EĞİTİM SEN: “BAŞARI BELGELERİ GEÇERSİZDİR!”

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği, okullarda yapılacak olan rotasyona tabii Müdür, Müdür Yardımcısı ve Müdür Başyardımcısı atamaları öncesinde, Çaycuma Kaymakamlığınca verilen Başarı Belgelerinin yasa ve yönetmeliklere uymadığını açıkladı.

 Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliğince yapılan açıklamada, Çaycuma’da verilen Başarı Belgelerinin bakanlığın yönetmeliklerine aykırı olarak verildiği, öz ve şekil olarak bu yasa ve yönetmeliklere uyulmadığı, geçici görevle bir süre ilçemizde görev yapan Kaymakam Vekili Sinan İnaltekin imzasıyla 2011 Haziran ayı başında verilen bu belgelerin geçersiz olduğu ileri sürüldü. Açıklamada giderayak verilen Başarı Belgelerinin hem verilme nedeni hem de verilen belgelerin şekli, formatı ve kağıdı açısından değerlendirildiğinde mevzuata uymadığı belirtildi.

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve belgeleri dilekçeyle Çaycuma Kaymakamlığına verdi. Yapılacak olan rotasyon atamaları öncesinde bu belgelerle verilecek olan puanların hak kayıplarına ve hak gasplarına neden olacağı, iş barışını bozacağı ve devleti zarara uğratacak olan hukuksal süreçlerin yaşanmasına neden olacağı uyarısında bulunuldu.

“Somut olaylara ve verilere dayalı olarak eğitime katkı sağladıkları tespit” edilmeyen ve bakanlığın “Başarı Belgesi” standartlarına uygun olmayan bu belgelerin geçersiz olduğu ve 15/04/2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Personeli Genel Tebliğinin “B) DİSİPLİN VE DİĞER HUSUSLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR” bölümünün 11 inci maddesinde; “657 sayılı Kanunun değişik 122. Maddesinde, memurlara başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. "Bu hüküm uyarınca verilecek olan başarı belgesi ve üstün başarı belgelerinin ön yüzünde başlık (Başarı Belgesi, Üstün Başarı Belgesi),  kurum logosu, ilgili personele ait bilgiler ve fotoğraf, belge verilmesine esas somut olay ve verilere ilişkin özet bilgi, belgeyi veren makamın imza ve mührü; arka yüzünde verilme gerekçesi, 657 sayılı Kanunun 122 nci maddesine istinaden verildiğini belirtir ifade, tarih ve sayı bulunması zorunludur." bağlayıcı hükmüne uymadığı belirtilerek;“Çaycuma’da verilen belgeler bu formata hiç uymuyor ve bu nedenle de geçersizdir” denildi.

Açıklamada 15/062011 tarih ve 2065/40119 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı  Esengül  Civelek imzasını taşıyan yazıda“Belgelerin A4 kağıdı ebadında, 170 gr. mat kuşe kağıda Yayımlar Dairesi Başkanlığı (Devlet Kitapları Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü‘nca basımı yaptırılacak,  merkez ve taşra teşkilatı birimleri aynı müdürlükten temin edecektir.” denildiğine vurgu yapılarak, “Çaycuma’da basımı gerçekleştirilen belgeler nasıl geçerli olur?” diye soruldu.

Verilen belgelerin özellikle yönetici atamalarında hak kayıplarını neden olacağına dikkat çekilerek,“Başarı Belgelerinin ilgili mevzuatta ifadesini bulan “somut olaylara ve verilere dayalı olarak” verilmemesi hakkaniyet duygusunu zedelemiştir. Ayrıca 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun, amir durumda olan devlet memurlarının görev ve sorumluluklarını belirleyen 10. maddesinin 2. paragrafında belirtilen: “Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır.” ilkesine göre hareket edilmediği kuşkularını da beraberinde getirmiştir. Çünkü Başarı Belgelerinin verilmesinde en önemli gerekçe olarak gösterilen “okul gezileri” İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tüm okullara planlanmamıştır. Sadece belli okulların gezilmiş olması, Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sınırlı sayıda okulların telefonla aranıp, Başarı Belgesi için isim istenmesi var olan kuşkuları daha da artırmıştır.” denildi. 

Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliğince yapılan açıklamada; “İş barışının bozulmaması, kaliteli eğitimde çalışanın daha fazla motive edilmesi ve en önemlisi de önümüzdeki birkaç gün içinde Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Zonguldak Valiliği tarafından sonuçlandırılacak olan rotasyona tabii Müdür, Müdür Başyardımcılığı ve müdür yardımcılığı atamalarında oluşacak haksızlığın önüne geçilmesi ve telafisi mümkün olmayan zararların doğmaması için Başarı Belgesini verilmesini gerektiren ölçütlere uyulmadan (somut olaylara ve nesnel verilere dayanmadan) Haziran 2011’de verilen Başarı Belgelerinin acil olarak iptal edilmesini talep ediyoruz.  Benzeri bir örnek Hatay ilinde yaşanmış ve Hatay İli İdare Mahkemesi mevzuata uymadan Kaymakamlık Makamı tarafında verilen takdir belgesinin yürütmesini durdurup iptal etmiştir.

Rotasyona tabi olan yöneticilere verilen Başarı Belgelerinin iptal edilmesinin ardından, iptal işlemine ilişkin gerekli bilginin (atama işleminde yapılacak puanlamada Başarı Belgelerinden elde edilen 1 puanın sayılmaması) Zonguldak Milli Eğitim Müdürlüğünün ilgili birimine bildirilmesini, böylece oluşabilecek bir haksız atamanın önüne geçilmesini istiyoruz” denildi.

Kaynak:Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2011-09-16
Bu haber 3940 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 759
  Bugün : 740
  Toplam: 5550491
   Online :

  50 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

yılmaz demirbaş 2011-09-23 :

arkadaşlar siz haksızsınız yav... başarı belgesi alanlar her gün iş yerlerine gitmiyorlar mı?...öyleyse, sıçramaya devam, daha vahim olan şudur: Başarı belgesini alan (taraftarlar) bu belgeleri alırken , aynı okulda görev yapan diğer meslektaşlarındanhiç sıkılmıyorlar mı?


Ramazan Çevik 2011-09-17 :

ÇAYCUMA MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNDE İŞ ŞİRAZESİNDEN ÇIKMIŞ Çaycuma Milli Eğitim Müdürlüğünde iş şirazesinden çıkmış durumda. İlçeden ayrılan Kaymakamlara gitmelerine birkaç gün kala yangından mal kaçırırcasına toplu halde belge verdirme gelenek haline geldi. Önceki yıllarda da Çaycuma’da kaymakamlık yapan Musa Işın ve İsmal Kaygısız da Milli Eğitimin yönlendirmesiyle “hatırı sayılır” oldukça kalabalık kişiye belge vermişti. Musa Işın ve İsmail Kaygısız tarafından belgeyle ödüllendirilen “hatırı sayılı kişilerin”, Çaycuma’da iki ay süreyle görev yapan Kaymakam Vekili Sinan İnaltekin tarafından da Başarı Belgesiyle ödüllendirilmesi başlı başına bir skandaldır. Üç kaymakam tarafından da ödüllendirilmek hiçte öyle kolay olmasa gerek. Oysa ilgili kanun, “Görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak suretiyle; kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memurlara, merkezde bağlı veya ilgili bakan, illerde valiler, ilçelerde kaymakamlar tarafından başarı belgesi verilebilir. Üç defa başarı belgesi alanlara üstün başarı belgesi verilir.” diyor. İki ay süreyle yapılan Kaymakam Vekilliği süresince “emsallerine göre oldukça üstün işler yapan” memurları tespit etmek ve değerlendirmek kolay olmasa gerek. Üstellik Başarı Belgesi alanların sayısı oldukça fazlaysa bu tespiti yapmak daha da zordur. MAKAM KOLTUĞUNU YANINDA GÖTÜREN OKUL YÖNETİCİSİ ÖDÜL ALIR MI? Çaycuma Milli Eğitim yetkilileri, ilçeden ayrılan üç kaymakam tarafından da ödüllendirilen bazı yöneticilerin görev yaptıkları okulların SBS sınavında Çaycuma’daki okullar arasında son sıralarda olmasını “görevli oldukları kurumlarda olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapmak” olarak saymış durumda. İşin daha da ilginci Milli Eğitim Müdürlüğü görev yaptığı okuldan ayrılırken makam koltuğunu da beraberinde götüren yöneticiyi, “kamu zararının oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilen memur” olarak görüyor olsa gerek ki üç kaymakam tarafından da ödüllendirilmesinde hiçbir sakınca görmüyor. Hukuksuz bir şekilde atandığı mahkemece tespit edilen idareci bir gün sonra Milli Eğitim yetkilileri tarafından görülmemiş bir hızla mahkemece kaybettiği okula tekrar atanıyor ve Kaymakamlıktan Başarı Belgesi alıyor. Bir okuldaki yönetici kendisinin belge alması yetmiyormuş gibi eşini de belge verilecek listeye ekleyip belge almasını sağlıyor. Örnekler çoğaltılabilir… BELGELERİN RESMİ NİTELİĞİNİN OLMAMASI BİR SKANDALDIR Eğitim Sen Çaycuma Temsilciliği’nin konuyla ilgili olarak yayınladığı ve “memurlar.biz”* haber sitesinde yayınlanan belgelere bakılırsa verilen belgelerin hiçbir resmi niteliği yok. 15 Nisan 2011 tarihli 27906 sayılı Resmi Gazete’de Başarı ve Üstün Başarı Belgesinde zorunlu olarak olması gerekenler ayrıntılarıyla yazılmış durumdadır ve belgelerin nereden temin edileceği de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirtilmiştir. Devlet işleyişinde her belgenin resmi olması bir zorunluluktur. Şu anda belgeyi alanlar dosyalarına resmi olmayan ve Çaycuma’da basımı yapılan bir belge koymuş durumdadırlar. Bu ise bir skandaldır. İlçe Milli eğitim Müdürlüğü ile Kaymakamlığın Resmi Gazete’yi ve yayımlanan resmi yazıları takip etmemeleri ise başka bir skandaldır. Atamada ve terfide işe yarar mantığıyla verilen belgeler Çaycuma kamuoyunun ve eğitim camiasının birinci gündemini oluşturmaktadır. Belge yüzünden öğretmenler arasında sürdüğü belirtilen tartışmaların sorumlusu ise belge verilmesinde imzası olan yetkililerdir. Oldukça titiz ve ilkeli olduğu bilinen Çaycuma Kaymakamı Sayın Hasan Yaman, Çaycuma’yı ülke genelinde gülünç duruma düşüren bu sorunu çözmelidir ve belgeleri iptal edip, belge almayı gerçekten hak edenlere “orijinal” BAŞARI BELGESİ vermelidir. Sorunun çözülmediği durumda ise, Eğitim Sen konuyu Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer ve TBMM’ye taşıyarak tüm yönleriyle inceletmelidir. Çünkü iddialara bakılırsa konu oldukça önemlidir. Saygılarımla. Ramazan Çevik Emekli Öğretmen Çaycuma * http://www.memurlar.biz/haber/20110915/EGITIM-SEN-BASARI-BELGELERI-GECERSIZDIR.html


Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama