Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ÇAYCUMA NOTLARI-1

YAKA CUMASI
Balat dağı eteklerinde durup Yaka köyü altlarından baktığımızda;  Filyos Çayı’na doğru sağınızda “Topbaşı tepesi”, solunuzda “Aktaş tepesi” bu dar vadiyi iki taraftan sınırlar. Sağ-sol ayrımını  Vadinin başından akmağa başlayan Temizlik Deresi’ne göre yapıyoruz. Hemen sağ önümüzde “Sıracevizler” vardır. Sol ilerinizde ise Veliköyü altında “Su değirmeni” bulunmakta idi, o nedenle bu kısım “Değirmen yanı” (Deymen yanı) diye adlandırılmıştı.
Sıra Cevizler, son yıllara kadar Hıdırellez günlerinin simgesi gibiydi. Yanyana dikilmiş 8-10 ceviz ağacını kim ne için dikmiş olabilir, bilinmiyor. İkinci Hıdırellez gününde kızlar için o ağaçlarda kurulan salıncaklarda sallanmak, Hıdırellez’in farzı sayılırdı. Sonraki yıllarda bölgenin imara açıldığını ve cevizlerin kesildiğini üzüntüyle öğrenmiştim.

YAKA CUMASI
Şöyle eski zamanlara 1800’lü yılların başlarına doğru gidince eldeki bilgilere göre Çaycuma’nın şu düzlükte filizlendiğini anımsıyoruz. Yaka köyü, Veli köyü ve diğer (Kalafatlı, Güdüllü, Kadıoğlu) köylerden gelip Sıracevizler altında toplanan ahali burada “alış-veriş ortamı/Pazar” kuruyorlar. Bir süre sonra da bir mescit oluşturup Cuma namazlarını birlikte kılmağa başlıyorlar.Pazar yeri de hem alış-veriş hem Cuma namazı nedeniyle “Yaka Cuması” diye adlandırılıyor.
 Erenköy’den Rumbeyler’den Haliloğlu Hacı Ali Bey 1819 tarihinde Bolu Sancak Beyliği’ne başvurarak “Cami Hatıplığı’nın kendi ailesine verilmesi şartıyla” şimdiki çarşı içinde “Eski Cami”(50.Yıl Camisi) diye adlandırılan camiyi yaptırıyor. Köylüler bu kez Cuma ve vakit namazları ile alış-veriş işleri için bu cami ve çevresine gelmeğe başlıyor. Çaycuma kentinin ilk adımları böyece atılıyor.

ÜÇ SORUNUN YANITI?
Çaycuma ile bilgilerimiz çok sınırlı olduğu için sorular kimi zaman yanıtsız kalabiliyor. Sıracevizler mıntıkası ile Rumbeyoğlu Hacı Ali Bey’in yaptırdığı cami arası ortalama bin, binbeşyüz metre kadardır.
Burada kafamıza takılan üç soru var: 1-Hacı Ali Bey camiyi neden Sıracevizler mıntıkasında değil de şimdiki yerinde yaptırmış olabilir? 2- Hacı Ali Bey camiyi “çarşı” dediğimiz yerde yaptırdığına göre yakın çevrede başka bina-lar var mıydı? 3-En eski Tapu kayıtları hangi yıl, kişi veya aile adına yazılmıştır, arazi alış-verişleri kimler arasında olmuştur?

BİLDİĞİMİZ O YAZILI TARİHTİR
Eski Cami’nin yapılışı ile ilgili olarak 1967 yılındaki Üniversite Bitirme Tezi çalışmaları sırasında cami görevlisi Tevfik Hoca ile yaptığımız görüşme notlarından:
TEVFİK BAHADIR (Tevfik Hoca- Eski cami müezzini):
-Eski Cami üzerinde gördüğümüz bir tarih var. Bu tarih  caminin yapılış tarihi mi, tamirat tarihi midir? Sorumuz üzerine:
-Ben yıllardır bu camideyim. Bildiğimiz o yazılı tarihtir. Ancak yapılış tarihi mi, tamirat tarihi mi orasını bilemeyeceğim. Sen bunu bir de Salih Hoca’dan(Akalın- o zaman Müftü-Yeni Cami imamı) sor bakalım. (Bu konuyu Salih Hoca’ya da sorduk. Ancak, net bir bilgi elde edemedik)
Not: Eski Cami  kapısının yanındaki bir mermer plaka üzerinde “Camiyi Rumbeyoğlu Hacı Ali Bey’in hayır ve sevabına (tarihçi Mehmet Köktürk’ün sonradan okumasıyle) H.1235, M.1819 tarihinde yaptırdığı” yazıyor idi.(Çaycuma-1967)

TAPU KAYITLARI NE DİYOR?
Şimdi 1967 yılında yaptığımız derleme çalışmaları sırasında konu ile ilgili olarak yaptığımız görüşmelerden üç tanesinin ilgili bölümlerini hatırlıyalım.
MAHMUT KÖKTÜRK (1967’li yıllarda Beyler’in en yaşlı kişisi):Bizim ahfadımız Bolu taraflarından gelip buraya yerleşmiş. Çaycuma’ya ilk yerleşenler bizim Rumbeyoğulları’dır. Oturduğumuz yere “Beyler mahallesi” yahut da  “Beyler köyü” deniyor. Irmak  yanından  Nadır deresi çevresine doğru  birçok tarlalar, araziler bu Köktürkler üzerine kayıtlı. Bizim bildiğimiz budur. (Çaycuma-1967)

İHSAN BİLGİN:175 sene önce Sıracevizler  mevkiindeki “meçit” (halk arasında meçüt) adı verilen bir yerde civar köylüler bir Pazar yeri kuruyorlar. Civardan gelen köylüler burada alış-veriş ediyorlar. Bir süre sonra burada bir mescit yaptırma derdi ortaya çıkıyor. Kayabaşı köyünden Rumbeyoğlu Hacı Ali Bey, Eski Cami’yi yaptırıyor. Bunun üzerine Pazar yeri de cami çevresine taşınıyor. Nüfus  kayıtlarına göre, H. 1256 (M-1840) doğumlu  ve İhsan Bilgin’in dedesinin babası olan İmamlar kariyesinden Raşit Ağa ile İmamoğlu Hüseyin, Rumlar’a şehir merkezinde yer (arazi) satarlar. Tapu kayıtlarındaki arazi satışlarından bu anlaşılıyor, diyor.(İhsan Bilgin bir ara  dava takipciliği de yapmıştı.)(Çaycuma-1967)

MUSTAFA ZEREN:Çaycuma’nın kuruluş tarihinin 180 yıl öncesine rastladığı tahmin ediliyor. Yakademirciler ve Veli köyü köylülerinin Rumbeyoğlu Hacı Ali Bey tarafından yaptırılan bir cami etrafında Cuma namazını kılmak için toplandığı, böylece kurulduğu söylenir. Bölgeye Safranbolu Gıran köyden Rumlar sanatkar olarak gelip yerleşmeye başlarlar. Rumlar Safranbolu şivesi ile konuşurlar. Belli başlı Rum ailelerinden  Yordan Çorbacı, inşaatçıdır. Çarşı içinde han, hamam, eski Postahane, İşbankası eski binası ve zücaciye Ahmet Arslan sırasındaki tüm dükkan ve evleri yapıp satan kişi olarak biliniyor. (Çaycuma-1967)

İLK YERLEŞENLER KÖKTÜRKLER Mİ?
Mustafa Zerenve İhsan Bilgin’in verdiği tahmini tarihler, Derleme yaptığımız 1967 yılına göre ortalama 1800’lü yılların başlarını veya buna çok yakın tarihleri işaret ediyor. Bu tarih bizi Sıracevizler’de kurulan Pazar yeri (Yaka Cuması) konusuna da yakın tutuyor. Rumbeyoğlu Halil oğlu Hacı Ali Bey Eski Cami’yi 1819 yılında yaptırdığına göre ilk yerleşimlerin  bu şekilde başladığı düşünülebilir..
Ancak Mahmut Köktürk’ün“Çaycuma’ya ilk yerleşenler bizim Rumbeyoğullarıdır” cümlesi de büyük önem taşıyor. Mahmut Amca  bir tarih verememesine  karşın“Nadır deresi çevresine doğru  birçok tarlalar, araziler bu Köktürkler üzerine kayıtlı.” cümlesi de yerleşim/iskan konusunda bir fikir veriyor.

ÇAYCUMALI RUMLAR
Çaycuma, Türkler gibi yaşayan, Türkçe konuşan gerçek Hristiyan Rumlar’a da evsahipliği yapar. Bu Rumlar 60 yılı aşkın birlikte yaşadıkları Çaycuma-lılar’dan ayrılarak 1924’de uygulamaya giren “Mübadele” ile Yunanistan’a gitmek zorunda kalırlar. Ancak  1924’deki mübadeleye kadar Çaycuma’da yaşayan bu Rumlar’ın, Çaycuma’da yerleşik durumdakimüslüman Rumbeyoğulları ile hiçbir ilgileri, bağları yoktur. Asla karıştırılmamalıdır.

Çaycumalı Rumlar’ın hikayesi,  Safranbolu’da meydana gelen büyük bir yangınla başlar. “28.Ağustos.1861 yılında çıkan ikinci yangın çok büyüktür; Kıranköy’deki 200 ev ile birlikte kilise tamamen yanar. Yangından sadece 74 ev kurtulmuş,  40 aile ise evsiz barksız kalmıştır. İşte bu 40 aile göç ederek Çarşamba’ya yerleşirler ve bu günkü Çaycuma’yı kurarlar..” (Ünsal Tunçözgür-Dünü ve Bugünü ile Safranbolu, shf:55-2002-Safranbolu)

Safranbolu’da 1861 tarihindeki bu korkunç yangında meydana gelen büyük telefiyattan sonra evsiz kalan 40 aile göç ederek Çarşamba’ya  gelirler, ancak buradaki “Bu günkü Çaycuma’yı kurarlar” ifadesi insanı düşündürüyor. Bu 40 aile devletin bilgisi altında Çarşamba/Çaycuma’ya iskan edilmiş olmalıdır. (H.Kalyoncu-Halkın Sesi Gazetesi:9.10.2017)

SÜLEYMAN SUNAR(Terzi Şeref Sunar’ın babası):
Biz Çormanlı köyünden gelip buraya yerleşmişiz. Biz sanat manat bilmezdik.Bu terzilik işini biz Rumlar’dan öğrendik. Herkes de yaptığı işi, Rumlar’dan öğrendi. Biz rençber adamdık. Tarla tapan işleri yapardık. Böyle şeyleri bilmezdik. Kasap, terzi, berber vbgibi meslekleri biz hep Rumlar’dan öğrendik. (Çaycuma-1967)

Müstakîl Bolu Lîvâsı Sâlnâmesi-1915-ÇAYCUMA NAHİYYESİ: Çaycuma, Bolu dâhilindeki nevâhinin (bucakların) hemen en muntazamı (düzenlisi), en büyüğüdür. Otuz bir köyü, Onbirbin altıyüzü (11.600) İslâm olmak üzere ve üç yüz yetmişi (370) Rûm ve otuz dördü (34) Ermenî bulunmak üzere onikibindört (12.004) nüfûsu câmî'dir,  toplam nüfusu vardır. 

(Nihat Alp- Yüzyıl Boyunca Devrek: Devrek Gazetesi, Sayı 21, Tefrika No:8, 5.7.1962)-(H.Kalyoncu-Çaycuma Ağzı’ndan Derlemeler Tezi-1967-68)

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 166
Yazılma Tarihi : 2019-08-20
 
  İstatistik
  Dün : 1431
  Bugün : 696
  Toplam: 5154031
   Online :

  39 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .SANCILI İNSAN-LIK  2020-01-13 0 37 
2 .“MUZAFFER’İN ÖLÜMÜNE YANIYORUM”  2020-01-07 0 46 
3 .ASALA ŞEHİDİ IŞIK YÖNDER…  2019-12-16 0 76 
4 .SEN AZİZ ŞEHRİM…  2019-12-01 0 128 
5 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ...  2019-11-25 0 85 
6 .ÖĞRETMENLER GÜNÜ  2019-11-24 0 63 
7 .ÇAYCUMA’DA GENÇLİK GECESİ  2019-11-17 0 90 
8 .ATATÜRK’Ü DUYMAK  2019-11-07 0 155 
9 .KARAELMASIN ÇİÇEKLERİ  2019-11-04 0 77 
10 .EN BÜYÜK BAYRAM  2019-10-29 0 138 
11 .ÇAYCUMA’DA ŞİİR GECESİ  2019-09-16 0 139 
12 .ÇAYCUMA NOTLARI-5/ÇAYCUMA ADI ve ANLAMI  2019-09-09 0 131 
13 .ÇAYCUMA NOTLARI-4/ÇAYCUMA NE ZAMAN KURULDU?  2019-09-05 0 183 
14 .ÇAYCUMA NOTLARI-3  2019-09-01 0 153 
15 .ÇAYCUMA NOTLARI-2  2019-08-26 0 164 
16 .ÇAYCUMA NOTLARI-1   2019-08-20 0 166 
17 .ALKIŞLAR ÇETİN BAŞKANA..  2019-07-30 0 188 
18 .AH O YILLAR!..  2019-07-23 0 199 
19 .FESTİVAL MEVSİMİ  2019-07-16 0 261 
20 .PORSUK AĞACININ HİKMETİ!..  2019-07-09 0 204 
21 .MUZAFFER TAYYİP’E SELAM  2019-07-02 0 219 
22 .ÇAYCUMA’DA TEMSİL KOLU  2019-06-25 0 236 
23 .ÖĞRETMENİ SÜRGÜN ETMEK..  2019-06-18 0 259 
24 .ORDUMUZ ŞANLIDIR  2019-06-10 0 266 
25 .ÇAYCUMA’DA RUS UÇAĞI  2019-06-04 0 289 
26 .ESKİ ÇAYCUMA’DAN..  2019-05-27 0 304 
27 .M.ÇELİKEL LİSESİ’ne VEDA  2019-05-20 0 314 
28 .YIL 1995 MAYIS’IN ONDOKUZU   2019-05-13 0 329 
29 .ÇAYCUMA EĞİTİM KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-05-06 0 280 
30 .ÇAYIRKÖY MAĞRASI ve BALAT DAĞI  2019-04-29 0 292 
31 .ŞAİRİ-ŞİİRİ SÎGAYA ÇEKMEK ..   2019-04-24 0 394 
32 .DEVLETİN GÖZÜ ÖNÜNDE..  2019-04-22 0 193 
33 .HEYECANLI SEÇİMLER..  2019-04-15 0 328 
34 .DEVREK…DEVREK..  2019-04-09 0 391 
35 .İŞTE MART’ın SONU  2019-03-26 0 361 
36 .TARİH OKUMANIZ GEREKLİ!..  2019-03-19 0 322 
37 .ZONGULDAK BAHARI  2019-03-11 0 353 
38 .ZOKEV KÜLTÜR ÖDÜLÜ  2019-03-04 0 353 
39 .GÜLERYÜZ’den: OTUZ GÜN  2019-02-24 0 332 
40 .TÖBDER’de TANZİM SATIŞI!..  2019-02-19 0 342 
41 .NASIL BİR KENT İSTİYORUZ?   2019-02-12 0 331 
42 .PEKİ, ÇARESİZ MİYİZ?  2019-01-29 0 408 
43 .DEVREK EMEK GÜNÜ  2019-01-04 0 416 
44 .BİR ŞAİRLER KENTİ ZONGULDAK  2018-12-03 0 509 
45 .MUSTAFA KEMAL’den KURTULMAK!  2018-11-26 0 407 
46 .ATATÜRK’ÜN MUHAFIZI   2018-11-09 0 520 
47 .POLİTİKA MI?/ ENTRİKA MI?  2018-11-05 0 547 
48 .CUMHURİYET AYDINI  2018-10-29 0 492 
49 .CHP’de GÜÇBİRLİĞİ ÇAĞRISI  2018-10-16 0 505 
50 .DANIŞMA-KAPIŞMA   2018-10-09 0 514 
51 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 659 
52 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 518 
53 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 1292 
54 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 547 
55 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 643 
56 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 682 
57 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 629 
58 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 807 
59 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 717 
60 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 712 
61 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 745 
62 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 648 
63 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 722 
64 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 613 
65 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 721 
66 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 767 
67 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 777 
68 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 772 
69 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 709 
70 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 811 
71 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 821 
72 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 1310 
73 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 948 
74 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 749 
75 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 874 
76 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 741 
77 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 770 
78 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 806 
79 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 781 
80 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 802 
81 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 907 
82 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 884 
83 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 825 
84 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 767 
85 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 782 
86 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 865 
87 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 841 
88 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 820 
89 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 813 
90 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 1033 
91 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 817 
92 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 857 
93 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 821 
94 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 891 
95 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 1019 
96 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 897 
97 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 856 
98 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 968 
99 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 810 
100 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 875 
101 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 936 
102 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 853 
103 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 920 
104 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 1000 
105 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 949 
106 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 933 
107 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 977 
108 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 1118 
109 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 923 
110 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 1136 
111 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 917 
112 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 1059 
113 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 1188 
114 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 1187 
115 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 1122 
116 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 1209 
117 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1426 
118 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 1377 
119 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1552 
120 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 1255 
121 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 1037 
122 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 1166 
123 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 1097 
124 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 1068 
125 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 1148 
126 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 1126 
127 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 1237 
128 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 1018 
129 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 1197 
130 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 1203 
131 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 1252 
132 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 1332 
133 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 1245 
134 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 1252 
135 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 1390 
136 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 1285 
137 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1815 
138 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1368 
139 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 1353 
140 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 1198 
141 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 1255 
142 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1595 
143 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1467 
144 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1435 
145 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1536 
146 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1622 
147 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1445 
148 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1421 
149 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1359 
150 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1369 
151 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1533 
152 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1522 
153 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1557 
154 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1620 
155 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1467 
156 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1455 
157 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1623 
158 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1577 
159 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1628 
160 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1544 
161 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1569 
162 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1804 
163 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1496 
164 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1658 
165 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1645 
166 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1695 
167 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1620 
168 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1916 
169 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2563 
170 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1705 
171 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1706 
172 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1615 
173 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1572 
174 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1644 
175 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1587 
176 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1685 
177 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1681 
178 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1763 
179 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1646 
180 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1666 
181 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1860 
182 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1892 
183 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1775 
184 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1820 
185 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1828 
186 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2762 
187 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1715 
188 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1697 
189 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1729 
190 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1961 
191 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1639 
192 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 2064 
193 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3813 
194 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3579 
195 .Çankaya   2013-04-16 0 2790 
196 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2873 
197 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 3285 
198 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2503