Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

VE AZİZ ZONGULDAK..

Kış mevsiminin ayazından, soğuğundan baharın güzel havalarına çevirmişken gözlerimizi, Mart başlarından itibaren Covid-19 diye adlandırılan ölümcül bir salgın hastalığın kucağında bulduk kendimizi. Hastalık birden bütün Dünya ülkelerinde yayılıp ağır tahribatlar meydana getirirken ülkemizde de yayılma eğilimi gösterdiğinden yurttaşları koruma amaçlı “yasaklar” da uygulamağa girdi.
Bunlardan en önemlisi de “30 Büyükşehir ve Zonguldak” tanımlaması ile yaşamımıza giren uygulamalar oldu. Burada “Vay efendim Zonguldak gibi bir şehir nasıl olur da bunların ardına kuyruk gibi takılır?” algısı kimi kafaları bulandırdı. Aslında bu şehirlerin bir çoğu şehir olamamışken Zonguldak vardı. Bu durum, Zonguldak içinde ve dışında yaşayanlar arasında farklı tepkiler oluşturdu. Hastalıkla mücadelede başlangıçta şehiriçi uygulamalarda bazı aksamalar yaşandı denilebilir. Bildiğim kadarıyla şu günlerde bir sorun yok, çalışmalar kendi düzeni içinde yürüyor.
ZONGULDAK  ENERJİ MERKEZİ
Zonguldak; bu günkü Türkiye’nin kurulması için cepheye asker gönderdi, maden ocaklarına işçi gönderdi. Zonguldak ülkemizin fabrikalarını yapan fabrikasıdır gibidir. Bunun en anlamlı yorumu 10.Yıl Marşı’mızın dizelerinde ses vermiştir: “Demir ağlarla ördük anayurdu  dört baştan” dizesi bu gerçeği dile getirmektedir. 
Eski vekillerimizden Kemal Anadol anlatmıştı: 2. Dünya Savaşı bütün cephelerde sürmekte. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, savaşa girmemek için büyük çaba göstermekte. Çok sıkıştırıldığı bir toplantıda : “Tamam, ama İstanbul’u, Ankara’yı ve Zonguldak’ı korumanızı istiyorum.”  Anadol, “Ankara yönetim, İstanbul ticaret, Zonguldak ise enerji merkezidir. Üçünün de korunması büyük önem taşıyor” demişti.
        İ.Habib Sevük1936 yılı Zonguldak’ını şöyle anlatır: İki boğuk çarşının  ortasından bir de kömür treni geçiyor, birer tonluk vagonetleri arkasına sıralamış, gelirken dolu, giderken boş; kalabalıktan dolayı hızlanamıyarak, boyuna düdük öttüren, tozlu dumanlı, takırtukur bir kömür treni. Şehrin sıhhati ve estetiği namına bu treni kaldırmak öyle mi? İyi amma şehir yokken bu tren ve bu hat vardı. Madenciler  ayak diremiş; burada asıl olan maden, ekleme olan şehirdir, treni değil, şehri kaldırın.
              Daha kırk yıl önce burada yalnız 18 ev varmış. Benim on beş yıl önce gördüğüm Zonguldağı bile ara da bul. Endüstri şehirlerinin kerameti, birdenbire gelişmek; iyi amma maden oraya çabuk şehir ol demiş, fakat arazi de burada şehir olmaz demiş; at var, meydan yok; sanki çelik zemberekli bir küheylân, koşacak yer bulamadığı için, olduğu yerde şahlanıp duruyor.Zonguldak, ne yapılan, ne duran.. dikilen şehir. (İsmail Habip   Sevük-Yurttan Yazılar-Cumhuriyet: 15 Birinciteşrin.1936)
YILDA İKİ KEZ BALO YAPILIYOR
1920’li yılların Anadolusu’nda  kentler durağan bir yaşantı içindeyken, Zonguldak’ta  Vatan Hizmet Cemiyeti  ile Hayır Kurumları adına, biri İlkbahar’da, diğeri Sonbahar’da olmak üzere  iki ayrı büyük balo düzenlenir. Zonguldak’taki yerli ve yabancılar birlikte eğlenir.  Merkez ve bölgelerde bulunan 7 tenis kortunda heyecanlı maçlar  yapılır.
1937 yılında Doç. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Madeniş şirketi ile Belediye arasında “hakem” olarak görevlendirilmiştir. Zonguldak’ta bulunduğu sırada Vali Halit Aksoy’un daveti ile “Cumhuriyet Balosu”na katılır, gözlemlerini  şöyle anlatır:
“Zonguldak’taki balo zihniyet bakımından Batı’da gördüğüm balolardan hiç de geri değildir. Kadın-erkek, herkes ‘insan’dı. Ve kimse dekolte tuvaletli hanımlara ‘dişi’ gözüyle bakmıyordu. Neşe çoktu, fakat nezahat dışı bir hava, bir kabalık yoktu.  Ben Zonguldak gibi bir yerde böyle bir muhitle karşılaşmış olmaktan büyük bir iftihar duymuştum...”
VE AZİZ  ZONGULDAK
Zonguldak için  “aziz” nitelemesini ilk kez Rüştü Onur yapmıştı “Nostalji” şiirinde;  “Sen aziz şehrim / Ellerim, gözlerim kadar benimsin diyerek. Kentini, kendisinin bir parçasıymış gibi gördüğünü, kentle bütünleştiğini  duyumsayarak..
NOSTALJİ
 Sen aziz şehrim,/ Uykusuz yaşadığımı bilmelisin.
Bütün işçilerin/ Saçak altında uyuduğu bir saatte,
Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan.
Sen aziz şehrim,/ Ellerim gözlerim kadar benimsin
*
Ve aziz şehrim  / Şu anda seni terketmem için
Her şey tamam/  Gemi hazır yelkenler fora
Fakat neden, / Ölülerim bırakmıyor yakamdan?
Nostalji şiirinde böyle diyor Rüştü Onur. Şiirin bütünü ayrı bir güzellikte, değerde, ama; “Sen aziz şehrim, /Ellerim gözlerim kadar benimsin” dizeleri titretiyor gönül tellerini.   Genç şairin yaşadığı, hatıralarının bulunduğu kentle kendini bu derece özleştirebilmesi, bütünleştirebilmesi ve ondan kopamaması ancak böylesine güçlü, etkili anlatılabilir sanırım.
NİÇİN AZİZ ZONGULDAK
Bir gül gibi solamadan /Bir öpücük bile koyamadan/ Yarin al yanağına/
Şehitliklerde ve bir de / Zonguldak tepelerinde/ Yatar genç ölüler(h.k.)
Zonguldak, ülkemizin ilk ağır sanayi şehridir. 180 yıllık sanayi ve üretim kültürüne sahiptir.  Bu uğurda Maden Şehitleri anıtında 5 bin kadar maden şehidinin adları yazılıdır. Hiçbir Anadolu şehrinde sadece bir işkolunda bu kadar kayıp verilmemiştir. Bu nedenle acı ve ağıt zonguldak yaşamına sinmiştir.
Bu ulusal değer ve önemdeki toprak parçasını aziz kılan; cephede ve madende şehit olanları yüreğinde kucaklaması, toprağında saklamasıdır. Yerin yedi kat dibinde azraile meydan okuyarak ekmeğin en namuslusunun yiğitçe kazanıldığı; kömürü üreten güçlü ellerin demiri biçimlendirdiği, çeliğe su verdiği, hak arama günü ise yumruk olduğu yerdir Zonguldak.
Zonguldak, üreten ve yaratan bir şehirdir. Topraklarındaki maden kömürünü, gün yüzüne çıkarmak için, iş ve ekmek  arayan insanlara sıcak kucağını açan yerdir Zonguldak.    Dağdan kırdan gelen “köy insanı” burada “sanayi işçisi” olmuştur, “üretim kültürü” kazanmıştır.  Bu kent, bağrına bastığı insanlarla ülkemizin kültür harmanını yansıtan büyük bir ayna gibidir. Bu nedenle emeğin harman olduğu yerdir. Emekçinin, kazmayı küreği kuşanarak, insan gücünün destanını yazdığı karaelmas diyarıdır.  
Önce Karabük, sonra Bartın’ın koparılmasıyla Zonguldak’ı sıkıştırıldığı bu coğrafi sınırlar içinde düşünmek yanıltıcı olabilir. Topraklarında, milat öncesi dönemlere uzanan dört bin yıla yakın bir tarihin  ve çeşitli uygarlıkların izlerini görürüz.  Kömür üretimi ile birlikte farklı dinsel inanış, kültür ve yaşam biçimi olan insanlar, yüz yıla yakın bir zaman diliminde bu kentte birlikte yaşamıştır. Zonguldak, bir çok Anadolu kentine göre müzikle, sporla, sinemayla, balolarla, gazeteyle çok erken tanışmıştır. 1920’li yıllardan  başlayarak Zonguldak Batılı yaşam tarzı ile içiçedir. Yeni Cumhuriyet, “Maden Mühendis Mekteb-i Alisi”adıyla ilk üniversitesini burada kurmuştur.
Zonguldak, salt “kömür-demir-işçi ve maden şehitleri”nden ibaret bir kent değildir elbette. Siyah, yeşil, mavi renklerin tüm tonlarıyla  kucaklaşan sahilleri tarifsiz doğal güzellikler sergiler kıyılar boyu. Mavi-lacivert deniz, kayalıkların altına serilen beyaz köpükleriyle dantela gibi örer kıyıları. Toprakaltı zenginliklerinden ünlü mağaraları dünyaca bilinmekte tanınmaktadır.Zonguldak  insanı büyüleyen, düşlere salan  bir kenttir özcesi.
 ZONGULDAKLI  OLMAK
Geçmişte ADD başkanlığım döneminde Zonguldak merkezinde faaliyet gösteren derneklerle Zonguldak ve sorunları üzerine toplantılar düzenlemiştik. Bu toplantıların birinde, bir komisyon kurarak, hazırlanacak raporla Zonguldak sorunlarını anlatmayı amaçladık. Bu raporda “Zonguldaklı olmak” konusuna da kendimizce açıklık getirmeye çalışmıştık. Çevre Koruma Derneği Başkanı Berran Aydan ile kamuoyuna sunulan basın bildirisinin “Zonguldaklılık” bölümünü işlerken, kelime kelime değil ama şu anlama gelen bir görüş ortaya koymuştuk;
“Zonguldak’ta  doğmuş olmak, nüfus kağıdına göre kişinin sadece doğum yerini belirler. Zonguldaklı olmak; Zonguldak’ın bugünü ve geleceği  için düşünce, duygu, görüş yaratmak; projeler oluşturmak-hazırlamak, doğasını, kültürünü korumak, doğup büyüdüğü kenti her yönüyle tanımak ve tanıtmak, bu düşünceleri toplumda  yaymak;  siyasal, toplumsal, kültürel, sanatsal alanlarda  kenti temsil etmeye çalışmak, kent için emek ve ürün vermek, Zonguldak için yararlı düşüncelerin her kesime ulaşması için çaba göstermek” vb gibi…  Bu düşüncelere bu gün de katıldığımı söyleyebilirim. 
 

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 115
Yazılma Tarihi : 2020-05-18
 
  İstatistik
  Dün : 611
  Bugün : 632
  Toplam: 5408526
   Online :

  33 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .ATATÜRK GİBİ DÜŞÜNMEK  2020-10-20 0 42 
2 .ZEKİ YURTBAY’ın ARDINDAN..  2020-09-28 0 77 
3 .KENTE SAHİP ÇIKMAK   2020-07-13 0 396 
4 .TANIŞTIĞIM ÜÇ ŞAMPİYON  2020-07-07 0 87 
5 .BÖLGEMİZ ÜZERİNE NOTLAR  2020-06-29 0 74 
6 .ŞEHİRLE BİLEK GÜREŞİ YAPILMAMALI!  2020-06-21 0 175 
7 .67 İÇİN UMUT RÜZGARI  2020-06-16 0 177 
8 .ÇAYCUMA’DA KÖKTÜRKLER  2020-06-09 0 226 
9 .SİMGE AĞAÇLAR  2020-06-01 0 97 
10 .Kod adı Zonguldak  2020-05-26 0 136 
11 .VE AZİZ ZONGULDAK..  2020-05-18 0 115 
12 .KARANLIK BİR GECE..  2020-05-11 0 110 
13 .ŞİİR SAATİ  2020-05-04 0 124 
14 .İLK MECLİS’TE BİR DEVREKLİ HACI ABDULLAH SABRİ EFENDİ  2020-04-22 0 102 
15 .SÖZ OLA AĞULU AŞI   2020-04-20 0 86 
16 .ZONGULDAK ŞARKISI  2020-04-07 0 242 
17 .HALK İÇİNDEN HALK İÇİN BELEDİYE  2020-04-02 0 75 
18 .ZOR GÜNLER..  2020-03-29 0 121 
19 .YAŞAMA KAYGISI  2020-03-23 0 141 
20 .BASTIR PARAYI HESABA!  2020-03-16 0 142 
21 .GÜLE GÜLE ALİ BAHADIR  2020-03-09 0 131 
22 .YAŞAMAK KORKUSU  2020-03-02 0 175 
23 .DEPREM OLGUSU  2020-02-25 0 167 
24 .CENNETİN ANAHTARLARI  2020-02-17 0 158 
25 .ÇOCUKLUĞUM NERDESİN?  2020-02-09 0 185 
26 .ÇAYCUMA GENÇLER BİRLİĞİ  2020-02-03 0 173 
27 .DEPREM GERÇEĞİ  2020-01-27 0 200 
28 .UNUTMADIM..  2020-01-21 0 208 
29 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 222 
30 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 222 
31 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 261 
32 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 328 
33 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 237 
34 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 199 
35 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 269 
36 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 321 
37 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 246 
38 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 307 
39 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 304 
40 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 279 
41 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 352 
42 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 310 
43 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 324 
44 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 318 
45 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 352 
46 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 363 
47 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 451 
48 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 380 
49 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 387 
50 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 414 
51 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 426 
52 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 459 
53 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 435 
54 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 480 
55 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 488 
56 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 471 
57 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 421 
58 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 447 
59 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 548 
60 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 325 
61 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 515 
62 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 541 
63 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 523 
64 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 484 
65 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 500 
66 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 519 
67 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 484 
68 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 499 
69 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 495 
70 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 567 
71 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 563 
72 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 668 
73 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 566 
74 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 661 
75 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 714 
76 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 650 
77 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 669 
78 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 660 
79 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 836 
80 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 683 
81 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1455 
82 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 701 
83 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 808 
84 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 846 
85 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 781 
86 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 989 
87 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 892 
88 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 893 
89 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 938 
90 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 807 
91 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 887 
92 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 799 
93 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 874 
94 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 944 
95 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 936 
96 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 915 
97 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 846 
98 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 982 
99 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 986 
100 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1496 
101 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 1111 
102 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 946 
103 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 1048 
104 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 918 
105 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 938 
106 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 968 
107 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 958 
108 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 1012 
109 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 1078 
110 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 1066 
111 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 979 
112 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 929 
113 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 930 
114 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 1030 
115 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 1003 
116 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 974 
117 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 967 
118 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1222 
119 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 974 
120 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 1015 
121 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 992 
122 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 1069 
123 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1188 
124 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 1061 
125 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 1033 
126 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 1126 
127 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 990 
128 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 1039 
129 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 1106 
130 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 1018 
131 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 1106 
132 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1161 
133 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 1102 
134 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 1094 
135 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 1126 
136 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1285 
137 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 1078 
138 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1311 
139 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 1049 
140 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1232 
141 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1344 
142 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1370 
143 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1317 
144 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1356 
145 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1562 
146 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1532 
147 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1744 
148 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1413 
149 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1158 
150 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1344 
151 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1235 
152 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1195 
153 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1300 
154 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1242 
155 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1372 
156 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1131 
157 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1355 
158 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1361 
159 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1415 
160 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1517 
161 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1384 
162 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1415 
163 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1540 
164 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1425 
165 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1977 
166 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1528 
167 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1513 
168 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1326 
169 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1418 
170 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1761 
171 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1635 
172 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1586 
173 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1700 
174 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1790 
175 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1580 
176 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1553 
177 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1513 
178 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1538 
179 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1664 
180 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1684 
181 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1710 
182 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1775 
183 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1602 
184 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1595 
185 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1771 
186 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1743 
187 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1803 
188 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1701 
189 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1722 
190 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1954 
191 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1678 
192 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1803 
193 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1791 
194 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1845 
195 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1752 
196 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 2081 
197 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2764 
198 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1863 
199 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1869 
200 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1746 
201 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1707 
202 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1783 
203 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1707 
204 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1818 
205 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1823 
206 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1909 
207 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1789 
208 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1776 
209 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 2000 
210 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 2040 
211 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1923 
212 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1950 
213 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1964 
214 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2957 
215 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1851 
216 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1824 
217 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1861 
218 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 2113 
219 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1764 
220 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2190 
221 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3967 
222 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3718 
223 .Çankaya   2013-04-16 0 2942 
224 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 3034 
225 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3439 
226 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2639