oluştuğu anlaşılmıştır. Ama Pazar yeri işgaliye ücretinin düşürülmeyeceği bunun tam tersi olarak katı atık bedelinin meclis kararı ile düşürülmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır.   

-  Yapılan kira gelirleri incelemelerinde yeni ve eski kiracılardan zamanında kiraların tahsil edilmediği sorumluya sorulduğunda tebligat gönderildiği cevabı alındığı ama buna rağmen zaman olarak üzerinden epey zaman geçtiği görülmüştür. Belediyeye bağlı büfelerin gelirleri incelendiğinde zamana göre çok düşük kiralarla oturulduğu buna rağmen borçlarının ödemediği ve normal de bu büfelere ihale usulü ile kiraya verilmesi gerekirken bu işlemin yapılmadığı görülmüştür.

 -  Yapılan incelemelerde reklam pano ücretlerinin istikrarla toplanmadığı mükelleflere zamanında tebligat yapılmadığı yazım tarihi üzerinden 3-5 yıl geçtiği ücretlerin halkın insafına bırakıldığı bir sistem istenmeyerek kurulmuştur. Öneri: Reklam ve pano paralarının zabıta memurları tarafından tekrar sıfırdan yazılıp bilgisayar programına alınıp en azından gelecek için düzgün işleyiş sağlanmalıdır.

 -  Yapılan su tahakkuk ve ödemeleri incelendiğinde 2011 yılı

TAHAKKUK              : 680.554,00 TL

ÖDENEN                  :547.621,00 TL

BAKİYE                     :132.933,00 TL

Bu rakamlar gösteriyor ki su ücretlerinden alınan paranın düzgün toplanamadığı  bunun sonucunda sadece 2011 yılında % 19,53 oranında tahsil edilemediği görülmüştür. Öneri: Su saati yazım aşamasında görevlendirilen personelin her seferinde farklı kişiler olması yeterli özen gösterilmeyip bazı abonelerin yazılmaması bunun sonucunda ay sarkmasına sebebiyet vermesi bakiyenin yükselmesine sebep olmuştur. Bu yüzden abonelerin zor duruma düştüğü görülmüştür. Kaçaklardan ve bu gibi yazım hatalarından kurtulmak için konturlu saat sistemine geçilmesi tavsiye edilir.

 -  Yapılan incelemelerde araç gelirlerinin çeşitli gelir adı altında alındığı görülmüştür. Mali Hizmetlerden araç gelirleri istenildiğinde: Takvim yapraklarına zımbalanmış mazot pompa çıkış fişleri getirilmiştir. Bunların araç tahakkuk fişleri olduğu söylenmiştir. Yetkiliye sorulduğunda: Vatandaşın belediyeye kadar gelmek istemediği bu yüzden vatandaş için yapılan işlem karşılığında vatandaştan mazot parası alındığı söylenmiştir. (Mazot pompa çıkış fişleri imza karşılığında Mali Hiz.Md. teslim edilmiştir.)

 -  Yapılan incelemelerde cezalardan elde edilen gelirlerde yüksek miktarda tahsilat eksikliğine rastlanmıştır. Ayrıca encümen tarafından kesilen cezalar bazı yetkililer tarafından sözlü taksitlere bölünmüştür. Öneri: Encümen kararlarındaki belirtilen cezaların tam olarak tahsil edilmesi uzun zamandan beri ödeme yapmayan mükelleflere de yasal işlemin yaptırılması gerekmektedir.

            Komisyonumuz tarafından hazırlanan raporu bilgilerinize arz ederiz.

 İsmail ARATOĞLU               Hüseyin YAYLI                          Ender AYDEMİR

Komisyon Başkanı                        Üye                                                  Üye  
  

     

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2012-04-07
Bu haber 2114 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 1602
  Bugün : 243
  Toplam: 5611964
   Online :

  81 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama