Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..

                   Yükseliş dergisinin ilk sayısı 29 Ekim 1950 tarihinde çıkmış. Derginin sahibi ve Yazıişleri Müdürü, Behzat Baruönü’(şimdi rahmetli)dür. Şair-yazar Behçet Kalaycı’nın büyük destek ve katkı verdiği, öykülerinin yayımlandığı dergi, ilk başyazısında “... irtica karşımıza anamız kılığında da karşımıza çıksa kıyasıya savaşmak azmindeyiz. Atatürk devriminin koruyucusu ve devam ettiricileri olarak çalışacağız...”, “..Yükseliş, bütün devrimci gençliğin öz ve ortak malıdır.” diyerek tavrını ortaya koyar. Dergide: Behzat Baruönü, İ. Behçet Kalaycı, A. Turgut Etingü, Nazmi Şener, Ömer Faruk Beğenir gibi yerel yazar ve şairlerin yanında Adnan Ardağı, Dr. Cahit Tanyol ve Halil Soyuer’in adları da görülür.
                  “Atatürk’ü yıpratmaya çalışanlar, O’nu, diğer ölüler safında görerek, korkusuzca hücuma geçenler, hepimizde birer parça halinde yaşadığını unutuyorlar. Gene unutuyorlar ki, biz O’nu mukaddes bildiğimiz şeylerden sayıyoruz.”  (Yükseliş, Aralık-1950-Zonguldak)
                 “Gazetelerin her günkü sayılarıyla türlü misallerini verdikleri inkılap ve Atatürk düşmanlığının fiiliyata dökülen tahripkarlığı apaşikârdır. Vatandaşlarda haklı bir endişe başlamıştır. Memleketin şurasında burasında heykeller kırılıyor, şeyhler, müritler türüyor, tekkeler açılıyor. Mukaddes Allah ve din kavramları piyasa metaı haline getirilip, vicdanlar tedirgin ediliyor.” (Yükseliş: 22 Nisan 1951, Sayı:4-5-Zonguldak)
     *****
                 Zonguldak’ta yayınlanan Yükseliş dergisinin sayfalarından alındı yukarıdaki cümleler belirtildiği gibi. Ne zaman yazılmış bunlar Yükseliş dergisine  sorusunun yanıtı: 1950-51 yıllarında. Kim yazmış bunları? Bu cümleleri dergiye İ.Behçet Kalaycı yazmış..Kaç yıl geçmiş aradan? Yuvarlak hesap, 60 yıl.. İ.Behçet Kalaycı(şimdi rahmetli ), benim Çaycuma ortaokulundan öğretmenim. Sonrası meslektaşım, aynı binada üst kat komşum, öğretmen ağabeyim olmuştur.
                 Unutmayalım, dergi Atatürk’ü kendine rehber edinerek. 29 Ekim 1950 tarihinde çıkmış. Ama aynı yıl yapılan seçimlerde Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara gelmiştir. Dergi yayın hayatına başladığında Behzat Baruönü 23, Behçet Kalaycı da 28 yaşındadır. Günümüzden 60 kadar yıl önce dönemin aydın gençleri, yaşanan politik ortama rağmen korkusuzca çıkardıkları derginin daha ilk sayısında ”Tek öncü ve önder Atatürk” düşüncesi ile “..Atatürk devriminin koruyucusu ve devam ettiricileri olarak çalışacağız...”, diyerek, “irtica ile sonuna kadar savaşmayı” görev olarak algılıyorlar!..
     *****
                 Gelelim günümüze.. Artık günümüzde Atatürk’e saldırılar tek kanaldan değildir!. Gerici, sağcı, solcu görünümlü saldırılar, artık uluslararası güçleri de arkalarına almışlardır. Bütün hesap Atatürk’ü yıpratmak, yok etmektir. Sadece Atatürk mü? O’nun kurduğu şanlı orduyu da her sebeple yıpratmak, toplum içindeki saygınlığını yitirmesini sağlamak birinci görevleridir. Çünkü Ordu’nun Cumhuriyeti kollama ve koruma görevi de ortadan kaldırılmış olacaktır.  Ancak, o zaman üniter devlet çökertilebilir, bu topraklar üzerinde etnik kökenli devletçikler oluşturulabilir.
                 Bu acımasız saldırılar bilindiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,  şanlı ordumuzu, devletimizin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” düzenini hedef alarak yapılıyor. Atatürk’ün ölüm gününde bazı siyasi partiler bayrak asma, bu bayrağı yarıya indirme saygısını bile ne yazık ki gösteremiyorlar!..Üstelik “Bu günün diğerlerinden ne farkı var!” diyerek, Kürt Açılımı, sonra Demokratik Açılım, daha sonra Milli Birlik Projesi adı verilen gündemi uygulamaya sokabiliyorlar. Bütün bunları Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “demokratik, laik” ortamında yapıyorlar. Hem de bir çok sözlerinin başında Atatürk’ün adını anarak!.. Ne diyordu Tevfik Fikret “..Kanun diye kanun diye kanun tepelendi..”
                 Özellikle yakın tarihimizin çeşitli sayfaları; olaylar gerektiğince incelenmeden, sebep ve sonuçları tahlil edilmeden, kendilerince çarpıtılma amaçlı nedenler oluşturularak, adeta bir hesaplaşma içine girercesine ortaya konuluyor. Halkın bu tür yayınlardan olumsuz etkilenmesini tahrik edercesine sanki “ne koparırsak kârdır” mantığı ile yapılıyor. Amaç, Atatürk’ü ve orduyu yıpratmak, halkın gözünde değer ve saygınlığını yitirmesine yol açmak..  Oysa; her araştırmada, her soruşturmada “en güvenilir kişi ve kurum”  sorulduğunda halkımız Atatürk’ü ve orduyu gösteriyor. Bu durum ülkemiz üzerinde hesapları olan yakın ve uzak merkezleri önemli ölçüde rahatsız ediyor.
Onun için ABD ve AB ülkeleri; “Atatürk’ün resmini devlet dairelerinden ve okullardan kaldırmalısınız” önerilerini fütursuzca getirebiliyorlar.  ”Atatürk’ü ortadan kaldırmadan uniter devlet yapısından kurtulamazsınız” diyebiliyorlar. Türkiye’nin devlet yapısı bozulduğunda -ki ABD ve AB yerli işbirlikçileri ile bunun için büyük uğraş vermekte- elbette Sevr Antlaşması günlerine dönmemiz sağlanacak. Yani ülkemiz iyice güçten düşürülerek, yabancı devletlerin parsellemesine hazır bir konuma getirilecektir. Kurtuluş savaşı öncesindeki durum ne ise, işte o ortam yaratılacaktır.
*****
Gazi M.Kemal, Büyük Nutuk’un başında ne diyordu
“1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım.  Vaziyet ve manzara-i umumiye:    Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve  yalnız tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa 'nın başkanlığındaki hükûmet âciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta... “
ABD ve AB ülkeleri ile Batı; ülkemizi işte bu durumdan kurtaran Yüce Önder Atatürk’ü, tarihimizden, yüreğimizden ve beynimizden silmek için durmadan usanmadan kapı-baca kollamakta, yerli işbirlikçileri ve kalemşörleri ile amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Çünkü Orta-Doğu’da güçlü bir Türkiye hiçbirisinin işine gelmemektedir. Çünkü Türk ulusu, gücünü ve inancını;  düşman çizmelerinden kurtuluşunu sağlayan, Batı kültürü ve uygarlığına yönelerek kalkınma yolunu açan Atatürk’e ne kadar bağlı olduğunu her ortamda onurla göstermektedir.. Anlayamadıkları ve kavrayamadıkları nokta  burasıdır. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ve Türk insanı için, önemli bir kimlik ve kişilik olarak her geçen gün daha da büyümektedir.       
Çünkü UNESCO kararı ile;
Olağanüstü bir devrimci,/ Sömürgecilik ve emperyalizme ilk yumruğu indiren lider,/ Dünya ulusları arasında karşılıklı işbirliği anlayışı,/  Sürekli barışın kurulması için olağanüstü bir örnek,/ İnsanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen,/  Bir  uyum ve işbirliği çağının doğması için inançlı,/  Her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygılı,
Ve TÜRK ULUSUnca  ;
“Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti“ olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduğu,/  Yaptığı devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti halkını bütün anlam ve biçimiyle çağdaş bir toplum haline getirmek için büyük uğraş verdiği, / Batı kültürü ve uygarlığını geçmesi için Türk ulusunun elinde ve kafasında müsbet bilim meşalesini yaktığı, / ülkesine bilim ve  akıl yolundan yürümelerini vasiyet ederek, donmuş kalıplar bırakmadığı için,
                Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK;  hepimizin yüreğinde ve beyninde; bilgiyle, bilinçle, sevgiyle, saygıyla, bağlılıkla yaşamaktadır. İnanıyoruz ki, bu onurlu duygu ve düşünce hiç eksilmeden  sonsuza kadar devam edecektir..(Bu yazı ilk 17 Kasım 2009’de yayımlandı)

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 405
Yazılma Tarihi : 2017-10-27
 
  İstatistik
  Dün : 1851
  Bugün : 1109
  Toplam: 4356263
   Online :

  31 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 76 
2 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 153 
3 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 236 
4 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 219 
5 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 406 
6 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 260 
7 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 277 
8 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 196 
9 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 219 
10 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 317 
11 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 205 
12 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 325 
13 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 327 
14 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 375 
15 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 335 
16 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 289 
17 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 321 
18 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 376 
19 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 692 
20 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 452 
21 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 353 
22 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 372 
23 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 336 
24 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 337 
25 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 339 
26 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 331 
27 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 383 
28 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 433 
29 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 432 
30 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 405 
31 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 377 
32 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 375 
33 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 407 
34 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 427 
35 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 406 
36 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 396 
37 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 575 
38 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 427 
39 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 445 
40 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 437 
41 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 442 
42 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 587 
43 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 465 
44 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 444 
45 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 497 
46 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 426 
47 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 471 
48 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 513 
49 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 450 
50 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 502 
51 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 537 
52 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 510 
53 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 473 
54 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 541 
55 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 653 
56 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 515 
57 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 660 
58 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 527 
59 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 604 
60 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 721 
61 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 792 
62 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 707 
63 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 825 
64 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 995 
65 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 905 
66 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1115 
67 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 796 
68 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 688 
69 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 746 
70 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 737 
71 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 700 
72 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 753 
73 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 755 
74 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 829 
75 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 701 
76 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 791 
77 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 812 
78 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 803 
79 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 868 
80 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 828 
81 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 826 
82 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 938 
83 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 883 
84 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1302 
85 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 955 
86 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 931 
87 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 841 
88 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 835 
89 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1137 
90 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1036 
91 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 943 
92 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1060 
93 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1191 
94 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1015 
95 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1061 
96 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 990 
97 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 944 
98 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1123 
99 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1152 
100 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1177 
101 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1201 
102 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1093 
103 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1082 
104 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1234 
105 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1129 
106 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1201 
107 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1153 
108 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1186 
109 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1416 
110 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1164 
111 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1245 
112 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1254 
113 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1311 
114 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1291 
115 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1425 
116 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2117 
117 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1362 
118 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1358 
119 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1271 
120 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1241 
121 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1272 
122 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1300 
123 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1325 
124 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1317 
125 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1362 
126 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1315 
127 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1388 
128 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1510 
129 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1570 
130 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1332 
131 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1495 
132 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1490 
133 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2305 
134 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1356 
135 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1406 
136 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1414 
137 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1607 
138 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1316 
139 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 1752 
140 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3394 
141 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3213 
142 .Çankaya   2013-04-16 0 2414 
143 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2463 
144 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 2888 
145 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2184