Belediye Meclis Üyeliği ile Geçen Üç Yıl

Meclis üyeliğiile geçen üçyılın öyküsü 

 Belediye teşkilatının karar organı belediye meclisidir. Belediye meclis üyeleri görev yaptıkları meclis, encümen ve komisyon toplantılarında ilçe ile ilgili mahalli müşterek nitelikli hizmetlerin karar alma sürecinde etkin olarak görev almaktadır.Belediye meclis üyeliği gönüllülük esasına dayalı saygın bir görevdir. Bu görev yerel sorunlara en uygun çözümler getirmek için yapılır. 

Bir belediye meclis üyesinin mutfağında ne bulunur? Çöp sorunu, imar değişikleri, halkın sağlığını bozacak etkenler, yanlış yapılaşma, sosyal alanlar, içme suyu, ilçenin ekonomik ve sosyal kalkınması… 

Ben Gökçebey Belediye Meclis Üyeliği görevine 2009 yılında başladım. Bu tarihten itibaren şahsi işlerim ile birlikte, aldığım bu görevi hakkını vermeye çalışarak icra ettim. Birçok konuda kimsenin yaklaşmadığını bir bakış açısını benimsedim; yararlı olacağına inandığım çalışma ve işleri elimden geldiği kadar destekledim, başarı ve ciddiyetine inanmadığım konu ve projelere muhalefetimi gösterdim.

Bu güne değil birçok düşünce ve tasarıyı, şahsi çabam ile vücuda getirdim. Bunlardan bazılarının adını anmak gerekirse; ilçemize olmasını istediğimiz Turizm ve Otelcilik Meslek lisesi, Şehirlerarası Terminal yerinin Belirlenmesi, Su Şebeke Hattındaki Asbestli su boruların değiştirilmesi, Çukur mevkiinin ilçe sınırlarına dahili, vb. Bunlara ilave olarak, burada adlarını zikretmeden geçemeyeceğim birkaç konu gelir ki her biri büyük önem arz etmektedir. Diğer önemli bir konuda Gökçebey’in penceresinin Ankara yoluna açılmasıÜçburgu-Çukur güzergahı aktif hale gelmesidir.Ankara- Zonguldak; Ankara-Bartın arterinden uzak bir Gökçebey içe kapanık kalır. Yerleşim yerleri Büyük Şehirlere gidiş yönünde büyür. 

    Bilindiği üzere “ www.tefen67.com” adlı şahsi sitemde, gerek ilçemize ve gerekse civar ilçe ve yerleşkelere ait güncel haberleri yayınlamaktayım. Bu site aracılığı ile, sadece haberler değil; hayata geçirilmesini her Gökçebeyli vatandaşın arzu edeceği plan ve projeleri sizlerle paylaştım ve paylaşmaya da devam ediyorum. Bu projelerden ilk akla geleni, “ Hayalimizdeki Gökçebey” adlı, fotoşop ile oluşturulmuş fotoğrafların da bulunduğu haber metnidir ki, sadece bu örnek dahi ne demek istediğimizi ortaya koyar. Bundan başka, yıllardır sürgit olan “ terminal” konusunda ileri sürdüğümüz fikirler, sokak lambaları ve çöp tenekeleri ile ilgili hazırladığım haberler, büyük bir ilgi ve takdir ile karşılanmıştır. Adı geçen metinlerin okunma sayıları ve aldıkları yorumlar, bunun birer kanıtıdır. 

Ben Gökçebey Belediye Meclis Üyesi Sadi Uyar olarak, elimden bunlar geldiği için, bunları yapabildim. Gerek adını zikrettiğim konular ile ilgili olsun ve gerekse diğer konular ile ilgili olsun, düşünce ve önerilerimi, demokratik bir belediye meclisine yakışır şekilde, birer önerge metni ile Belediye Meclis Başkanlığına arz ettim. Verdiğim önerge metinlerinden kimisi ilgi gördü, tartışıldı ve karara bağlandı; kimisi ise tartışmadan bile rafa kalktı ve gündemden kaldırıldı.

Ben; demokrasilerde, seçilenler halka hesap verir düşüncesindeyim. Bu sebeple bu güne değin Belediye Meclis Başkanlığına sunduğum önergeleri ve bu vesile ile adı geçen önergelere aldığım cevapları, tarih sırasına göre aşağıda veriyorum.

Bütün Gökçebey kamuoyuna, en derin samimiyetimle bildirmeyi kendime bir borç bilirim. 

Sadi Uyar
Gökçebey Belediye Meclis Üyesi

 “Nasıl çalıştığını bilmediğiniz şeyi kontrol edemezsiniz, kontrol edemediğiniz şeyi yönetemezsiniz, yönetemediğiniz şeye sahip olamazsınız, sahip olamadığınız şey size sahip olur. Elbet bir gün sizi ele geçirir.”

 


     Teklif:1                          Belediye Meclis Başkanlığına

   15 Temmuz 2009 Çarşamba günü saat 23.00 de yaşanan sel ve su baskını neticesinde 250 civarında işyeri ve birçok mesken zarar görmüştür. Zarar gören halkımız temizlik sırasında suyu aşırı miktarda kullanmıştır Kaymakamlıkça zarar tespitinde Adı geçen vatandaşlarımızın Temmuz ayına ait su bedellerinin alınmaması, gerekiyorsa Belediye meclisinin bu hususta olağanüstü toplanarak gereğinin yapılmasını arz ve teklif ediyorum.29.07.2009

Temmuz ayı Su bedellerinin alınmaması hakkındaki yapılan görüşmelerTeklif bir sonraki meclis toplantısına geldi görüşüldü Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan bunun mümkün olmayacağını söyledi. Teklifin amacı şu idi Temmuz ayında yaşanan sel felaketinde zarar gören işyeri ve meskenleri sel çamuru ile dolmuştu halkımız bir ay boyunca sel çamurunu belediye suyu ile temizlemişti teklifin diğer amacı ise sel felaketi olduğu zaman ilçe halkımızın içme suyunun çamurlu akmasıdır. Su bedeli alınmaması yalnızca Temmuz ayına aitti.


                                                                       

  Teklif:2                               Belediye Meclis Başkanlığına      

İlçemizin eğitim ve öğretim sorunları bulunmaktadır. Eğitim ve öğretim hizmetlerini geliştirmek, kaliteyi artırmak, ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla ilçemize yeni okullar kazandırmak gerekmektedir. Bu konuda zaman zaman ilçe gündemine gelen Anadolu Lisesi ve Anadolu Öğretmen Lisesi amacımıza henüz ulaşmış değiliz. Bu konuda ilçemizin olağanı olan (100 yıl Atatürk tatil köyü) Turizm ve Otelcilik Meslek lisesinin ilçemize kazandırılması ilçemizin eğitim düzeyini, Kültürünü, ekonomisini geliştirecektir. Bunun içinde öncelikle ilçemiz Üçburgu Dokap 100 yıl ilköğretim okulunun bulunduğu 9300 metrekarelik arsanın kullanımının İlköğretim eğitim alanından çıkarılarak, Orta öğretim kullanım alanı olarak imar tadilatının yapılması hususunda arz ve teklif ediyorum.03.11.2009

 Orta Öğretim kullanım alanı olarak imar tadilatının yapılması hakkındaki görüşmeler
 T
eklifin amacı Zonguldak ilinde yapılması düşünülen Turizm ve Otelcilik Meslek lisesinin Üçburgu Dokap 100 yıl arsasına yapılması için arsanın İlköğretim alanından çıkarılıp Orta öğretim alanı olarak değiştirilmesidir. En geçerli nedenimiz ise okulun uygulamalı olarak ders görmesidir 100 yıl Atatürk tatil köyü de ilçe sınırlarımızda olduğu için düşünülmüştür.

Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü imar tadilatının yapılması kararı alındı. Düzenlemeler Gökçebey Belediyesi Fen işleri müdürlüğü tarafında yapıldı. İlçe milli eğitim müdürlüğüne bildirildi.


          

       Tklif:3                   BelediyeMeclisBaşkanlığına                                                

 Çukur Köyü yaklaşık on yıldan beri mücavir alan sınırları içerisindedir. Çukur köyü mevkiinde bulunan vatandaşlarımız her türlü vergilerini Belediyemize ödemektedirler.

Buradaki vatandaşlarımız Belediye hizmetlerinden yeterince istifade edemediklerini zaman zaman bizlere ağır sözlerle ima etmektedirler.

Hem çukur köyüne daha iyi hizmet etmek için hemde Gökçebey Belediyesine gelir temin etmek için yani İller Bankasından alınan payın alınabilmesi amacıyla Çukur Köyü mevkiinin Belediye Hudutlarına tam olarak alınmasına konunun Belediye meclisinde oylanarak sonucunun kamuoyuna açıklanmasını arz ve talep ederiz. 05.05.2010

Çukur Köyü mevkiinin Belediye Hudutlarına alınması hakkında görüşmeler

Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü benimsendi Meclis karar almadan önce Çukur Köyü Muhtarı ve azalarını yazılı başvurusu beklenmesi kararı alındı. 2010 yılı aralık ayı meclis toplantısında Çukur Köyü Belediye sınırları içine alınması için meclise verilen Çukur Köyü heyetinin kararı okundu. Konuşmaların ardından Çukur köyü belediye sınırları içine alınması oy birliği ile kabul edildi. Geçte olsa süreç işliyor Referandum kararı alınması bekleniyor


                                 

 Teklif:4                                       Belediye Meclisi Başkanlığına

Bilindiği üzere, ilçe merkezine sadece 2km mesafede olan ve daha önceki yıllarda ilçemiz sınırları dâhilinde bulunan Sarıkaş mevkisi, bugün, sahip belirsizliği yaşamaktadır. Bu belirsizlik, vatandaşlarımız için de geçerlidir.
Bu belirsizliğin en kısa zamanda çözülmesi doğal sınırımızın belirlenmesi Gökçebeyli vatandaşlarımızın yaşadıkları bulanıklığı ortadan kaldıracaktır. Zira Gökçebey ilçe sınırlarının daralmasının devam etmesi durumunda, ilçemiz sınırları içinde bulunan “Çukuraltı mevkisi”nin dahi sınırlarımızın dışında kalması muhtemeldir. Sarıkaş mevkiindeki Gökçebey Devrek doğal sınırımızın belirlenmesi hususunda arz ve teklif ediyorum 06.10.2010

Sarıkaş mevkiindeki doğal sınırımızın belirlenmesi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü. Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan sarıkaş sınırı konusunda hala belirsizlik olduğunu belirtti teklifi Fen işlerine havale etti teklif hala fen işlerinde bekliyor.  


                            

  Teklif:5                         Belediye Meclisi Başkanlığına

29 Eylül 2010 Tarihli “Bölge Haber” adlı bir yerel gazetede çıkan “ Gökçebey’de bazı Mahalleler tekrar köy olmak istiyor” haberi ilçemizi dışarıda iyi göstermemektedir. Üçburgu Mahallesinde oturan vatandaşlarımıza bizzat giderek sorunlarını dinlenmesini İnsan olmanın haklı istekleri olan yol, su gibi sorunlarının bir an önce çözülmesi, hususunda arz ve teklif ediyorum.06.10.2010.            

Ek:29 Eylül 2010 tarihli gazete fotokopisi

Üçburgu Mahallesinde oturan vatandaşlarımıza Sorunları hakkında görüşmeler                

Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü. Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan bu habere sitem ederek bu arkadaşların sorunlarını gazetelere anlatmalarını hoş karşılamadım diyerek sorunların giderilmesi için çalışmalar yapacağını söyledi.


   Teklif:6                                Belediye Meclisi Başkanlığına

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde bulunan Miladi 1515–1516 yılına ait Tapu Tahrir defterlerinde ilk defa yer adı olarak geçen “Tefen” 1960 lı yıllara kadar 450 yıl Tefen, yerleşim yeri olarak, bu isimle yıllarca bilinmiş;  fakat bu isim, 7267 sayılı Kanun gereğince yabancı kökten geldiği anlaşılan ve karışıklığa yol açtığı tespit olunan yaklaşık 12,000 köy adı ile beraber “yabancı adları değiştirme komisyonu“ tarafından incelenerek İçişleri Bakanlığı genelgesi ile değiştirilmiştir.1960 lı yıllarda Devrek ilçesine bağlı iken Tefen bucakmerkezi adı“Gökçebey”olarak değiştirilmiştir. Tefen yer adının Gökçebey olarak değiştirilmesi yıllarca gelişmekte olan ilçemizde bir yer adı kimliği sorunu olmuştur. 450 yıl Osmanlı kaynaklarında Tefen olarak gözüken Gökçebey yer adını “Tefen” olan eski adıyla değiştirilmesi hususunda arz ve teklif ediyorum.06.10.2010

Ek: Gökçebey (Tefen) tarihi kısa alıntı               

Gökçebey yer adını “Tefen” olan eski adıyla değiştirilmesi hakkındaki görüşmeler
Telif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü. Teklifin amacı 450 yıl Tefen adı olarak bilinen yerleşim yerinin tekrar bu ad ile anılması ve Gökçebey kendi kimliği olan Tefen adını almasıdır.  Belediye başkanıZeki Kılınçarslanteklife olumlu yaklaştı daha sonra görüşülmek üzere havale etti.


 Teklif:7                          Belediye Meclisi Başkanlığına

İlçemiz çay mahallesi Tulumoğlu Sokak mevkisinden geçen Agustu deresine açıkta Kanalizasyon akmaktadır. Açıktan dereye akan kanalizasyon halk sağlığını tehdit etmektedir. Açıktan dereye akan kanalizasyonu 100 metre ilerideki İlçe kanalizasyon şebekesinin birleştiği Rögar’a bağlanmasını, ayrıca 2009 yılı Temmuz ayında meydana gelen sel felaketinde yan korkulukları yıkılan Tulumoğlu sokağı mevkisindeki köprü geçişlerde bilhassa çocuklar için tehlike arz etmektedir. Köprünün yan korkuluklarının yeniden yapılması hususunu arz ve teklif ediyorum.3.11.2010

Açıktan dereye akan kanalizasyon ve köprü yan kotkulukları hakkındaki görüşmeler.
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü. Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan Agustu deresinin ihalesinin DSİ tarafından yapıldığını bunun sonucunda da dere üzerinde 4 adet köprünün yeniden yapılacağını söyledi. Açıktan dereye akan kanalizasyon için olumlu yaklaştı daha sonra dereye akan kanalizasyon ağzı kapatılıp kanalizasyonşebekesinin birleştiği Rögar’a bağlandı.


  Teklif:8                               Belediye Meclisi Başkanlığına

      05.08.2010 tarihinde Belediye Meclisinde görüşülen katı atık toplama ve bertaraf bedellerinin toplanmasında işyerlerini uygulanan tarifenin adil olmadığını, katı atık toplama bedellerinin yüksek olduğu halkımız tarafından dile getirilmektedir buna göre “Kahvehane, Pastane, Atölye, İmalathane, Fırınlar ve diğer işyerleri” olarak geçen kısmından diğer işyerleri ve kahvehane kısmını ayırarak ücret tarifesinin tekrar değerlendirilmesini arz ve teklif ediyorum. 05.01.20011                                                                          

  Katı atık ücret tarifesi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü ve aralık ayı meclis toplantısında tarife cetvelleri görüşülmesine bırakılması kararı alındı. Aralık ayı meclis toplantısında tekrar teklif gündeme geldi. Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan teklife olumlu yaklaşarak değiştirilmesini istedi fakat belediye mali işler müdürü muhasebe hesaplarında değiştirilmesinin zor olacağını belirtti.


 

Teklif:9                                       Belediye Meclisi Başkanlığına

Gökçebey İlçe merkezinde bulunan 7 adet kabin trafo, 11 adet direk trafo olmak üzere 18 adet Elektrik trafo bulunmaktadır. Üniversiteler tarafından hazırlanan raporlarda Bu trafolar bulundukları yerlerde elektromanyetik dalgalar yaymakta ve risk oluşturmaktadır denmektedir. İlçe merkezinde acil olarak kaldırılması gereken 3 adet trafo bulunmaktadır. Bu acil kaldırılması gereken trafolar sırasıyla şöyle:

1:Atatürk İlköğretim Okulu arsasında bulunan kabin Trafo.

2:Çay mahallesinde eskiden dere yatağı olan yerde kurulmuş olan 2007 tarihinde Kedaş üzerine kayıtlanmış trafo. Konum itibarıyla trafo yeri Gökçebey belediyesi imar planında hala eski dere yatakları gözükmesi ve 2007 yılında bu eski dere yatağına nasıl kabin trafo yeri verilmesi düşündürücüdür. Kabin trafonun bulunduğu yere 10 metre mesafede oturan aileden 2 kişi kanserden vefat etmiştir.

3: Çay Mahallesi İsmetpaşa cad çamurlu köprü dede çayı mevkiinde bulunan kabin trafo. Bu trafonun bulunduğu mevkide konut alanlarına yakınlığı gözlenmektedir. Kabin trafonun Kedaş tarafından tapusu olmadığı mevki özel bir şahsa ait olduğu söylenmektedir.

Yukarıda acil kaldırılması gereken kabin trafolardan en acili Atatürk ilköğretim okulunun bahçesinde olan trafodur. Yine yayınlanan bir raporda “ Okul bahçelerinde oynayan çocuklar için de bitişiklerinde bulunan trafodan yayılan manyetik alan bir şekilde olumsuz etkiler oluşturabilecektir” diye ifade edilmektedir. Elektromanyetik kirlilikten eğitim çağındaki çocukların etkilenmemesi için Atatürk ilköğretim okulu bahçesine yerleştirilmiş kabin trafonun tapulaşma süreci henüz başlamadan Gökçebey belediyesi bu trafo yerine dur demeli, Gerekirse çevresi yeterince boş olan uygun bir yere kendi imkanlarıyla bir kabin trafo için bina yapmalı, okul yakınlarından geçen iletim hatlarıyla beraber kabin trafoyu buraya taşınması için gerekli müracaatların yapması, bu konunun belediye meclisinde konuşarak bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum. Unutmayalım çocuklar bizim geleceğimizin teminatıdır. Onları korumak zorundayız. 6.04.2011

kabin trafonun yerlerinin imar düzenlenmesi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında gündeme alındı. Teklif hakkında görüşmeler meclis toplantısında görüşüldü. 05.05.2011 tarihinde teklif tekrar gündeme geldi. Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan  Nisan ayı meclis toplantısında Atatürk ilköğretim okulu bahçesinde bulunan Elektrik Kabin trafonun kaldırılması hakkında benim verdiğim teklifi anlattı ve Zonguldak, Bartın, Karabük yapım işleri Bölge yöneticisi İsmail Yağcıoğlu’na söz verdi Yağcıoğlu konuşmasında Gökçebey bölgede elektriğin  % 2 sini tüketiyor ama biz ilçe merkezine bütçenin % 20 sini yatırım olarak yapacağız bununda maliyeti 1,3 milyon tldir. İlçe merkezindeki direkleri kaldıracağız elektrik hattını yeraltına alacağız kabin trafolarda daha modern hala getireceğiz dedi. Bende bunlar hoş güzelde zaten yapılması gerekenler ama öncelikle biz belediye meclisi olarak Atatürk ilköğretim bahçesindeki elektrik kabin trafonun kaldırılmasını istiyoruz ayrıca kabin trafonun olduğu alanda belediye başkanı izin verirse elektromanyetik dalgalarını ölçüm yaptıracağız her şey o zaman ortaya çıkacak dedim. Belediye başkanına Zeki Kılınçarslan’a imardaki değişiklik yapılırsa okul bahçesindeki trafonun da tapulaşacağı bunun sonucunda oradan kaldırılmasının mümkün olamayacağını söyledim. Okul bahçesindeki Kabin trafonun imar değişikliği askıya alındı.


                                                           

 Teklif:10                             Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: Şehirlerarası Terminal yerinin

Belirlenmesi
Sayın Başkan
Değerli Meclis Üyeleri

İlçemizin terminal hususundaki sıkıntısı, vatandaşlarımız tarafından farklı zamanlarda dile getirilmiş olmasına rağmen, bu konu hakkında herhangi bir olumlu çalışma, maalesef, yapmamış; bu sebeple Gökçebey ilçesinin yeterli bir terminal ihtiyacı yıllardır sürgit olmuştur.Bilindiği üzere; ilçemizden il dışına gitmek isteyen vatandaşlarımız, servis araçları vasıtası ile Ankara – Zonguldak karayolunun yanına gelip buradan otobüslerle binmektedir. Bu durum hem yolcular hem de yolcu yakınları bakımından sorun olmakta; birçok olumsuz durumu da içinde barındırmaktadır.Sarıkaş mevkisinin ışıklandırması, normal şartlarda dahi, yeterli değildir. Hemen yanında iki şehirlerarası otoyolun bulunmasına karşın, gerek şoförler ve gerekse yolcular için bir “ görme – görünme “ sorunu doğurmaktadır. Burada otobüslerden inen ya da otobüse binen yolcularımız, ışıklandırmanın yetersizliği yüzünden büyük tehlikeler altında kalmaktadır. İki taraftan hızla gelip giden araçlar, karanlık ve meskûn yerlere olan uzaklık gibi sebepler tehlikenin boyutunu daha da belirginleştirmektedirBu kötü tabloya bir de kötü havayı eklersek, kelimenin tam manasıyla, bir “ eziyet” doğmuş olacaktır. Üniversite öğrencileri olsun aktarma vasıtalarla gelen kişiler olsun bu eziyeti çekmek zorundadır. Soğuk, yorgunluk, beklemenin verdiği gerginlik… Bu işkence, ta ki bir araç gelene kadar devam edecektir.

Ayrıca bu mevkiin yeterli ışıklandırmaya sahip olmayışı ve meskûn bölgeye uzak oluşu, vatandaşlarımızı tehlikelere karşı korumasız kılmaktadır. Civarın tenha oluşundan vatandaşlarımız tedirgin olmaktadırlar. Halkımız arasında yapılacak olan küçük bir araştırma bu türden olayların sıkça yaşadığını, tüm çıplaklığıyla ortaya koyacaktır. İnancımıza göre, tüm kâinatta yaratılmış olan en güzel ve şerefli varlık insandır. Hiç kimse, bu sebeplerden dolayı, yukarıda saydığımız tatsızlıkları yaşamayı hak etmemektedir. İnsan haklarının, hayat standartlarının zirveye çıktığı yüzyılımızda, bu çağdışı tablo, açıkçası, Gökçebeyli vatandaşlara ağır gelmektedir.

Amacımız Gökçebey’imizin daha yaşanılır, çağdaş ve gelişmiş bir görünüm kazanmasıdır. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın burayı sevmelerini sağlamaktır. Umarım yeni yapılacak terminal bu sıkıntımızı ortadan kaldırır. Çünkü Gökçebey halkı, bundan çok daha iyisini hak etmektedir.

Yeni terminal yeri için en uygun yer Çukur köyü, yukarı çay Köprübaşı mevkiinde 102 ada 2 parseldeki 15 dönümlük Ticari Rekreasyon (Rekreasyon: Bir bölgeyi insanların eğlenme, dinlenme amacıyla kullanabilecekleri bir duruma getirme) alanı olan hazine arazidir. Bu arazi Gökçebey belediyesi tarafından hazineden sosyal alanlar statüsünde üzerine şehirlerarası otobüs Terminal yapılması için kiralanmasının uygun olacağını terminal yapılacak yerin meskun mahalle olması yolcular için yayan olarak gidip gelmeleri imkanı sağlanacaktır. Konunun belediye meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum.
Saygılarımla
04.05.2011

Şehirlerarası Terminal yerinin Belirlenmesi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında gündeme alındı. Mecliste görüşmeler yapıldı. Teklif fen işlerine havale edildi. Bir yaptırım kararı alınmadığı için teklif bekliyor.

Terminal sorunu Gökçebey’in en önemli sorunlarının başında geliyordu. Teklifte gösterdiğim yerde hazine arazisi idi Gökçebey Belediyesi orayı bedelsiz alabilir terminal yeri olarak düzenleyebilir. Meskun mahalleye yakın insanlar yürüyerek bile Terminale gelip gidebilirdi.


Teklif:11                                   Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: Gökçebey ilçe sınırına yakın

yerlerin ilçe merkezine alınması
Sayın Başkan
Değerli Meclis Üyeleri

Nüfusu 10,000 altında olan yerler belde statüsünde görünmektedir.12 Eylül 2010 tarihinde yayınlanan resmi gazeteye göre Gökçebey belediyesi ilçe oluşu ve sanayinin istihdam ve katma değer yaratmasından dolayı  D5 statüsünde olup nüfusu 10,000 ile 14,999 yerler arasında gözükmektedir. Fakat ilçe halkı Gökçebey’in nüfusunun 2010 Aralık ayı itibarıyla 7260 kişi olması nedeniyle devlet hizmetlerinden tam olarak yararlanamamaktadır. Nüfusumuz 10,000 kişinin altında olması bir Anadolu lisesinin temelinin atılıp açılmasına imkan vermemektedir, ayrıca bazı devlet kurumlarının ilçemizden gitmesi söylentilerinin her zaman söylenmektedir. Merkez nüfusumuzu 10,000 üzerinde olmaması nedeniylede söylentiler daha da devam edecektir. Bu nedenle ilçe merkezi  sınırlarımıza yakın köyleri ilçe merkezine alınması merkez nüfusumuzu arttıracaktır. Referandum sonucu ilçe merkezimize alacağımız Çukur köyü merkez nüfusumu artıracak olması olumlu bir gelişmedir. Merkez Nüfusumuzun 10.000 nin üzerine çıkması için ilçe merkezine yakın köylerinde ilçe merkezine katılmaları sağlanmalıdır. Gökçebey Belediyesi bu konuda çalışmaları bir an önce başlatmalıdır. Konunun belediye meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum.
Saygılarımla
04.05.2011
Gökçebey ilçe sınırına yakın yerlerin ilçe merkezine alınması hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında gündeme alındı. Mecliste kısa görüşmeler yapıldı. Teklif fen işlerine havale edilip daha sonra görüşülmek üzere rafa kalktı.Teklif Gökçebey’in genişlemesi, büyümesi için önemli idi önemi nedir anlatayım. Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) göre nüfusu 10000 altında olan yerler kırsal kesim, nüfusu 10000 üstünde olan yerler kentsel dönüşüme aday nüfusu 20000 olan yerleri de kent olarak  gösterir. Buna göre Gökçebey nüfusu 10000 altında olduğuna göre Ankara’dan bakınca kırsal kesim olarak gözükmektedir yani biz burada cifçilik hayvancılıkla uğraşıyoruz anlamındadır buda Gökçebey’e ilçe statüsünde yapılacak yatırımları gelmemesine neden olmaktadır. İlçe halkı her zaman doğal taleplerini dile getirse önlerine hep nüfus çıkmaktadır mesela Anadolu Lisesi yatırımını istese önlerine hep nüfus çıkmaktadır yani nüfusu 10000 altında olduğu gerekçesidir. Merkez nüfusumuzu 10000 üzerine çıkarmadıkça bu sorunlar hiç bitmeyecek yarın bölge idare mahkemeleri kurulacak adliyenin taşınması gündeme gelecek bunun gibi örnekleri çoğaltarak sıralayabiliriz ilçe hastanesinin doktor ihtiyacı gibi.

Halbuki Gökçebey belediyesinin nüfusla bir sıkıntısı yok.Gökçebey Belediyesi 12 eylül 2010 tarihli resmi gazetede yayınlandığı gibi sanayi etkinliğinden dolayı D5 statüsünde gözükmektedir buda nüfusu 10.000-14999 olan yerler gibi belediyede hizmet edecek norm kadro oluşturmasıdır yani Gökçebey ilçesi nüfusu 14.999 olan yerleşim yeri kadar büyüyebilir genişleyebilir anlamında proje üretmesidir birde yerel kalkınmaya destek açısından yılda  iki sefer ek yardım  olarak 100.000 tl alması da cabası anlayacağınız Gökçebey belediyesi sanayi ve ticaretin etkinliğinden dolayı şu günlerde baharını yaşıyor.

Öncelikle yapılacak iş merkeze yakın köyleri merkeze almak merkez nüfusunu 10001 yapmak Çukuraltı’nı merkeze alma çalışmaları hala bitmiş değil devam ediyor referandum günü daha belli olmadı. Çukuraltı’nı merkeze alırsak ilçe merkez nüfusuna 500 kişi katkı sağlayacağız. Yakın olan diğer köyler içinde çalışma başlatmalıyız mesala uzunahmetler, gaziler veyisoğlu şıhlar gibi köyleri merkeze alma gibi. Buda merkez nüfusumuzu arttıracaktır


 

Teklif:12                         Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: Su Şebeke Hattındaki
Asbestli su boruların değiştirilmesi
Sayın Başkan
Değerli Meclis Üyeleri

İller Bankası aracılığı ile 17 yıl önce isale hattına İlçe su şebekesine döşenen borular içerisinde kanserojen etkisi bulunan asbest bileşenlerinin olması nedeniyle asbestli su boruları ilçe halkının sağlığımızı tehdit etmektedir. Asbest boruların kanserojen etki yaptığı bilinen bir gerçek. Sağlık açısından çok büyük zararları olan asbest borular bir çok yerde ya değiştirilmiş yada kullanılması yasaklanmıştır. Bilimsel çalışmalar sonucu asbest liflerinin kana geçmekte olduğu, pankreasa, karaciğere, böbreğe, mide mukozasına girebildiği belirtirken, asbeste yüksek miktarda maruz kalanlar üzerinde yapılan araştırmalara göre fazla miktarda gastro-intestinal  (sindirim sistemi) kanserine rastlanmaktadır. Birçok araştırmacı bu kanserin nedeninin asbest liftleri olduğu görüşünü paylaşıyor.

Asbestli içme suyu şebekelerinde hatlarda meydana gelen patlak ve kırılmalardan kaynaklı asbestten çıkan küçük parçacıkların ciğerlere yerleşmesiyle kanser riski oluştuğu bunun yanında hatlar sağlam olsa bile asbest borulara aşırı klor yüklemesinin suyun asbestli yüzeyle temasa geçerek aynı etkilerin oluşmasına yol açtığı belirtiliyor. Suya Klor yüklenmesi sonucu asbest liflerinin kopmasına kopan liflerin suyla beraber sindirim yoluyla vücuda girmesiyle 1987 yılındaki Altıncısı düzenlenen asbest Konferansında kanserojen etki yapabileceği belirtilmiştir. Ayrıca; 11.07.1993 tarih ve 21634 sayılı Resmi Gazete’de Çevre Bakanlığı’nca yayımlanan “ Zararlı kimyasal madde ve ürünlerin kontrolü yönetmeliği’nin”, asbest kullanımı ile ilgili hükümler başlıklı 37. maddesinde asbest lifi içeren ve piyasaya sürülemeyecek maddeler arasında asbestli çimento borular yer almaktadır.

 Tıbbi Onkoloji Derneği Genel Başkanı ve OMÜ Tıp Fakültesi Onkoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İdris Yücel asbestin kanserojen bir madde olduğunu Asbestin özellikle solunum yoluyla alınması durumunda akciğer zarı kanserine neden olduğunu Asbest içme suyuna karışırsa, vücuda sindirim yoluyla girdiğini. Sindirim yoluyla alındığında asbestin kanser yaptığını. Sonuç olarak içme suyunda asbestli boruların kullanılmamasını, bu durumdakilerin de mutlaka yenilenmesi gerektiğini belirtmiştir.Avrupa Birliği de 2005 yılından itibaren AB’ye üye olan ülkelerde asbest üretimini yasaklamıştır. Çevre ve Orman Bakanlığının 29 Ağustos 2010 tarihinde yayınladığı “Bazı Tehlikeli Maddelerin, Müstahzarların ve Eşyaların Üretimine, Piyasaya arzına ve kullanımına ilişkin kısıtlamalar hakkında” Yönetmelikle asbest kullanımını yasaklamış 31.12.2010 tarihindeyürürlüğe girmiştir. Asbestli boruların halkın sağlığı üzerinde olumsuz etkileri olduğu konusunda derin şüphelerimiz var. Son zamanlarda Kanser vakaların arttığı bazı hastaların ilçe hastanesinde tedavi gördükleri hastaların büyük çoğunluğu ise ilçe dışındaki hastanelerde tedavi gördükleri bilinmektedir. Asbestin yol açtığı kanser hastalıkları şöyle ifade ediliyor. Akciğer zarları arasında sıvı toplanması, kireçlenme, akciğer zarı kalınlaşması ve akciğer dokusunda bağ dokusu oluşumuna, ciltte yaralara neden olabiliyor.
 "Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı"nca,  Kanserojen Maddeler Listesi"nde "Kesin kanserojen" olarak tanımlanan ve akciğer zarının kalınlaşmasına neden olan asbest; insanlarda akciğer zarı ve karın zarı kanseri, akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserlerine yol açıyor.

 Halk arasında ki bu yaygın kanaatin ve şüphenin giderilmesi açısından ilçemizdeki mevcut su şebeke hattında asbestli boru kullanıp kullanılmadığı tespitinin yapılması, belediyenin17 yıl önce kullanılmaya başlanan bu boruların yerine, sağlığa zararı bulunmayan, basınca dayanıklı, 100 yıl ömürlü polietilen veya çelik borularla su şebeke hattının yenilenmesini. Eski asbest borularını yeraltından kalmasını yüzeye çıkarsa insan sağlığı açısından tehlikeli olabileceğinden yeni boruları aynı geliş hattından döşenmesini, mevcut su şebeke hattındaki asbestli boru kullanıldı ise halkımızın sağlığı açısından gerekli önlemlerin alınması, konunun belediye meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum.
Saygılarımla
04.05.2011
EKLER
1: teklif 2 sayfası
2: Su şebeke hattının döşendiği
günkü yerel gazete fotokopisi
3: 29 Ağustos 2011 tarihli resmi gazete fotokopisi

Su Şebeke Hattındaki Asbestli su boruların değiştirilmesi hakkındaki görüşmeler.
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşülüp Fen işlerine havale edildi. Aradan 4 ay geçtikten sonra Ekim ayı meclis toplantısında tekrar gündeme geldi. Asbestli su boruların değiştirilmesi hakkında açıklama yapan Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan Asbestli su borularının Zarasız olduğunu söyleyerek şu anda gündemimizde su borularının değiştirilmesi yok dedi. Benim teklifinden sonra Sağlık Bakanlığına görüş sorulmuş Bakanlığın 12 Temmuz 20011 tarihinde gönderdiği yazıda kısaca şöyle deniyor” yapılan araştırmalarda içme suyu yiyecek ve içeceklerle alınan asbestin kesinlikle kanser yapmadığı deneysel, epidemiyolojik çalışmalarla gösterildiği bilimsel yayınlarda da asbestin solunum yoluyla alınması halinde insan sağlığının olumsuz yönde etkilenebileceği bildirilmektedir”. Yani deniliyor ki Asbest solunum yoluyla alırsa zararlıdır Benim de teklifte açıkça belirtmek istediğimde bu idi şöyle demiştim teklifimde” birçok araştırmacı bu kanserin nedeninin asbest liftleri olduğu görüşünü paylaşıyor. Asbestli içme suyu şebekelerinde hatlarda meydana gelen patlak ve kırılmalardan kaynaklı asbestten çıkan küçük parçacıkların ciğerlere yerleşmesiyle kanser riski oluştuğu bunun yanında hatlar sağlam olsa bile asbest borulara aşırı klor yüklemesinin suyun asbestli yüzeyle temasa geçerek aynı etkilerin oluşmasına yol açtığı belirtiliyor.Suya Klor yüklenmesi sonucu asbest liflerinin kopmasına kopan liflerin suyla beraber sindirim yoluyla vücuda girmesiyle 1987 yılındaki Altıncısı düzenlenen asbest Konferansında kanserojen etki yapabileceği belirtilmiştir” Gökçebey belediyesi içme sularına klor karıştırıyor klorun asbestli boruya yaptığı zararı anlattım ayrıca  ana su borusu kırıldığı zaman onu tamir eden işçilerin solunum yoluyla aldığı asbestten çıkan küçük parçacıkların ciğerlere yerleşmesi de risk oluşturuyor. Bakanlık zaten solunum yoluyla alınan riski belirtmiş. Asbestli su boruları bizim için iki riski vardı bir aşrı klor dökülmesi iki patlak ve kırılmalardan ortaya çıkan asbest tozu zerrecikleri. Gökçebey belediyesi Sağlık Bakanlığından görüş alırken bu iki riski anlatsaydı bakanlık asbestli su borularının zararları hakkında daha detaylı görüş bildirirdi.


 

Teklif:13                                Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: Terminal binasındaki
bilet satış yeri düzenlenmesi
Sayın Başkan
Değerli Meclis Üyeleri

İlçemiz Atatürk Caddesi üzerinde bulunan Terminal binasındaki Otobüs firmalarına ait işyerleri ile dış cephe arasında bulanan boş alan kimse ilgilenmediği için sahipsiz kalmaktadır özellikle gece geç saatlerinde camlarını kırıldığı tahrip edildiği görülmektedir. Buna göre işyerleri arasındaki boşluğun işyeri sahipleri ile anlaşarak bilet satış yerinin giriş kapısının dış cepheden yapılması boş alanın sahipsizliği ortadan kalkacaktır. Aradaki boşluğun işyeri sahiplerine verilmesi bilet satış işyerinin giriş kapısının ön cephede olması terminal binasını görünümünden ziyade oradaki karmaşıklığı ortadan kaldıracaktır. Konunun belediye meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanması hususunu arz ve teklif ediyorum.
Saygılarımla
04.05.2011

Terminal binasındaki bilet satış yeri düzenlenmesi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında gündeme alındı. Kısa görüşmeler yapıldı. Teklif fen işlerine havale edildi.    


              

  Teklif:14                       Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: Fahrî Hemşehrilik payesi
 ve beratı vermek
Sayın Başkan
Değerli Meclis Üyeleri

19 Temmuz 2008’de hizmete açılan Gökçebey İlçe Hastanesi’nin Başhekimi Uzman Dr. Fatih Akça, 12 Mart 2010 tarihinde zorunlu hizmet kurası ile ilçemize gelmiş ve 13 Eylül 2010 tarihinde başhekim olmuştur. Hala bu görevinde çalışmakta olan Akça, ilçemiz hastanesinde çok değerli çalışmalara imza atmış; gerek hastalara yaklaşımı ve gerekse samimiyeti ile ilçe halkının derin sevgi ve saygısını kazanmıştır.  Fatih Akça’nın ilçe hastanemizdeki bazı icraatları aşağıda sıralanmıştır.

1:  Ultrasonografi cihazının konulması.

2: Hasta başı monitörlerin getirilmesi.

3:RVG (Diş Röntgeni dijital) Diş hekimliği cihazının konulması.

4:Sterilizatör alınması.

5:Yataklı servisin aktif hale getirilmesi.

6:Evde bakım hizmetlerinin kurulması.

Yukarıda açıklanan sebeplerden ötürü, Gökçebey İlçe Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Fatih Akça’ya “Fahrî Hemşehrilik Payesi ve Beratı” verilmesi konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanmasını arz ve teklif ediyorum.07.09.2011 

Fahrî Hemşehrilik payesi ve beratı vermek teklifi hakkında görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü.Teklif hakkında konuşan Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan İlçe hastanemizin başhekimi olan Fatih Akça ilçe hastanesinin bir adım ileriye gitmesinin katkıları var diyerek teklif  hakkında görüşmeleri bir sonraki toplantıya bıraktı.


                                        

Teklif:15                                  Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: Şehit Ahmet Karademir Caddesi

Sayın Başkan
Değerli Meclis Üyeleri

Gökçebey ilçesi nüfusuna kayıtlı Ahmet Karademir 1994 yılında şehit olmuştu. Gökçebey Belediyesi Domuz ormanı mevkiindeki caddeyi Şehit Ahmet Karademir olarak değiştirmiştir. Şehidimizin adı bu caddeye uygun olmayıp bu cadde boş ve harap vaziyettedir. Şehidimiz Ahmet Karademir adını bu caddeden alınıp şehitlerimizi her zaman anımsayacağımız bir caddeye “Şehit Ahmet Karademir” adını verilmesini Konunun Belediye meclisinde görüşülüp bir karar bağlanmasını arz ve teklif ediyorum. 2.11.2011                                                                                

  EK:

1.Şehit Ahmet Karademir CaddesineAit resim

Şehit Ahmet Karademir Caddesi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü. Meclis üyeleri tarafından Şehit Ahmet Karademir caddesinin adı başka bir caddeye verilmesi kararı alındı. Aralık ayı meclis toplantısında tekrar gündeme geldi Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan teklife olumlu destek vererek şöyle dedi şehidimizin adını bir sokağa verilmesi bence de uygun değil ya şehidimizin adını başka bir caddeye verelim yada şehidimizin adı olan domuz ormanı caddesinde imar düzenlemesi yapıp orayı bir gezi yürüyüş yolu yapalım. Sonunda Domuz ormanı yolunun düzenlenmesi park gezinti yürüyüş yolu yapılmasına karar verildi. 


                             

Teklif:16                 Belediye Meclisi Başkanlığına

Konu: SINIR UYUŞMAZLİĞİ

Sayın Başkan

Değerli Meclis Üyeleri

 18 Aralık 1984 tarihli 18609 Sayılı resmi gazetede 64/8815 kararla yayınlanan " Zonguldak ili'nin Devrek İlçasine bağlı Gökçebey Bucağı'nda bulunan ve ekli Krokide sınırları belirtilen alanların, Gökçebey Belediyesi kontrolünde imar düzenine Tabi kılınabilmesi maksadıyla, 17.12.1974 tarihli ve 7/9163 sayılı Kararname şümulünden   (Kapsamından)  çıkarılması"   ile başlayan sınır çizgilerimiz. 1984–1989 yıllarında Gökçebey Belediye başkalığı yapan (merhum) Kamil Karademir döneminde,  İlçe başvurusu yapmak için Kaypaklar köyü Çaydeğirmeni mevki muhtarı, Karabaşlı Köyü Muhtarı, Örmeci köyü muhtarı, Çorak Köyü Muhtarı tarafından verilen olur kararları neticesi sonucu merkez sınırlarımız genişlemiş ve 1990 tarihinde 3644 sayılı kanunla Devrek ilçesinden ayrılarak idari     yapıda ilçe olmuştur. İdari yapıdan çizilen sınırlar üç yıl sonra 1993 yılında Kemerler Köyü ve Kaypaklar köyünün birleşmesi sonucu Çaydeğirmeni Belediye Başkanlığı'nın kurulması için yapılan girişimler sonucu ilçemize bağlı bir köy olan Kaypaklar köyünün referandum sonucu ayrılması ile ilçe sınırlarımızın tam anlamıyla belirsizliği başlamıştır. Aradan geçen 18 yıla rağmen ilçemiz ile Çaydeğirmeni beldesi arasındaki sınırımız tam olarak belirlenmemiştir. Bilindiği gibi hala eski sınır çizgileri geçerli olmaktadır dereler, arklar, ırmaklar gibi. İlçemiz ile Çaydeğirmeni beldesi arasında bulunan sarıkaş mevkiinde sınır belirsizliği bulunmakta olup sınırların dere, tepe, yol gibi belirli ve sabit noktalardan geçirmek esas olduğuna göre sarıkaş mevkiinde de böyle bir nokta bulunmamaktadır. Gökçebey İlçesinin doğal sınırlarını belirlemek için 5393 sayılı Belediye kanunun 7. maddesine göre sınır uyuşmazlığına gidilmesi ve konunun Belediye Meclisinde görüşülerek bir sonuca bağlanmasını arz ve teklif ediyorum. 2.11.2011 Saygılarımla

EK:

1.18 Aralık 1984 tarihli Resmi gazete fotokopisi

2.1990 yılı Gökçebey ilçesi ile Devrek ilçe sınır haritası

Teklif mecliste görüşülüp fen işlerine havale edildi.

Sınır Uyuşmazlığı teklifi hakkındaki görüşmeler
Teklif aynı ayın meclis toplantısında görüşüldü. Teklif fen işlerine havale edildi. Halbuki teklif Gökçebey için önemli idi sınırı belli olmayan bir yerin gelişmesi büyümesi mümkün değildir. Eğer bu teklifte dediğim gibi sınır uyuşmazlığına gidilmez ise yarın sınırımız Üçburgu mahallesinde kalacak.


8.04.2011 tarihinde verilen Ortak Önerge ve teklifler
Belediye meclis üyeleri Ender Aydemir ve Nail Arat ile beraber verdiğimiz üç teklif
teklifler şöyle
birinci teklif: su borçları cüzi miktarda faiz uygulanarak 36 taksitlendirilerek ödenmesi, Bu teklifi belediye başkanı Zeki Kılınçarslan  su borçlarının cüzi miktarda faiz uygulanarak 36 taksitlendirilmesi mümkün olmadığını söyledi. Bu tekliften sonra çıkan 6111 sayılı torba yasası neticesinde borçlar taksitlendirildi.
İkinci teklif: vatandaşlarımızın rahatlıkla yürüyebileceği eski Üçburgu yolunun bir an önce kaldırım yapılıp düzenlenmesi. Bu teklif hakkında belediye başkanı Zeki Kılınçarslan  imar düzenlemesini yapacağını yol genişlemesi sırasında vatandaşlar tarafından sorun olduğunu söyledi.
Üçüncü teklif: On mayıs mahallesi Meslek yüksek okuluna kadar olan yolun güzergahı çok bozuk olması nedeniyle vatandaşlarımızın ulaşım konusunda zorluk çekmemesi için yol güzergahını acilen parke yapılması teklifi hakkında da Belediye başkanı Zeki Kılınçarslan çalışmaların başlandığını Kültür bakanlığından parke için yardım aldığını söyledi
.

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2011-12-27
Bu haber 2240 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 459
  Bugün : 289
  Toplam: 5555895
   Online :

  86 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Erkan KODAMAN 2011-12-27 :

Sayın Sadi UYAR belediye meclis üyeliğiniz boyunca biz gökçebeylilerin gören gözü,konuşan dili oldunuz her zaman emeğniz ve uğraşlarınız adına size ne kadar teşekür etsek azdır.Gökçebeydeki varlığınız şahsım adına bir onur kaynağıdır.


Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama