Hamit Kalyoncu 
kalyoncuhamit@hotmail.com 

ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..

                   Yükseliş dergisinin ilk sayısı 29 Ekim 1950 tarihinde çıkmış. Derginin sahibi ve Yazıişleri Müdürü, Behzat Baruönü’(şimdi rahmetli)dür. Şair-yazar Behçet Kalaycı’nın büyük destek ve katkı verdiği, öykülerinin yayımlandığı dergi, ilk başyazısında “... irtica karşımıza anamız kılığında da karşımıza çıksa kıyasıya savaşmak azmindeyiz. Atatürk devriminin koruyucusu ve devam ettiricileri olarak çalışacağız...”, “..Yükseliş, bütün devrimci gençliğin öz ve ortak malıdır.” diyerek tavrını ortaya koyar. Dergide: Behzat Baruönü, İ. Behçet Kalaycı, A. Turgut Etingü, Nazmi Şener, Ömer Faruk Beğenir gibi yerel yazar ve şairlerin yanında Adnan Ardağı, Dr. Cahit Tanyol ve Halil Soyuer’in adları da görülür.
                  “Atatürk’ü yıpratmaya çalışanlar, O’nu, diğer ölüler safında görerek, korkusuzca hücuma geçenler, hepimizde birer parça halinde yaşadığını unutuyorlar. Gene unutuyorlar ki, biz O’nu mukaddes bildiğimiz şeylerden sayıyoruz.”  (Yükseliş, Aralık-1950-Zonguldak)
                 “Gazetelerin her günkü sayılarıyla türlü misallerini verdikleri inkılap ve Atatürk düşmanlığının fiiliyata dökülen tahripkarlığı apaşikârdır. Vatandaşlarda haklı bir endişe başlamıştır. Memleketin şurasında burasında heykeller kırılıyor, şeyhler, müritler türüyor, tekkeler açılıyor. Mukaddes Allah ve din kavramları piyasa metaı haline getirilip, vicdanlar tedirgin ediliyor.” (Yükseliş: 22 Nisan 1951, Sayı:4-5-Zonguldak)
     *****
                 Zonguldak’ta yayınlanan Yükseliş dergisinin sayfalarından alındı yukarıdaki cümleler belirtildiği gibi. Ne zaman yazılmış bunlar Yükseliş dergisine  sorusunun yanıtı: 1950-51 yıllarında. Kim yazmış bunları? Bu cümleleri dergiye İ.Behçet Kalaycı yazmış..Kaç yıl geçmiş aradan? Yuvarlak hesap, 60 yıl.. İ.Behçet Kalaycı(şimdi rahmetli ), benim Çaycuma ortaokulundan öğretmenim. Sonrası meslektaşım, aynı binada üst kat komşum, öğretmen ağabeyim olmuştur.
                 Unutmayalım, dergi Atatürk’ü kendine rehber edinerek. 29 Ekim 1950 tarihinde çıkmış. Ama aynı yıl yapılan seçimlerde Demokrat Parti büyük bir çoğunlukla iktidara gelmiştir. Dergi yayın hayatına başladığında Behzat Baruönü 23, Behçet Kalaycı da 28 yaşındadır. Günümüzden 60 kadar yıl önce dönemin aydın gençleri, yaşanan politik ortama rağmen korkusuzca çıkardıkları derginin daha ilk sayısında ”Tek öncü ve önder Atatürk” düşüncesi ile “..Atatürk devriminin koruyucusu ve devam ettiricileri olarak çalışacağız...”, diyerek, “irtica ile sonuna kadar savaşmayı” görev olarak algılıyorlar!..
     *****
                 Gelelim günümüze.. Artık günümüzde Atatürk’e saldırılar tek kanaldan değildir!. Gerici, sağcı, solcu görünümlü saldırılar, artık uluslararası güçleri de arkalarına almışlardır. Bütün hesap Atatürk’ü yıpratmak, yok etmektir. Sadece Atatürk mü? O’nun kurduğu şanlı orduyu da her sebeple yıpratmak, toplum içindeki saygınlığını yitirmesini sağlamak birinci görevleridir. Çünkü Ordu’nun Cumhuriyeti kollama ve koruma görevi de ortadan kaldırılmış olacaktır.  Ancak, o zaman üniter devlet çökertilebilir, bu topraklar üzerinde etnik kökenli devletçikler oluşturulabilir.
                 Bu acımasız saldırılar bilindiği gibi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü,  şanlı ordumuzu, devletimizin “demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti” düzenini hedef alarak yapılıyor. Atatürk’ün ölüm gününde bazı siyasi partiler bayrak asma, bu bayrağı yarıya indirme saygısını bile ne yazık ki gösteremiyorlar!..Üstelik “Bu günün diğerlerinden ne farkı var!” diyerek, Kürt Açılımı, sonra Demokratik Açılım, daha sonra Milli Birlik Projesi adı verilen gündemi uygulamaya sokabiliyorlar. Bütün bunları Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin “demokratik, laik” ortamında yapıyorlar. Hem de bir çok sözlerinin başında Atatürk’ün adını anarak!.. Ne diyordu Tevfik Fikret “..Kanun diye kanun diye kanun tepelendi..”
                 Özellikle yakın tarihimizin çeşitli sayfaları; olaylar gerektiğince incelenmeden, sebep ve sonuçları tahlil edilmeden, kendilerince çarpıtılma amaçlı nedenler oluşturularak, adeta bir hesaplaşma içine girercesine ortaya konuluyor. Halkın bu tür yayınlardan olumsuz etkilenmesini tahrik edercesine sanki “ne koparırsak kârdır” mantığı ile yapılıyor. Amaç, Atatürk’ü ve orduyu yıpratmak, halkın gözünde değer ve saygınlığını yitirmesine yol açmak..  Oysa; her araştırmada, her soruşturmada “en güvenilir kişi ve kurum”  sorulduğunda halkımız Atatürk’ü ve orduyu gösteriyor. Bu durum ülkemiz üzerinde hesapları olan yakın ve uzak merkezleri önemli ölçüde rahatsız ediyor.
Onun için ABD ve AB ülkeleri; “Atatürk’ün resmini devlet dairelerinden ve okullardan kaldırmalısınız” önerilerini fütursuzca getirebiliyorlar.  ”Atatürk’ü ortadan kaldırmadan uniter devlet yapısından kurtulamazsınız” diyebiliyorlar. Türkiye’nin devlet yapısı bozulduğunda -ki ABD ve AB yerli işbirlikçileri ile bunun için büyük uğraş vermekte- elbette Sevr Antlaşması günlerine dönmemiz sağlanacak. Yani ülkemiz iyice güçten düşürülerek, yabancı devletlerin parsellemesine hazır bir konuma getirilecektir. Kurtuluş savaşı öncesindeki durum ne ise, işte o ortam yaratılacaktır.
*****
Gazi M.Kemal, Büyük Nutuk’un başında ne diyordu
“1919 yılı Mayısının 19'uncu günü Samsun'a çıktım.  Vaziyet ve manzara-i umumiye:    Osmanlı Devleti'nin içinde bulunduğu grup, I. Dünya Savaşı'nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şartları ağır bir ateşkes anlaşması imzalanmış. Büyük Savaş'ın uzun yılları boyunca millet yorgun ve fakir bir durumda. Milleti ve memleketi I. Dünya Savaşı'na sürükleyenler, kendi hayatlarını kurtarma kaygısına düşerek memleketten kaçmışlar. Saltanat ve hilâfet makamında oturan Vahdettin soysuzlaşmış, şahsını ve  yalnız tahtını koruyabileceğini hayal ettiği alçakça tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa 'nın başkanlığındaki hükûmet âciz, haysiyetsiz ve korkak. Yalnız padişahın iradesine boyun eğmekte ve onunla birlikte kendilerini koruyabilecekleri herhangi bir duruma razı. Ordunun elinden silâhları ve cephanesi alınmış ve alınmakta... “
ABD ve AB ülkeleri ile Batı; ülkemizi işte bu durumdan kurtaran Yüce Önder Atatürk’ü, tarihimizden, yüreğimizden ve beynimizden silmek için durmadan usanmadan kapı-baca kollamakta, yerli işbirlikçileri ve kalemşörleri ile amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Çünkü Orta-Doğu’da güçlü bir Türkiye hiçbirisinin işine gelmemektedir. Çünkü Türk ulusu, gücünü ve inancını;  düşman çizmelerinden kurtuluşunu sağlayan, Batı kültürü ve uygarlığına yönelerek kalkınma yolunu açan Atatürk’e ne kadar bağlı olduğunu her ortamda onurla göstermektedir.. Anlayamadıkları ve kavrayamadıkları nokta  burasıdır. İşte bu nedenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye ve Türk insanı için, önemli bir kimlik ve kişilik olarak her geçen gün daha da büyümektedir.       
Çünkü UNESCO kararı ile;
Olağanüstü bir devrimci,/ Sömürgecilik ve emperyalizme ilk yumruğu indiren lider,/ Dünya ulusları arasında karşılıklı işbirliği anlayışı,/  Sürekli barışın kurulması için olağanüstü bir örnek,/ İnsanlar arasında hiçbir renk, din ve ırk ayrımı gözetmeyen,/  Bir  uyum ve işbirliği çağının doğması için inançlı,/  Her zaman barış, uluslararası anlayış ve insan haklarına saygılı,
Ve TÜRK ULUSUnca  ;
“Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti“ olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni kurduğu,/  Yaptığı devrimlerle Türkiye Cumhuriyeti halkını bütün anlam ve biçimiyle çağdaş bir toplum haline getirmek için büyük uğraş verdiği, / Batı kültürü ve uygarlığını geçmesi için Türk ulusunun elinde ve kafasında müsbet bilim meşalesini yaktığı, / ülkesine bilim ve  akıl yolundan yürümelerini vasiyet ederek, donmuş kalıplar bırakmadığı için,
                Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK;  hepimizin yüreğinde ve beyninde; bilgiyle, bilinçle, sevgiyle, saygıyla, bağlılıkla yaşamaktadır. İnanıyoruz ki, bu onurlu duygu ve düşünce hiç eksilmeden  sonsuza kadar devam edecektir..(Bu yazı ilk 17 Kasım 2009’de yayımlandı)

Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 454
Yazılma Tarihi : 2017-10-27
 
  İstatistik
  Dün : 1826
  Bugün : 1523
  Toplam: 4478288
   Online :

  100 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .ÖNCE EĞİTİM  2018-09-24 0 30 
2 . “ANDIMIZ”la BAŞLARIZ SÖZE..  2018-09-18 0 97 
3 .ZONGULDAK KUŞATMADA  2018-07-22 0 909 
4 .CHP’ye YAKIŞAN  2018-07-16 0 183 
5 .MUZAFFER TAYYİP’İ ANARKEN..  2018-07-02 0 235 
6 .HAYDİ ZONGULDAK!  2018-06-18 0 285 
7 .YÜCE MİLLETİME SESLENİYORUM!  2018-06-12 0 262 
8 .SEÇİM KAZANMAK…   2018-05-29 0 455 
9 .ÜLKEMİZİN ESENLİĞİ İÇİN..   2018-05-22 0 309 
10 .ÇAYCUMA GELECEĞE BAKIYOR  2018-05-07 0 328 
11 .NAZIM HİKMET ZONGULDAK’TA..  2018-05-01 0 265 
12 .ATATÜRK ve İNÖNÜ  2018-04-22 0 262 
13 .DOĞA KIYIMI ve TALANI  2018-04-09 0 361 
14 .TEFTİŞ - MÜFETTİŞ..  2018-04-02 0 245 
15 .ÖĞRETMEN PERFORMANSI  2018-03-26 0 368 
16 .ATATÜRKSÜZ OLMAZ  2018-03-19 0 375 
17 .MERAK EDİYORDUM  2018-03-12 0 423 
18 .FESTİVAL TEŞEKKÜRÜ..  2018-03-06 0 393 
19 .KENT KİMLİĞİNİ KORUMAK  2018-02-27 0 338 
20 .HALKEVİ KİTAPLIĞI  2018-02-19 0 365 
21 .DÜNYAYI ADIMLAMAK..   2018-02-09 0 427 
22 .AHŞAP TEKNELER DİYARI   2018-01-22 0 798 
23 .MADEN DULLARI  2018-01-15 0 513 
24 .UMUTLU BAŞLAMAK..  2018-01-08 0 404 
25 .ESKİ YILBAŞI ANILARI..  2018-01-01 0 429 
26 .ÇİZGİLERLE YAKIN TARİH..  2017-12-25 0 382 
27 .PARAYLA GÜRÜLTÜ  2017-12-18 0 382 
28 .BİR YIL ÖNCE, BİR YIL SONRA..  2017-12-11 0 388 
29 .ÜSLÛB-ı BEYAN..  2017-12-04 0 378 
30 .ÖĞRETMEN-İDARECİ  2017-11-27 0 426 
31 .EREĞLİ’DE İNSAN SICAKLIĞI..  2017-11-22 0 483 
32 .KASIM DÜŞÜNCELERİ  2017-11-13 0 480 
33 .ATATÜRK YAŞIYOR, YAŞIYACAK!..   2017-10-27 0 454 
34 .ÇAYCUMA GÜZELDİ  2017-10-23 0 427 
35 . ŞAH İSMAİL ÖZKAN  2017-10-16 0 445 
36 .ÇAYCUMA’DAKİ RUMLAR..  2017-10-09 0 459 
37 .BİR MUTLULUK GÜNÜ!..  2017-10-02 0 482 
38 .ŞAİR MUZAFFER’le ARKADAŞLIK..  2017-09-26 0 453 
39 .NAZIM HİKMET’in RAİF AĞASI..  2017-09-18 0 449 
40 .ŞAİR MUZAFFER’e VEF BORCU..  2017-09-11 0 631 
41 . AKLIN ve BİLİMİN GÜCÜ..  2017-09-04 0 478 
42 .30 AĞUSTOS ZAFERİ   2017-08-29 0 488 
43 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-2 MUSTAFA KEMAL İLE KARŞILAŞMA  2017-08-23 0 479 
44 .KURTULUŞ SAVAŞINDA-1 YEDİ GÜN YEDİ GECE ÇARPIŞTIK..  2017-08-20 0 489 
45 .ÇÜRÜK ELMA  2017-08-14 0 636 
46 .ÇAYCUMA PLAJI..  2017-08-06 0 512 
47 .NASIL BİR EĞİTİM?  2017-07-31 0 485 
48 .Göreve dönme umudu..  2017-07-25 0 572 
49 .15 TEMMUZ ANMASI..  2017-07-18 0 468 
50 .Hak hukuk adalet!..  2017-07-10 0 522 
51 .MUZAFFER TAYYİP 95 YAŞINDA  2017-07-01 0 560 
52 .EMEĞİN DEĞERİ  2017-06-30 0 504 
53 .ADALET YÜRÜYÜŞÜ  2017-06-20 0 545 
54 .FİLYOS ÇAYI’NA BAKARKEN  2017-06-05 0 612 
55 .KENTİN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKMAK  2017-05-30 0 573 
56 .KENTİN ORTAK AKLI  2017-05-22 0 521 
57 .Zihniyet Meselesi..  2017-05-16 0 606 
58 .ÇAYCUMA’DA BULUŞMA..  2017-05-08 0 715 
59 .ÇAYCUMA BULUŞMASI  2017-05-04 0 572 
60 .HALKOYLAMASI SONUÇLARI   2017-04-24 0 741 
61 .SAĞDUYU ZAMANI  2017-04-18 0 575 
62 .Yurttaşlık Görevi  2017-04-10 0 658 
63 .Ah, Hasan Ataman!..  2017-04-03 0 782 
64 .DÜZENE UYGUN KAFALAR!..  2017-03-27 0 843 
65 .KARANLIĞIN GÖZLERİ  2017-03-20 0 757 
66 . ÇAYCUMA’DA NELER OLUYOR?  2017-03-13 0 866 
67 .BİR DOST SELAMI..  2017-02-27 0 1061 
68 .Çocuklar NUTUK okuyor..  2017-02-19 0 967 
69 .Eti için bülbül öldürmek!..  2017-02-13 0 1170 
70 .Delüğe Gireyruk!..  2017-02-06 0 858 
71 .NELER YAPMADIK PARTİMİZ İÇİN?..  2017-01-30 0 745 
72 .SABAH OLURSA..  2017-01-23 0 796 
73 .TARZAN ZOR DURUMDA!..  2017-01-16 0 806 
74 .Çaycuma’da Kış Geceleri  2017-01-09 0 757 
75 .KANLI SABAH...  2017-01-01 0 824 
76 .Çaycuma Birlik ve Dayanışma Gecesi   2016-12-26 0 828 
77 .HASAD’la komünizm propagandası!..  2016-12-19 0 905 
78 .KENTİN ÖNÜNÜ AÇMAK  2016-12-12 0 768 
79 .NE HALDEYİZ? O HALDEYİZ!..  2016-12-07 0 862 
80 .MADEN MÜZESİ  2016-11-28 0 877 
81 .CHP’DEN BEKLENEN  2016-11-21 0 864 
82 .Ankara’da Çaycuma Derneği  2016-11-14 0 947 
83 .DÜNYA ÖNDERİ ATATÜRK  2016-11-09 0 873 
84 .ATATÜRK IŞIĞINDA   2016-11-07 0 874 
85 .ULUSAL BAYRAM..  2016-10-24 0 999 
86 . KENTİN YERİ DAR..   2016-10-18 0 951 
87 .Güzel ülkem nereye?  2016-10-10 0 1366 
88 .Önce Annelerini Vur..  2016-09-26 0 1009 
89 .OKULLAR AÇILIRKEN  2016-09-19 0 984 
90 .12 EYLÜL DÜŞÜNCELERİ  2016-09-13 0 894 
91 .“Yüzüm Bana Benzer”  2016-09-05 0 884 
92 .Bir düğün..Bir cenaze..  2016-08-23 0 1197 
93 .Ağrı Eşiği  2016-08-07 0 1100 
94 .Suç Ortakları!..  2016-08-02 0 1020 
95 .Yaşadıklarımdan öğrendiğim..  2016-07-25 0 1135 
96 .Bizi şair yaptı Zonguldak..  2016-07-03 0 1281 
97 .DİN İLE DÜNYA İŞLERİ..  2016-06-13 0 1087 
98 .Bir Din Bilgisi Sınavı  2016-05-23 0 1109 
99 .19 Mayıs 1919 Ruhu  2016-05-16 0 1063 
100 .Çaycuma forumu..  2016-05-09 0 1001 
101 .Atatürk düşmanlığının kaynağı  2016-05-02 0 1198 
102 .Yaşa Atatürk, Yaşa 23 Nisan!..  2016-04-18 0 1222 
103 .Çıkmaz Sokak  2016-03-28 0 1229 
104 . Atatürk’e yazılan mektup..   2016-03-22 0 1256 
105 .NERDE KALMIŞTIK DİYECEKTİM!..  2016-03-14 0 1140 
106 .Adımız, andımızdır..  2016-02-29 0 1134 
107 .BİR SÜRELİĞİNE YOKUM!..   2016-02-07 0 1292 
108 .BİZ KİMİZ, BİLİYOR MUSUNUZ?  2016-01-11 0 1191 
109 .BAŞARDINIZ SAYIN MÜDÜR!..  2016-01-05 0 1249 
110 .CHP KENDİNİ TOPLAMALI..  2015-12-30 0 1221 
111 .EKMEKLE GÜREŞMEK   2015-12-13 0 1229 
112 .Öğretmen: Canpolat Pamay /Öğrenci: Mehmet Haberal  2015-11-23 0 1468 
113 .ÇAĞLARIN ÖNDERİ ATATÜRK  2015-11-18 0 1209 
114 .Atatürk’ten Laiklik Dersleri  2015-11-09 0 1298 
115 .Kazanan, kaybeden!..  2015-11-03 0 1306 
116 .“Aydın kişi” neyi nasıl yapmalı?  2015-10-27 0 1362 
117 .Bu meydan kanlı meydan!  2015-10-14 0 1342 
118 .KİTAPLARI YAKMAK.. (KISA KISA ANIMSAMA-2)  2015-10-04 0 1489 
119 .ATATÜRK’ü BİLMEMEK..  2015-09-24 0 2184 
120 .YÜREĞİMİZDEKİ YANGIN..  2015-09-07 0 1400 
121 .Mustafa Kemal ve İsmet İnönü ile..   2015-09-02 0 1402 
122 .Yedi sıra tel örgü..  2015-08-27 0 1315 
123 .AŞK ENGELLİ   2015-08-12 0 1289 
124 .Kent kültürünü korumak  2015-07-28 0 1341 
125 .Yollar ayarsızsa toprak kayar, taş düşer!..   2015-07-22 0 1340 
126 .Kentin geleceğine bakmak  2015-07-15 0 1387 
127 .Bu yatak niye burada?  2015-07-10 0 1367 
128 .Öldükten Sonra  2015-07-03 0 1411 
129 .Kandilli’de “kömür kokulu gün”  2015-06-18 0 1356 
130 .Bu Türkiye kitaba uymuyor!..  2015-06-13 0 1424 
131 .Ben bu sazı çala çala yoruldum!..  2015-06-04 0 1564 
132 .Devrek köylerinden sesler geliyor..  2015-05-27 0 1621 
133 .Bir Pazar Günüydü..  2015-05-20 0 1384 
134 .CHP neler yapacak?  2015-04-28 0 1541 
135 .CHP’nin şansı nedir?  2015-04-14 0 1538 
136 .“Dev Proje” ne oldu?   2015-04-08 0 2357 
137 .Emekli başkenti!..  2015-03-24 0 1403 
138 .CHP’de kontenjan açmazı!..  2015-03-17 0 1445 
139 .Sandıktan umut çıktı!..  2015-03-12 0 1466 
140 .Okurlar Söyleşiyor  2015-02-22 0 1648 
141 . Kent için toplumsal eğitim..  2015-02-11 0 1380 
142 .Filyos Vadisi Belediyeleri Birliği  2015-02-03 0 1790 
143 .Baston kenti, kültür penceresi!..   2013-05-30 0 3464 
144 .Mektubun Avucumda..   2013-05-06 0 3263 
145 .Çankaya   2013-04-16 0 2467 
146 .Mustafa Kemal’den kurtulmak!..  2013-04-04 0 2524 
147 .Madenci protestosu!..  2013-03-13 0 2936 
148 .Güneşi Görememek!..  2013-03-04 0 2225