Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebeyli Şehit ve Gaziler

Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Türk milleti, bugünkü özgürlüğüne kavuşma yolunda nice savaşlara girişmiş nice felaketler atlatmıştır. İlan edilen seferberlikler nice koç yiğitleri vatan toprağına kefensiz girmiş, nice evin reisi köyünden ayrılmış ve nice gözler sel gibi çağlamıştır. Günümüzün refah ve selameti, o kahramanların cansız bedenleri üzerinde yükselmiştir.

            Gökçebey ve civar yöresi, kayıtlı-kayıtsız, tarihin her döneminde devletine ve milletine hizmet ve özverilerini sakınmamış; din, iman ve vatan yolunda canları vermekten katiyen geri durmamıştır. Gökçebey ( Tefen); Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları; yeni devletin inşasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı ve sonraki dönemlerde cereyan eden savaşlarda kendi insanını vatan uğrunda çatışmaya yollamıştır. Bu yiğitlerden kimileri geri dönmüş, evine ve ailesine kavuşmuş; kimisi gittiği yerde ruhunu teslim edip sevdiklerini geride bırakmıştır. Bu yazı, kaynakların titizlikle incelenmesi neticesiyle,  adları gün yüzüne çıkan Gökçebeyli şehit ve gazilerin isimlerini ve gittikleri yerleri belirtir. Şu an itibarıyla, bu yazıyı okuyan okuyucularımızdan küçük bir ricamız olacaktır: LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ, BELKİ SİZİN DEDELERİNİZDEN BİRİNİN ADINI GÖRECEKSİNİZ!

 Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebey’li Şehitler

1.Trablusgarp Savaşı Şehitlerimiz:

Hacımusa köyünden Kadıoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1301 doğumlu Satılmış Çizan’da 30.03.1911 tarihinde 26 yaşında şehit

2.Balkan Savaşları Şehitlerimiz:

Çukur köyünden Hatiboğlu lakaplı Eniştesi Hafidi Abdullah oğlu 1308 doğumlu Yakup Balkan Harbinde Çatalca civarında Mart 1329  tarihinde 21 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden Gergekoğlu (?) ( Gegekoğlu) lakaplı Müteveffa Satılmış oğlu 1305 doğumlu Abdurrahman Balkan Muharebesinde Edirne civarında 1328 tarihinde 23 yaşında şehit

3.Birinci Dünya Savaşı Şehitlerimiz:

 Duhancılar  köyünden Recebbeyoğlu  lakaplı İbrahim oğlu 1303 doğumlu Osman Irak Muharebesinde (7.Alay,1.Tabur,1.Bölük) 27 Kanunusânî 1332  tarihinde  29 yaşında şehit

 Çukur köyünden Beylioğlu (Benlioğlu) lakaplı Mahmut oğlu 1298 doğumlu Ömer Felahiye Muharebesinde 8 Şubat 1332  tarihinde 34 yaşında şehit

 Çukur Hatiboğlu lakaplı Eşteri Hafidi Abdullah oğlu 1301 doğumlu Süleyman Felahiye Muharebesinde 8 Şubat 1332  tarihinde 31 yaşında şehit

 Üçyargu(?) (Üçburgu) köyünden Velipeşeoğlu (Velibeşeoğlu) (Delipeşe?) lakaplı Yusuf oğlu 1306 doğumlu Nazif 29 Kanunusânî 1331 tarihinde 25 yaşında şehit

 Dağdemirciler köyünden Demircioğlu lakaplı Şükrü oğlu 1314 doğumlu Osman Yafa Civarında Kırmızı Tepede İngilizlerle vukubulan muharebede 2 Kanunuevvel 1333  tarihinde 19 yaşında şehit

 Bakacakkadı köyünden Hatiboğlu Mahdumu Mustafa oğlu 1308 doğumlu Osman Eşkıyalarla müsademe neticesinde 31 Kanunusani 1334  tarihinde 26 yaşında şehit

 Bakacakkadı köyünden Halilbeyoğlu lakaplı Eyüp oğlu 1310 doğumlu Ahmet Meydan-ı Harpte 23 Temmuz 1332  tarihinde 22 yaşında şehit

 Bakiler köyünden Alibeyoğlu lakaplı Hasan oğlu 1301 doğumlu Hasan Çanakkale’de Menzil Hastanesi Haziran 1331  tarihinde 30 yaşında şehit

 Bakiler köyünden Bekiroğlu lakaplı Şakir oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Çanakkale’de Arıburnu’nda 1331 tarihinde 23 yaşında şehit

 Çukur köyünden İsmailoğlu Biraderzadesi İsmail oğlu 1301 doğumlu Hüseyin Hindistan’da Eğri Kasabası Hastanesinde şehit

 Bakiler köyünden İmamoğlu Mahdumu Hasan oğlu 1307 doğumlu Yakup 1 Temmuz 1333  tarihinde 26 yaşında şehit

 Bakiler köyünden  İmamoğlu lakaplı Müteveffa İbrahim oğlu 1303 doğumlu Ahmet Çanakkale Arıburnu’nda 1 Mayıs 1332  tarihinde  29 yaşında şehit

Çekenez köyünden Çakıroğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1304 doğumlu Ali Dilman Muharebesinde 1331  tarihinde 27 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Purtuloğlu ( Batlakoğlu) lakaplı Ali oğlu 1306 doğumlu Osman Nablus Hastanesi (3.Fırka) 1334 tarihinde 28 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Karamehmetoğlu lakaplı İsmail oğlu 1312 doğumlu Abdurrahman Esnay-ı Harpte Mart 1332  tarihinde  20 yaşında şehit

 Dağdemirciler köyünden Kütükçüoğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1313 doğumlu Osman Romanya İbrail cephesinde Şubat 1331  tarihinde 18 yaşında şehit

 Muharremler köyünden Çalıoğlu (Çalıkoğlu) lakaplı İbrahim oğlu 1312 doğumlu Yakup İran Ovasında 1 Ağustos 1332 tarihinde  20 yaşında şehit

 Bakacakkadı köyünden Halilbeyoğlu lakaplı Eyüp oğlu 1310 doğumlu  Ahmet  Meydan Harbinde (31.Alay, 23.Tabur, 5.Bölük) Temmuz 1332 tarihinde  22 yaşında şehit

 Hacımusa Köyünden Kadıoğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1305 doğumlu Hurşid Çanakkale civarında Kumkale’de Nisan 1332  tarihinde 27 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Aliustaoğlu lakaplı Ramazan oğlu 1301 doğumlu Yakup Çanakkale’de Anafartalar’da Haziran 1331   tarihinde 30 yaşında şehit

 Çekenez Aksakaloğlu Mahdumu Recep oğlu 1305 doğumlu İbrahim Van - Bitlis arasında muharebede 1333  tarihinde şehit

 Bakiler  köyünden Bekirbeşeoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1301 doğumlu  Biraderzadesi Ali Çanakkale’de Arıburnu’nda 1331  tarihinde 30 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden  Keklioğlu lakaplı Mehmet oğlu 1311 doğumlu Ahmet Çanakkale’de Kumkale mevkiinde 1331  tarihinde  20 yaşında şehit

 Dağdemirciler  köyünden Demircioğlu lakaplı Mustafa oğlu 1308 doğumlu  Hakkı Dördüncü orduda 1333  tarihinde 25 yaşında şehit

 Bakiler köyünden  Velibeyoğlu lakaplı  Müteveffa Hasan oğlu 1308 doğumlu  İsmail Kumkale’de 1331  tarihinde 23 yaşında şehit

 Duhancılar  köyünden Recepbeyoğlu lakaplı İbrahim oğlu 1301 doğumlu Abdurrahman  Dilman Harbinde 11 Haziran 1331  tarihinde  30 yaşında şehit

 Dağdemirciler köyünden Demircioğulları lakaplı İbrahim oğlu 1307 doğumlu Abdurrahim Aktaş Muharebesinde 08.02.1915 tarihinde 24 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden Recepbeyoğulları lakaplı İbrahim oğlu 1301 doğumlu Abdurrahman Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit

 Çukur köyünden Karaismailoğulları lakaplı Süleyman oğlu 1296 doğumlu Ahmet Harbiye Merkez Hastanesi 23.04.1915 tarihinde 35 yaşında şehit

 Bodaç köyünden Karadayıoğulları lakaplı Mustafa oğlu 1301 doğumlu Ali Kamil Karmuç Muharebesi 02.05.1915 tarihinde 30 yaşında şehit

 Gaziler köyünden Alibeyoğulları lakaplı İbrahim oğlu 1304 doğumlu Aziz Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 27 yaşında şehit

Bodaç köyünden Karadayıoğulları lakaplı Davut oğlu 1311 doğumlu Davut Meydan-ı Harpte 20.02.1916 tarihinde 21 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Pirkadıoğulları lakaplı Recep oğlu 1313 doğumlu Habip Galiçya’da  04.07.1916 tarihinde 19 yaşında şehit

 Çukur köyünden  Mehmet oğlu 1303 doğumlu  Halit Anafartalar Muharebesi 30.05.1915 tarihinde 28 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Abadioğulları lakaplı Mustafa oğlu 1301 doğumlu Hasan Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden Yazarlıoğulları ( Yazıcıoğlu) lakaplı Emin oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Galiçya’da şehit

 Gaziler köyünden Beşebeyoğulları (Paşabeyoğlu) lakaplı Satılmış oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Kerevizdere Muharebesinde 28.02.1915 tarihinde 23 yaşında şehit

 Bodaç köyünden Kapısızoğulları lakaplı Ahmet oğlu 1305 doğumlu Hüsnü Dilman’da 20.04.1916 tarihinde 27 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Abadioğulları lakaplı Mustafa oğlu 1301 doğumlu Hüsnü Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Hüseyinoğullarından Kerim oğlu 1303 doğumlu İbrahim Bağdat 3.Kasırlar Hastanesinde 11.12.1916 tarihinde 29 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden İsmail oğlu 1305 doğumlu İsmail Meydan Harbinde 18.09.1915 tarihinde 26 yaşında şehit

 Aktarla köyünden Süleymancılıoğulları lakaplı İsmail oğlu 1301 doğumlu İsmail 18.Kolordu 51.Fırka Sıhhiye Bölüğü 07.12.1916 tarihinde 31 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden İbrahim oğlu Kadir 4.Fırka Sıhhiye Bölüğü 03.05.1915 tarihinde şehit

 Hacımusa köyünden Karaosman lakaplı Hasan oğlu 1309 doğumlu Mehmet Felahiye Muharebesi 09.11.1915 tarihinde 22 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Kirlioğullarından Mehmet oğlu Mehmet Dilman’da 18.02.1915 tarihinde şehit

 Uzunahmetler köyünden Partılı lakaplı Mustafa oğlu 1308 doğumlu Musa Ağadere’de 11.Fırka Seyyar Hastanesi 20.04.1915 tarihinde 23 yaşında şehit

Hacımusa köyünden Kütükçüoğulları lakaplı İsmail oğlu 1312 doğumlu Mustafa Sivritepe Harbinde 13.06.1916 tarihinde 20 yaşında şehit

 Bakacakkadı  köyünden Ayvazoğulları lakaplı Mehmet oğlu 1304 doğumlu Mustafa 2.Tabur 3.Bölük’de 12.01.1918 tarihinde  30 yaşında şehit

 Veyisoğlu köyünden  Osmanoğulları lakaplı Mustafa oğlu 1305 doğumlu  Mustafa  Dilman Muharebesinde 18.02.1915  tarihinde 26 yaşında şehit

 Veyisoğlu köyünde Hacı lakaplı Hurşit oğlu 1301 doğumlu Osman Felahiye Muharebesinde 09.07.1916 tarihinde 31 yaşında şehit

 Aktarla köyünden Boduroğulları lakaplı İsmail oğlu 1310 doğumlu Osman Kuttul Amare’de 1916 yılında 22 yaşında şehit

 Çukur köyünden Molla Halil 1301 doğumlu Osman Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit

 Çukur Köyünden İsmail oğlu 1304 doğumlu Rıza Seddülbahir Muharebesinde 17.04.1915 tarihinde 27 yaşında şehit

 Aktarla köyünden Çakıroğulları lakaplı Recep oğlu 1305 doğumlu Salih Meydan-ı Harpte 23.10.1915 tarihinde 26 yaşında şehit

 Üçburgu köyünden Davutoğulları lakaplı Mehmet oğlu 1305 doğumlu Satılmış Felahiye Muharebesinde 19.01.1916 tarihinde 27 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Habiboğullarından Mustafa oğlu 1301 doğumlu Satılmış Meydan Harbinde 21.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit

 Çukur köyünden Dede lakaplı Mustafa oğlu Satılmış Kumkalede 13.02.1915 tarihinde şehit

 Bakiler köyünden Bekiroğulları lakaplı Mehmet oğlu 1303 doğumlu Sefer Mehmet 1303 Domuzderesi 12.04.1915 tarihinde 28 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden Ali oğlu 1306 doğumlu Selahaddin Siirt Hastanesi 12.02.1916 tarihinde 26 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Hacıyahaoğulları lakaplı Halil oğlu 1306 doğumlu Yakup Tikrit Muharebesinde 05.09.1917 tarihinde 27 yaşında şehit

 Gaziler köyünden Alioğullarından Hurşit oğlu 1301 doğumlu Yusuf Felahiye Muharebesinde 09.02.1916 tarihinde 31 yaşında şehit

 4.İstiklal Savaşı Şehitlerimiz:

 Bakacakkadı Köyünden Hatiboğlu lakaplı Hasan oğlu 1315 doğumlu Halid İnönü Meydan Muharebesinde 10 Kânunusani 1337 tarihinde 22 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Hacıisaoğlu lakaplı Recep oğlu 1301 doğumlu Osman Duatepe’de 10 Eylül 1337 tarihinde 36 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden Pazarlıoğlu lakaplı Müteveffa Emin oğlu 1313 doğumlu Hüseyin Haymana Harbinde 21 Eylül 1337 tarihinde 24 yaşında şehit

 Çukur köyünden Ahmethacıoğlu lakaplı Abdullah oğlu 1313 doğumlu Satılmış Kazuçuran Muharebesinde 15 Teşrin Evvel 1338 tarihinde 25 yaşında şehit

 Gaziler köyünden Kadıbaşoğlu lakaplı Tahir oğlu 1301 doğumlu Satılmış Polatlı tarafında (59.Alay,3.Tabur,10.Bölük) 28 Ağustos 1338 tarihinde 37 yaşında şehit

 Bakacakkadı Köyünden Bekir oğlu 1314 doğumlu Sait Bölüğünde  (57.Fırka,3.Bölük) 26 Ağustos 1338 tarihinde 24 yaşında şehit

 Bakiler köyünden Hocaoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1313 doğumlu Mehmet Bölüğünde (57.Fırka,3.Bölük) 26 Ağustos 1338 tarihinde 25 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Aliustaoğlu lakaplı İsmail oğlu 1306 doğumlu Hüsnü 3.Bölük’te nefer iken 20.Süvari Alayı 28 Ağustos 1338 tarihinde 32 yaşında şehit

 Duhancılar köyünden Keklioğlu lakaplı Mehmet oğlu 1313 doğumlu Mehmet (2.Tabur,5.Bölük,8.Fırka, 131.Alay) 27 Ağustos 1337 tarihinde 24 yaşında şehit

 Bakacakkadı köyünden Ahmetefendioğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1311 doğumlu Osman Meydan-ı Harpte nefer iken 34.Alay,7.Bölük 27 Ağustos 1338 tarihinde 27 yaşında şehit

 Çekenez köyünden Karabacakoğlu lakaplı Hasan oğlu 1304 doğumlu Ramazan Ankara’nın Polatlı istasyonunda 1338 tarihinde 33 yaşında şehit

 Çekenez köyünden Boduroğlu lakaplı Veys Emmizadesi oğlu 1307 doğumlu Şakir Sakarya Muharebesinde (?) 1337 tarihinde 30 yaşında şehit

 Uzunahmetler köyünden Batlıoğlu (Batlakoğlu) lakaplı Mehmet oğlu 1304 doğumlu Ramazan Kırtepeler Muharebesinde 28 Ağustos 1337 tarihinde 33 yaşında şehit

Çukur köyünden Musabeyoğulları lakaplı Veliddin oğlu 1308 doğumlu Ahmet Çaldağı Taarruzunda 10.07.1921 tarihinde 29 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Alimollaoğulları lakaplı Mustafa oğlu 1307 doğumlu Aziz Türbetepe Harbinde 27.08.1921 tarihinde 30 yaşında şehit

 Veyisoğlu köyünden Osmanpaşaoğulları lakaplı Raşit oğlu 1310 doğumlu Mustafa 2.İnönü Muharebesinde 28.03.1921 tarihinde 27 yaşında şehit

 Veyisoğlu köyünden Ferhatoğulları (Aratoğlu) lakaplı Mustafa oğlu 1305 doğumlu Osman Hareket-i Millîye Muharebesinde 11.08.1922 tarihinde 33 yaşında şehit

 Hacımusa köyünden Hacıyahaoğulları lakaplı Ali oğlu 1313 doğumlu Selim Meydan-ı Harpte 21.05.1921 tarihinde 24 yaşında şehit

                                    Gökçebey’den İstiklal Madalyası Alanlar

 Muharremler köyünden Ali oğlu 1312 doğumlu Abdullah ( Edirne merkez Jandarma TB.)

 Hacımusa köyünden Aliusta lakaplı Mehmet oğlu 1315 doğumlu Abdullah (32. Alay 3. TB ( Şehit 27.3.1337))

Üçburgu köyünden Yusuf oğlu 1303 doğumlu Abdurrahman (Alay 42. TB. 3. BL.12)

Örmeci köyünden Tavukçu lakaplı Mustafa oğlu 1316 doğumlu Ahmet (Menzil KH.)

 Duhancılar köyünden Duhancı lakaplı Abdullah oğlu 1302 doğumlu Ahmet (Ankara merkez noktası)

 Çukur köyünden Musabey lakaplı Veliddin oğlu 1308 doğumlu Ahmet (127. Alay 2. TB. ( Şehit 10.5.1338 Çelebidağı harbi)

 Bakacakkadı köyünden Osman oğlu 1313 doğumlu Ali Özkaya (4 TÜM.58.A.2.BL)

Bodaç köyünden Hisarcı ( Hızarcı)  lakaplı Ali oğlu 1308 doğumlu Ali ( 4. seyyar hastanesi)

Bakacakkadı köyünden Ahmet oğlu 1302 doğumlu Ali Ayvaz ( Bolu Jandarma Taburu)

Çukur Köyünden Ahmet oğlu 1304 doğumlu Durmuş Durdubaş (Alay 41.TB.2.BL.5)

Bakacakkadı köyünden Halilbey lakaplı İsmail oğlu 1317 doğumlu Eyüp (Tümen 12)

Dağdemirciler köyünden Süleyman oğlu 1302 doğumlu Eyüp (1.Ordu 2.hat 2. katar kol 153.)

 Uzunahmetler köyünden Halil oğlu 1303 doğumlu Halil (Garp cephesi)

 Bakiler köyünden Bekir lakaplı Mustafa oğlu 1303 doğumlu Halil (Tümen 4. Alay 42.TB.2.BL.6)

 Gaziler köyünden Raşit oğlu 1303 doğumlu Halit (Süvari alay 36)

 Duhancılar köyünden Emin oğlu 1313 doğumlu Hasan Pazarlı (189. Alay 2.BL. Şehit 26.9.1337 haymana harbi)

 Dağdemirciler köyünden Hüseyin oğlu 1307 doğumlu Hasan Kütüklü (Garp cephesi emrinde ikinci Tayyare BL.)

 Çekenez köyünden Ahmet oğlu 1303 doğumlu Hüseyin Bodur (Tümen 23. Alay 69 TB.1.BL.2)

 Muharremler köyünden Veyis lakaplı İbrahim oğlu 1307 doğumlu Hüseyin (Tümen 4. Polatlıda hücum TB.)

 Gaziler köyünden Alibey lakaplı Satılmış oğlu 1309 doğumlu Hüsnü (Topçu Alayı 25.TB.2.)

 Hacımusa köyünden Gençali lakaplı Mehmet oğlu 1306 doğumlu Hüsnü (Tümen 23. Alay 31 TB.3.)

 Veyisoğlu köyünden Mustafa oğlu 1301 doğumlu İbrahim (Tümen 4. Alay 58. TB.3.BL11.)

 Bakacakkadı köyünden Ali oğlu 1301 doğumlu İbrahim (Alay 42. TB.1. BL..2.)

 Gökçebey Çarşı mahallesinden Ali oğlu 1314 doğumlu İlyas Etçibaşı (61.Tüm. 174. A.2. TB.KH.)

 Çekenez köyünden Mustafa oğlu 1305 doğumlu İsmail (Alay.9.TB.2.BL.7)

 Üçburgu köyünden İslam oğlu 1306 doğumlu İsmail Danacı (Tümen 24. Alay.30 TB.2)

 Hacımusa köyünden Karamemiş lakaplı Abdurrahman oğlu 1305 doğumlu Mehmet (Mihalıççık noktası)

 Bakacakkadı köyünden Veisbey lakaplı Mehmet oğlu 1307 doğumlu Mehmet (Tümen 57. Alay 37.TB.2BL.7)

 Hacımusa köyünden Hacıyahya lakaplı Hüseyin oğlu 1306 doğumlu Mehmet (Alay 36. TB.1BL.2)

Veyisoğlu köyünden Mehmet oğlu 1314 doğumlu Mehmet (Alay 5.TB.3.BL.11)

 Çekenez Köyünden Hüseyin oğlu 1301 doğumlu Mehmet Aksakal ( Tümen 23.Alay. 69.TB.1.BL.2)

 Çukur köyünden Ömerbaş lakaplı Abdurrahman oğlu 1307 doğumlu Mehmet Salim (Garp cephesi Araba imalathanesi)

Muharremler köyünden Hamza lakaplı İsmail oğlu 1311 doğumlu Mustafa (Alay 13. TB.2.BL.3)

Uzunahmetler köyünden Hamit lakaplı İsmail oğlu 1305 doğumlu Mustafa (Tümen 5. Kafkas Alay.10TB.3BL.9.)

Çukur köyünden Abdurrahman oğlu 1301 doğumlu Mustafa Fevzi (Alay 176 TB.2)

Muharremler köyünden Hüseyin oğlu 1308 doğumlu Nazif (Tümen 4. Alay 58.TB.3)

Örmeci köyünden Kadıkahya lakaplı Mehmet oğlu 1311 doğumlu Nuri (Alay.56 TB.1BL.3.)

Muharremler köyünden Recep oğlu1304 doğumlu Osman Berber (İstihkam TB.2BL.3)

 Muharremler köyünden Halil oğlu 1302 doğumlu Osman (Tümen 4. Alay 58 TB.2.BL.6)

 Hacımusa köyünden Yahya oğlu 1301 doğumlu Osman (63. Alay.1TB.1.BL. (Şehit Duatepede 10.9.1338)

 Uzunahmetler köyünden Mehmet oğlu 1304 doğumlu Ramazan (Beştepe harbinde şehit)

Bakacakkadı köyünden İsmail oğlu 1301 doğumlu Recep (Alay 3.TB.2)

 Çukur köyünden Karaismail lakaplı Ahmet oğlu 1307 doğumlu Salih Tümen (7. Topçu TB.3. Batarya)

 Hacımusa köyünden Hacıyahya lakaplı Ömer oğlu 1313 doğumlu Salim (3. Alay 2.TB. (Şehit 21.3.1337 ))

 Bakacakkadı köyünden Kadı lakaplı Halil oğlu 1301 doğumlu Satılmış (4. Tümen 58. Alay 2.TB.9.BL.9)

 Gaziler köyünden Beşebey lakaplı Mustafa oğlu 1315 doğumlu Satılmış (Tümen 1. Alay 5. makineli TFK BL)

 Muharremler köyünden Hüseyin oğlu 1305 doğumlu Satılmış (Tümen 17. Alay 63 TB.1BL.1)

 Veyisoğlu köyünden Veis lakaplı Mustafa oğlu 1311 doğumlu Satılmış (Topçu alay81.TB.2.BL.5)

 Hacımusa  köyünden Alim lakaplı Mustafa oğlu 1306 doğumlu Selim (Tümen 8.  alay 189.BL.7)

 Gökçebey çarşı mahallesinden Hasan oğlu 1317 doğumlu Siyami Uyar (17. Tümen 41.A.2.TB.KH)

 Bodaç Köyünden Mustafa oğlu 1303 doğumlu Şaban (Alay 69.TB.1BL.1)

 Duhancılar köyünden Ali oğlu 1302 doğumlu Tahir (Alay 41.TB.BL.1.)

 Bodaç köyünden Hacı lakaplı Nuri oğlu 1308 doğumlu Tevfik (Tümen 57. alay 126.T.2.BL.6)

 Örmeci köyünden Ali oğlu 1308 doğumlu Veli Erdi (6. Depo Alay 2.TB.)

 Dağdemirciler köyünden Mehmet oğlu 1306 doğumlu Yakup Demirci (Alay 131.TB.2.BL.5)

 Dağdemirciler köyünden Ahmet oğlu 1304 doğumlu Yusuf Demirci (Alay 61.)

 SÖZLÜK

Emmizadesi: Amcaoğlu

Müteveffa: Vefat etmiş olan, Ölen, Ölmüş, Ölü

Birader-zadesi: Kardeş çocuğu, Yeğen

Eşteri Hafidi: Evlat oğul Torun

Mahdumu: Oğlu, Oğulları

 Kaynak

1:Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu  “Milli Mücadelede Zonguldak Sancağı” Ofset yayıncılık Ekim 2009 Ankara

2:Ömer Faruk Evirgen (2008)“Vatan Savunmasında Şehit Olan Devrekliler (Devrek Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerine Göre)”  Yüksek Lisans Tezi- Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih BölümüYakınçağ Tarihi Anabilim Dalı –Konya

3:Ferit Devellioğlu “Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat Eski ve Yeni Harflerle “ Aydın Kitapevi 1993 Ankara

Haber Araştırma:
Sadi Uyar
Tarihte Tefen Günümüzde Gökçebey Kitabından

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2011-12-13
Bu haber 4904 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Bugün : 659
  Toplam: 5613222
   Online :

  97 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Necla Teber 2013-05-09 :

Sayın Hasan Eserli ve Serdar Ala, Balkan gazi ve şehitlerinin çocukları ve torunları ile söyleşi yaparak tarihe ışık olacak bir kitap hazırlamaktayım. Bu konuda bazı derneklerle görüştüm ama katkısı olabilecek her gazi veya şehit yakını ile görüşerek bilgilerimi derinleştirmek isterim bana bu konuda nasıl yardımcı olabilirsiniz. irtibat:0212 417 15 18 cep: 0530 825 71 22 Necla Teber :


ABDULLAH ÇAKIR 2013-01-07 :

tirebolu askerli şübesi 7986 kütük defteri kayıdısay.no 401.[13]sıra no.96 hane no 60/2köyü karaakmetli.çakıroğullarında.adı.mutafa.baba.adı.hasan.doğum.1306.fevt1325.senesi.2 kardeşi.say.no.372[22]sıra.no.173.han.no.60.köyü.karaahmetli.adı salim.doğum.1310.sevki18.kanuni.sani.1330.erzincantalimğahına teslim.yok.1335.mechul.1336.mechul.1338.mecul1339.mecul.olan amcalarımın nerelerde şehit olduklarını araştırıp beni bilgilendirirsen sevinir sana bir tarihci olarak şükranlarımı arz ederim.saygılarımla.


ender aydemir 2012-04-09 :

helsl sbi herzamanki gibi sen bir ışıksın


Seyfettin Ceylan 2012-04-02 :

Emperyalist güçlere karşı savaşarak bu toprakları yurt yapan Gökçebey ilçesi ve köylerindeki şehitlerimizin de ruhu şad olsun.


hasan eserli 2012-03-25 :

muharremler köyünden şimdiki ismi karapınar köyü hatipler mahallesi ali oğlu abdullah eserli 1973 yılında vefat etti, allah rahmet eylesin mekanıolsun


abdullah 2012-02-22 :

sonsuz teşekkürler sadi gerçekten gökçebeyin tarihine ışık tutan bır araştırma hertürlü takdire şayan büyle bir esere saygı duyulur.sevgiler.


döndü etcik 2011-12-24 :

Çok güzel birşey bu ALLAH hepsine rahmet etsin


Serdar ALA 2011-12-14 :

Abi babaannemin amcasının ismide var babasının adını atlamış sadi abi amcası 1 dünya savasında babasıda çanakkalede şehid olmuş yenice kayaarkası bir zamanlar bodaca bağlıydı karadayı lakaplı mustafa oğlu babaannemin amcası babasıda mustafa oğlu mehmet oda canakkalede şehid. Hayriyenin dedesi de gaziymiş bakacakkadı veyis bey oğlu mehmet


isidan ala 2011-12-13 :

tesekkürler sadi büyük dedemin ismini gördüm,Rasit oglu halit.Ama neden gaziler köyü nufusuna kayitli?.Ozamanlar Aloglu gazilere mi bagli idi?


Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama