Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

SİMGE AĞAÇLAR

Çaycuma-Çay mahallesi, Dereboyu sokak ile Bayraklı sokağın kesiştiği köşe başındaydı evimiz. Belediye evimizin önünden geçen bu yolu daha sonra “Tuna Caddesi” diye adlandıracaktı. İlk evimiz ise, -benim pek anımsayamadığım- şimdiki Rızvan Kalyoncu evinin önünden geçen Belediyece açılan  yolun  üzerindeymiş. Zaman içinde yıkıldıktan sonra Rızvan Kalyoncu evi yapılırken biraz  içeri girilmiş, kalan arsası bahçe olarak kullanılmış, sonra da Belediye tarafından yol geçirilince adeta elimizden çıkmış. Ben o evde doğmuşum. Sonra da babamın ahbabı olan Lütfi Kalaycı Usta’dan (-Kunduracı Ziya Usta’nın babası) satın alınan yeni evde büyümüşüm. Bu, o zamanın  yeni evine,  yani bizim büyüdüğümüz bu “eski ev”e ise benim doğduğum yıl (1942) taşınmışız.
Dereboyu’ndaki evimizin önünde -sokak tarafında- bir su kuyusu, hemen yanında da büyük bir dut ağacı, sonra da sokak yolu vardı. Evimiz konum itibariyle  Dereboyu sokağın ortasında gibiydi. İki kapısından biri yola, diğeri sokağa açılırdı. Bu yol, Temizlik Deresi’ne paralel olarak, Çarşı’dan ve “Mektep Bostanı”  yanından gelerek bizim  Dereboyu sokağı boydan boya geçer; Veliköyü köprüsü ayrımından sonra,  bahçelerin yanından geçip, “Harman Yanı”nda ikiye ayrılırdı. Sağ tarafta dere boyunca giden yol, Veliköy altındaki Değirmenyanı’nı geçince,  uzunca bir yokuştan sonra Balat Dağı eteğindeki Yaka köyüne ulaşırdı. “Harman Yanı”nda yolun diğer kolu; Çarşı’dan, Yeni Cami arkasından gelen eski Zonguldak yolu ile birleşerek, “Çamlık” ile “Sıracevizler” arasından geçip, Yaka köyünün yanından Güdüllü’ye, devamında Sofular/Sapça ve Kırat’a, sonra da  Zonguldak’a kadar uzanırdı.
 KAĞNI ARABALARI GEÇERDİ
Bizim çocukluğumuzda evimizin hemen  önünde çok bozuk da olsa bir kaldırım ile öküz veya mandaların çektiği iki ve dört tekerlekli kağnı arabalarının geçebildiği dar bir yol vardı. Kağnı arabaları ile odun, zahire ve ağır yükler taşınırdı. Kimi zaman içine yatak konularak ağır durumdaki hastalar doktora  götürülürdü. Düğünlerde süslenir, gelin arabası olurdu. Kağnı arabası köylünün en önemli aracıydı. Eve zahire boşaltınca yukarıki bahçelere kadar arabaya binmek, harman yerinde düvene binmek kadar keyflendirirdi bizi. Evimizin önünden geçen yolumuz, yağmur yağdığında çamur çökek içinde kalırdı. Yolun hemen altında ise Temizlik Deresi akardı Filyos Çayı’na doğru.
Dereboyu sokağa her Belediye başkanı bir şeyler yaptı diyebiliriz. Önce yol düzeltildi. Sonra çakıl döşendi(gayraklandı). Sonra Mustafa Çavuş Amca’nın evine giden köprünün baş tarafına dikilen bir direk üzerine aydınlatma amaçlı korunaklı gazyağı lambası konuldu. Bir bekçi her akşam gelir onu yakardı. Çaycuma’ya Elektrik trafosunun kurulduğu 1957’den sonra elektrik direkleri dikildi, sonra kabloları çekildi ve sonra elektrik verildi. Sonra yol yeniden düzenlendi. Dereye akan atıksu boruları kaldırılarak  Belediye kanalizasyon hattına bağlandı. Dere ıslah edildi, kanala alındı. Yolumuzun genişlemesi ve düzenlenmesi köylere gidip gelen araç trafiğini de artırdı.
KUŞLARLA KAHVALTI
Dereboyu sokakta üç dut ağacı bulunuyordu. Biri bizim dut, diğeri  azıcık aşağıda derenin kaşındaki Halise Ablanın dut ağacıydı. Parmak gibi iri meyveleri olan dutlardı. Öbürü de Karapürçekler’in Cemile Abla’nın evinin önündekikaradut-tu. Dutlara, yukarıda Veli köyüne giden ağaç köprünün yanındaki kırmızı dutu da eklemek gerekir. Ne güzel dutlar olurdu bu geniş gövdeli ağaçlarda. Özellikle dut mevsiminde sabahları bir parça ekmekle ağacın gövdesinden yukarı, ince dallara kadar tırmanır, bal tadında kızarmış parmak gibi dutlarla sabah kahvaltımızı kuşlarla birlikte yapardık. Ne keyifli günlerdi..
Dutlar iyice olgunlaşıp tatlanınca  annem, ağacın altına “cav” denilen ince yaygı bezlerini  yayar, ağabeyim veya beni ağaca çıkarır, iyice silkelettirirdi. Bizim yokluğumuzda ise aynı köyden oldukları için kendisine hala-teyze diyen Veliköylü gençlere, giymediğimiz pantalon, gömlek, kazak, bazan üç-beş kuruşvererek dut silkeleme işinihallederdi.Bu silkeleme sırasında parmak gibi olgun, kızarmış dutlar patır patır yaygılar üzerine düşerdi. Annem, bu dutları bir çok işlemden geçirerek ilkel araç ve gereçlerle saf ve katışıksız dut pekmezi yapardı. Bu işlem 3-4 saat sürerdi.Kış aylarında içine tahin de katarak ekmekle yenmesine doyum olmazdı. Şimdilerde ise “şifa niyetine” kullanılmağa başlandı.
SİMGE AĞAÇLAR
Bizim Dereboyu sokaktaki iki beyaz, bir kara dut Dereboyu sokağın simgesi gibiydi. Halise Abla’nın dut ağacı bizim evin önündeki dut ağacı ile aynı cinstendi. Vakti zamanı geldiğinde dutu silkelettirir, kendi evinin önüne taşıtır, orada pekmezini yapardı. Karapürçekler’in Cemile Abla ise karadut ile pek ilgilenmezdi. Sonraki yıllarda yol yapımı çalışmaları  sırasında ne yazık ki bu üç dut ağacının da kesildiğini üzüntüyle öğrenecektim.
 “simge ağaç”lardan Veliköyü ile Çaycuma arasındaki ünlü “Koca Meşe”nin de “yıldırım düşmesi” gerekçesiyle  kesildiğini, yok edildiğini öğrendiğimde de aynı üzüntüyü  yaşamıştım. Altıyüz yaşını aşkın olduğu belirtilen  bu görkemli ağaç, Çaycuma’nın  kuruluşuna da tanıklık etmiş olmalıydı. Perili-cinli diye korkudan yaklaşamadığımız, Koca Meşe’ye bir değil, on yıldırım düşse bir şey olacağını düşünmüyordum. Toprak (arazi) tamahkarlığı olsa gerek. Görüp yaşıyorduk ki nereye betonlaşma girmişse orada yeşil doğa yok oluyor.
Çarşı içindeki üç çınar ağacından birinin de hastalandığı, çürüdüğü gerekçesiyle kesildiğini öğrenmiştim. Bu da bir başka üzüntü kaynağıydı. Çarşı’nın ortasındaki, türkülere, şiirlere giren üç koca çınar da Çarşı’nın simgesiydi. Oysa Kdz. Ereğli’de “Çınaraltı” diye adlandırılan yerde 500 yıllık olduğu söylenen çınar ağaçları bakılıyor, ilaçlanıyor, yaşatılarak tarihe meydan okuyor. Bizde ise üfürük gerekçelerle vur baltayı. Oysa yeşil dokusu, Çaycuma’nın “Yoğurtçuluk” ünü ile birlikte “Yeşil Çaycuma” olarak  en çok bilinen yanıydı. Çevrede bu özelliği ile de tanınmıştı.
Kentin doğasını koruma, aslında kenti, kentin tarihi dokusunu da  korumadır.Orada yaşayan herkes yaşadığı kentten sorumlu sayılmalıdır. Bu bilinci kazanmalıdır. Ancak böyle olursa kentin doğal dokusu, tarihi, kültürü, güzelliği korunabilir.  Kenti koruma sorumluluğu; önce orada oturanların, daha çok kenti ve kentin imkanlarını kullananların, sonra da Belediyenin işi olmalıdır.
 İLGİÇ BİR KİŞİLİK: ÇAVUŞ AMCA
Halise Abla, Çavuş Amca’nın (Mustafa Çetin) eşi idi. “Mustafa Çavuş” denilince daha kolay tanınırdı. Çavuş Amca ile evlerimiz karşıkarşıya idi. İki ev arasından Temizlik deresi akıyordu. Çavuş Amca, ilginç bir kişilikti benim için. Çarşıya Dereboyu tarafından girişte iki çınar ağacının yanındaki Said Efendiler’in (Baruönü) eski evlerinin altındaki başta bulunan Kunduracı dükkanı önünde oturur görürdüm onu.  Dükkanda Kurtlar’ın Sadık Ağabey kalfalık yapardı. 
İlkokul son veya ortaokul birinci sınıftaydım sanırım. Bir ulusal bayram günüydü. Annem beni giydiriyordu. Bir ara gözüm karşı tarafa takıldı. Çavuş Amca koyu renkli giysisini giymiş, beyaz gömleği üstünde, traş olmuş, her zaman başında olan kasketini giymemiş, siyah dalgalı saçları taralı, ayakkabıları boyalı bir halde evden çıkmış, derenin üstündeki tahta köprüye doğru yürüyordu. Birden gözüme bir şey parıldadı. Dikkatli bakınca bu parıldayan şeyin Çavuş Amca’nın sol göğsü üstüne takılı “madalya” olduğunu farkettim. Bu görüntü hala gözlerimin önündedir. O madalyanın hikayesini hala merak etmekteyim.
Mustafa Amca, şimdiki ses yayma sistemlerinin olmadığı yıllarda bazan resmi ilan (duyuru) okurdu bir Yukarı Çarşı’da, bir de Aşağıki Çarşı’da. Eski deyişle “Dellallık-Tellallık” yapardı. Üç çınar ağacının altında bir  yükseltiye çıkar, “Eyy Ahali!.. Duyduk duymadık demeyin!” diye başlar, kendisine verilen kağıttan okur, gür sesi çarşıyı doldururdu. Yukarı Çarşı daha genişti, dükkanlar Aşağı Çarşı’daki gibi birbirine yakın-bitişik değildi. Ama Çavuş Amca oranın da hakkından gelirdi.  Anımsadığım kadarıyla, Yukarı Çarşı ortasında sanki bir kuyu vardı. Çavuş Amca, o kuyunun yanında bir taşın üstüne çıkarak okurdu duyuruları.
Biraz büyüyünce Mustafa Amca’nın bir tavla oyunu hastası/ustası olduğunu da görecektim. Onun tavla oynadığı yere yakın durur, karşısındakiyle nasıl ince ince dalga geçtiğini, şaka şamata içinde oynadığını görür, kahkalarla gülerdik. Ruhu şâd olsun, ışıklar içinde uyusun..
 

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 102
Yazılma Tarihi : 2020-06-01
 
  İstatistik
  Dün : 595
  Bugün : 373
  Toplam: 5433053
   Online :

  29 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK  2020-10-20 0 273 
2 .ZEKİ YURTBAY’ın ARDINDAN..  2020-09-28 0 97 
3 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0 406 
4 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 94 
5 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 83 
6 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 183 
7 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 183 
8 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 233 
9 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 102 
10 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 143 
11 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 120 
12 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 115 
13 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 128 
14 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 110 
15 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 94 
16 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 245 
17 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 83 
18 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 129 
19 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 149 
20 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 152 
21 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 136 
22 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 180 
23 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 174 
24 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 165 
25 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 190 
26 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 181 
27 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 206 
28 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 215 
29 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 228 
30 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 229 
31 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 267 
32 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 334 
33 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 242 
34 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 204 
35 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 274 
36 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 326 
37 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 254 
38 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 316 
39 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 313 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 285 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 361 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 317 
43 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 331 
44 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 327 
45 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 362 
46 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 372 
47 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 460 
48 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 386 
49 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 393 
50 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 420 
51 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 436 
52 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 464 
53 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 443 
54 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 489 
55 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 493 
56 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 476 
57 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 431 
58 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 453 
59 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 553 
60 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 332 
61 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 522 
62 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 552 
63 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 533 
64 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 491 
65 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 510 
66 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 525 
67 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 491 
68 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 505 
69 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 504 
70 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 575 
71 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 567 
72 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 676 
73 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 575 
74 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 670 
75 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 721 
76 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 657 
77 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 675 
78 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 665 
79 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 845 
80 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 691 
81 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1461 
82 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 706 
83 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 814 
84 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 855 
85 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 788 
86 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 998 
87 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 900 
88 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 901 
89 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 945 
90 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 813 
91 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 897 
92 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 805 
93 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 881 
94 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 952 
95 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 942 
96 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 927 
97 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 850 
98 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 988 
99 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 991 
100 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1503 
101 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1118 
102 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 958 
103 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1055 
104 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 926 
105 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 944 
106 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 975 
107 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 963 
108 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 1019 
109 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1086 
110 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1071 
111 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 984 
112 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 934 
113 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 945 
114 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1041 
115 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 1013 
116 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 982 
117 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 981 
118 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1237 
119 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 980 
120 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 1021 
121 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 999 
122 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1080 
123 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1205 
124 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1069 
125 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 1041 
126 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1131 
127 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 993 
128 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1045 
129 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1114 
130 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 1022 
131 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1113 
132 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1167 
133 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1107 
134 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1105 
135 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1137 
136 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1293 
137 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1086 
138 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1320 
139 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1058 
140 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1238 
141 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1352 
142 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1376 
143 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1327 
144 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1360 
145 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1569 
146 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1546 
147 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1753 
148 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1424 
149 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1166 
150 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1348 
151 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1240 
152 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1202 
153 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1309 
154 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1247 
155 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1380 
156 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1138 
157 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1359 
158 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1368 
159 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1420 
160 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1525 
161 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1392 
162 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1423 
163 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1546 
164 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1432 
165 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1983 
166 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1534 
167 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1520 
168 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1332 
169 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1427 
170 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1773 
171 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1641 
172 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1590 
173 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1707 
174 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1798 
175 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1589 
176 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1557 
177 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1519 
178 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1543 
179 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1674 
180 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1693 
181 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1718 
182 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1788 
183 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1608 
184 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1608 
185 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1778 
186 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1748 
187 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1814 
188 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1706 
189 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1727 
190 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1958 
191 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1685 
192 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1806 
193 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1796 
194 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1851 
195 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1759 
196 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2087 
197 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2771 
198 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1868 
199 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1877 
200 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1751 
201 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1712 
202 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1794 
203 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1717 
204 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1825 
205 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1827 
206 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1924 
207 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1799 
208 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1783 
209 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 2008 
210 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2044 
211 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1933 
212 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1955 
213 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1970 
214 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2965 
215 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1862 
216 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1831 
217 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1867 
218 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2121 
219 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1771 
220 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2197 
221 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3974 
222 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3723 
223 .Çankaya   2013-04-16 0 2950 
224 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3043 
225 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3447 
226 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2643