Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

SİMGE AĞAÇLAR

Çaycuma-Çay mahallesi, Dereboyu sokak ile Bayraklı sokağın kesiştiği köşe başındaydı evimiz. Belediye evimizin önünden geçen bu yolu daha sonra “Tuna Caddesi” diye adlandıracaktı. İlk evimiz ise, -benim pek anımsayamadığım- şimdiki Rızvan Kalyoncu evinin önünden geçen Belediyece açılan  yolun  üzerindeymiş. Zaman içinde yıkıldıktan sonra Rızvan Kalyoncu evi yapılırken biraz  içeri girilmiş, kalan arsası bahçe olarak kullanılmış, sonra da Belediye tarafından yol geçirilince adeta elimizden çıkmış. Ben o evde doğmuşum. Sonra da babamın ahbabı olan Lütfi Kalaycı Usta’dan (-Kunduracı Ziya Usta’nın babası) satın alınan yeni evde büyümüşüm. Bu, o zamanın  yeni evine,  yani bizim büyüdüğümüz bu “eski ev”e ise benim doğduğum yıl (1942) taşınmışız.
Dereboyu’ndaki evimizin önünde -sokak tarafında- bir su kuyusu, hemen yanında da büyük bir dut ağacı, sonra da sokak yolu vardı. Evimiz konum itibariyle  Dereboyu sokağın ortasında gibiydi. İki kapısından biri yola, diğeri sokağa açılırdı. Bu yol, Temizlik Deresi’ne paralel olarak, Çarşı’dan ve “Mektep Bostanı”  yanından gelerek bizim  Dereboyu sokağı boydan boya geçer; Veliköyü köprüsü ayrımından sonra,  bahçelerin yanından geçip, “Harman Yanı”nda ikiye ayrılırdı. Sağ tarafta dere boyunca giden yol, Veliköy altındaki Değirmenyanı’nı geçince,  uzunca bir yokuştan sonra Balat Dağı eteğindeki Yaka köyüne ulaşırdı. “Harman Yanı”nda yolun diğer kolu; Çarşı’dan, Yeni Cami arkasından gelen eski Zonguldak yolu ile birleşerek, “Çamlık” ile “Sıracevizler” arasından geçip, Yaka köyünün yanından Güdüllü’ye, devamında Sofular/Sapça ve Kırat’a, sonra da  Zonguldak’a kadar uzanırdı.
 KAĞNI ARABALARI GEÇERDİ
Bizim çocukluğumuzda evimizin hemen  önünde çok bozuk da olsa bir kaldırım ile öküz veya mandaların çektiği iki ve dört tekerlekli kağnı arabalarının geçebildiği dar bir yol vardı. Kağnı arabaları ile odun, zahire ve ağır yükler taşınırdı. Kimi zaman içine yatak konularak ağır durumdaki hastalar doktora  götürülürdü. Düğünlerde süslenir, gelin arabası olurdu. Kağnı arabası köylünün en önemli aracıydı. Eve zahire boşaltınca yukarıki bahçelere kadar arabaya binmek, harman yerinde düvene binmek kadar keyflendirirdi bizi. Evimizin önünden geçen yolumuz, yağmur yağdığında çamur çökek içinde kalırdı. Yolun hemen altında ise Temizlik Deresi akardı Filyos Çayı’na doğru.
Dereboyu sokağa her Belediye başkanı bir şeyler yaptı diyebiliriz. Önce yol düzeltildi. Sonra çakıl döşendi(gayraklandı). Sonra Mustafa Çavuş Amca’nın evine giden köprünün baş tarafına dikilen bir direk üzerine aydınlatma amaçlı korunaklı gazyağı lambası konuldu. Bir bekçi her akşam gelir onu yakardı. Çaycuma’ya Elektrik trafosunun kurulduğu 1957’den sonra elektrik direkleri dikildi, sonra kabloları çekildi ve sonra elektrik verildi. Sonra yol yeniden düzenlendi. Dereye akan atıksu boruları kaldırılarak  Belediye kanalizasyon hattına bağlandı. Dere ıslah edildi, kanala alındı. Yolumuzun genişlemesi ve düzenlenmesi köylere gidip gelen araç trafiğini de artırdı.
KUŞLARLA KAHVALTI
Dereboyu sokakta üç dut ağacı bulunuyordu. Biri bizim dut, diğeri  azıcık aşağıda derenin kaşındaki Halise Ablanın dut ağacıydı. Parmak gibi iri meyveleri olan dutlardı. Öbürü de Karapürçekler’in Cemile Abla’nın evinin önündekikaradut-tu. Dutlara, yukarıda Veli köyüne giden ağaç köprünün yanındaki kırmızı dutu da eklemek gerekir. Ne güzel dutlar olurdu bu geniş gövdeli ağaçlarda. Özellikle dut mevsiminde sabahları bir parça ekmekle ağacın gövdesinden yukarı, ince dallara kadar tırmanır, bal tadında kızarmış parmak gibi dutlarla sabah kahvaltımızı kuşlarla birlikte yapardık. Ne keyifli günlerdi..
Dutlar iyice olgunlaşıp tatlanınca  annem, ağacın altına “cav” denilen ince yaygı bezlerini  yayar, ağabeyim veya beni ağaca çıkarır, iyice silkelettirirdi. Bizim yokluğumuzda ise aynı köyden oldukları için kendisine hala-teyze diyen Veliköylü gençlere, giymediğimiz pantalon, gömlek, kazak, bazan üç-beş kuruşvererek dut silkeleme işinihallederdi.Bu silkeleme sırasında parmak gibi olgun, kızarmış dutlar patır patır yaygılar üzerine düşerdi. Annem, bu dutları bir çok işlemden geçirerek ilkel araç ve gereçlerle saf ve katışıksız dut pekmezi yapardı. Bu işlem 3-4 saat sürerdi.Kış aylarında içine tahin de katarak ekmekle yenmesine doyum olmazdı. Şimdilerde ise “şifa niyetine” kullanılmağa başlandı.
SİMGE AĞAÇLAR
Bizim Dereboyu sokaktaki iki beyaz, bir kara dut Dereboyu sokağın simgesi gibiydi. Halise Abla’nın dut ağacı bizim evin önündeki dut ağacı ile aynı cinstendi. Vakti zamanı geldiğinde dutu silkelettirir, kendi evinin önüne taşıtır, orada pekmezini yapardı. Karapürçekler’in Cemile Abla ise karadut ile pek ilgilenmezdi. Sonraki yıllarda yol yapımı çalışmaları  sırasında ne yazık ki bu üç dut ağacının da kesildiğini üzüntüyle öğrenecektim.
 “simge ağaç”lardan Veliköyü ile Çaycuma arasındaki ünlü “Koca Meşe”nin de “yıldırım düşmesi” gerekçesiyle  kesildiğini, yok edildiğini öğrendiğimde de aynı üzüntüyü  yaşamıştım. Altıyüz yaşını aşkın olduğu belirtilen  bu görkemli ağaç, Çaycuma’nın  kuruluşuna da tanıklık etmiş olmalıydı. Perili-cinli diye korkudan yaklaşamadığımız, Koca Meşe’ye bir değil, on yıldırım düşse bir şey olacağını düşünmüyordum. Toprak (arazi) tamahkarlığı olsa gerek. Görüp yaşıyorduk ki nereye betonlaşma girmişse orada yeşil doğa yok oluyor.
Çarşı içindeki üç çınar ağacından birinin de hastalandığı, çürüdüğü gerekçesiyle kesildiğini öğrenmiştim. Bu da bir başka üzüntü kaynağıydı. Çarşı’nın ortasındaki, türkülere, şiirlere giren üç koca çınar da Çarşı’nın simgesiydi. Oysa Kdz. Ereğli’de “Çınaraltı” diye adlandırılan yerde 500 yıllık olduğu söylenen çınar ağaçları bakılıyor, ilaçlanıyor, yaşatılarak tarihe meydan okuyor. Bizde ise üfürük gerekçelerle vur baltayı. Oysa yeşil dokusu, Çaycuma’nın “Yoğurtçuluk” ünü ile birlikte “Yeşil Çaycuma” olarak  en çok bilinen yanıydı. Çevrede bu özelliği ile de tanınmıştı.
Kentin doğasını koruma, aslında kenti, kentin tarihi dokusunu da  korumadır.Orada yaşayan herkes yaşadığı kentten sorumlu sayılmalıdır. Bu bilinci kazanmalıdır. Ancak böyle olursa kentin doğal dokusu, tarihi, kültürü, güzelliği korunabilir.  Kenti koruma sorumluluğu; önce orada oturanların, daha çok kenti ve kentin imkanlarını kullananların, sonra da Belediyenin işi olmalıdır.
 İLGİÇ BİR KİŞİLİK: ÇAVUŞ AMCA
Halise Abla, Çavuş Amca’nın (Mustafa Çetin) eşi idi. “Mustafa Çavuş” denilince daha kolay tanınırdı. Çavuş Amca ile evlerimiz karşıkarşıya idi. İki ev arasından Temizlik deresi akıyordu. Çavuş Amca, ilginç bir kişilikti benim için. Çarşıya Dereboyu tarafından girişte iki çınar ağacının yanındaki Said Efendiler’in (Baruönü) eski evlerinin altındaki başta bulunan Kunduracı dükkanı önünde oturur görürdüm onu.  Dükkanda Kurtlar’ın Sadık Ağabey kalfalık yapardı. 
İlkokul son veya ortaokul birinci sınıftaydım sanırım. Bir ulusal bayram günüydü. Annem beni giydiriyordu. Bir ara gözüm karşı tarafa takıldı. Çavuş Amca koyu renkli giysisini giymiş, beyaz gömleği üstünde, traş olmuş, her zaman başında olan kasketini giymemiş, siyah dalgalı saçları taralı, ayakkabıları boyalı bir halde evden çıkmış, derenin üstündeki tahta köprüye doğru yürüyordu. Birden gözüme bir şey parıldadı. Dikkatli bakınca bu parıldayan şeyin Çavuş Amca’nın sol göğsü üstüne takılı “madalya” olduğunu farkettim. Bu görüntü hala gözlerimin önündedir. O madalyanın hikayesini hala merak etmekteyim.
Mustafa Amca, şimdiki ses yayma sistemlerinin olmadığı yıllarda bazan resmi ilan (duyuru) okurdu bir Yukarı Çarşı’da, bir de Aşağıki Çarşı’da. Eski deyişle “Dellallık-Tellallık” yapardı. Üç çınar ağacının altında bir  yükseltiye çıkar, “Eyy Ahali!.. Duyduk duymadık demeyin!” diye başlar, kendisine verilen kağıttan okur, gür sesi çarşıyı doldururdu. Yukarı Çarşı daha genişti, dükkanlar Aşağı Çarşı’daki gibi birbirine yakın-bitişik değildi. Ama Çavuş Amca oranın da hakkından gelirdi.  Anımsadığım kadarıyla, Yukarı Çarşı ortasında sanki bir kuyu vardı. Çavuş Amca, o kuyunun yanında bir taşın üstüne çıkarak okurdu duyuruları.
Biraz büyüyünce Mustafa Amca’nın bir tavla oyunu hastası/ustası olduğunu da görecektim. Onun tavla oynadığı yere yakın durur, karşısındakiyle nasıl ince ince dalga geçtiğini, şaka şamata içinde oynadığını görür, kahkalarla gülerdik. Ruhu şâd olsun, ışıklar içinde uyusun..
 

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 65
Yazılma Tarihi : 2020-06-01
 
  İstatistik
  Dün : 645
  Bugün : 146
  Toplam: 5341836
   Online :

  58 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0
2 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 44 
3 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 36 
4 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 146 
5 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 145 
6 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 193 
7 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 65 
8 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 88 
9 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 80 
10 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 89 
11 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 90 
12 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 81 
13 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 65 
14 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 204 
15 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 55 
16 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 97 
17 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 119 
18 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 117 
19 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 103 
20 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 141 
21 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 144 
22 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 130 
23 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 157 
24 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 145 
25 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 175 
26 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 183 
27 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 189 
28 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 187 
29 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 229 
30 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 293 
31 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 213 
32 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 174 
33 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 232 
34 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 295 
35 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 215 
36 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 280 
37 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 280 
38 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 255 
39 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 326 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 281 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 296 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 291 
43 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 323 
44 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 336 
45 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 425 
46 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 353 
47 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 355 
48 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 386 
49 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 388 
50 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 416 
51 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 406 
52 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 449 
53 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 461 
54 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 445 
55 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 396 
56 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 420 
57 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 522 
58 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 300 
59 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 484 
60 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 512 
61 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 498 
62 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 455 
63 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 468 
64 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 493 
65 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 453 
66 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 469 
67 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 461 
68 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 541 
69 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 536 
70 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 631 
71 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 538 
72 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 634 
73 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 683 
74 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 624 
75 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 635 
76 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 632 
77 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 809 
78 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 661 
79 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1427 
80 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 679 
81 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 773 
82 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 815 
83 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 749 
84 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 950 
85 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 864 
86 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 860 
87 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 905 
88 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 778 
89 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 850 
90 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 763 
91 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 847 
92 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 917 
93 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 906 
94 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 889 
95 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 821 
96 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 954 
97 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 957 
98 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1460 
99 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1084 
100 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 907 
101 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1013 
102 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 884 
103 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 908 
104 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 940 
105 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 914 
106 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 977 
107 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1049 
108 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1039 
109 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 951 
110 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 899 
111 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 902 
112 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1002 
113 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 973 
114 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 940 
115 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 932 
116 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1175 
117 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 944 
118 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 989 
119 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 963 
120 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1032 
121 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1158 
122 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1031 
123 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 998 
124 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1095 
125 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 959 
126 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1016 
127 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1073 
128 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 989 
129 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1073 
130 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1131 
131 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1074 
132 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1069 
133 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1094 
134 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1253 
135 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1050 
136 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1280 
137 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1022 
138 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1203 
139 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1311 
140 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1340 
141 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1288 
142 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1318 
143 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1536 
144 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1504 
145 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1698 
146 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1379 
147 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1128 
148 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1307 
149 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1204 
150 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1169 
151 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1268 
152 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1212 
153 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1337 
154 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1102 
155 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1325 
156 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1331 
157 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1388 
158 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1474 
159 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1360 
160 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1385 
161 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1514 
162 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1399 
163 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1952 
164 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1497 
165 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1480 
166 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1298 
167 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1382 
168 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1737 
169 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1610 
170 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1561 
171 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1674 
172 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1765 
173 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1556 
174 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1519 
175 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1480 
176 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1502 
177 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1636 
178 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1648 
179 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1683 
180 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1746 
181 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1577 
182 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1558 
183 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1744 
184 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1712 
185 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1771 
186 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1671 
187 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1688 
188 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1920 
189 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1644 
190 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1770 
191 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1762 
192 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1814 
193 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1722 
194 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2053 
195 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2691 
196 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1829 
197 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1831 
198 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1718 
199 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1671 
200 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1749 
201 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1673 
202 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1786 
203 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1783 
204 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1880 
205 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1760 
206 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1745 
207 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1971 
208 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2002 
209 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1890 
210 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1921 
211 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1939 
212 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2904 
213 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1824 
214 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1790 
215 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1830 
216 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2076 
217 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1732 
218 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2158 
219 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3932 
220 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3689 
221 .Çankaya   2013-04-16 0 2909 
222 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3003 
223 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3403 
224 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2614