Sadi Uyar 
tefen67@hotmail.com 

Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebeyli Şehit ve Gaziler


Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Türk milleti, bugünkü özgürlüğüne kavuşma yolunda nice savaşlara girişmiş nice felaketler atlatmıştır. İlan edilen seferberlikler nice koç yiğitleri vatan toprağına kefensiz girmiş, nice evin reisi köyünden ayrılmış ve nice gözler sel gibi çağlamıştır. Günümüzün refah ve selameti, o kahramanların cansız bedenleri üzerinde yükselmiştir.            Gökçebey ve civar yöresi, kayıtlı-kayıtsız, tarihin her döneminde devletine ve milletine hizmet ve özverilerini sakınmamış; din, iman ve vatan yolunda canları vermekten katiyen geri durmamıştır. Gökçebey ( Tefen); Osmanlı Devleti’nin son zamanlarında yaşanan Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları; yeni devletin inşasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı ve sonraki dönemlerde cereyan eden savaşlarda kendi insanını vatan uğrunda çatışmaya yollamıştır. Bu yiğitlerden kimileri geri dönmüş, evine ve ailesine kavuşmuş; kimisi gittiği yerde ruhunu teslim edip sevdiklerini geride bırakmıştır. Bu yazı, kaynakların titizlikle incelenmesi neticesiyle,  adları gün yüzüne çıkan Gökçebeyli şehit ve gazilerin isimlerini ve gittikleri yerleri belirtir. Şu an itibarıyla, bu yazıyı okuyan okuyucularımızdan küçük bir ricamız olacaktır: LÜTFEN DİKKATLİ OKUYUNUZ, BELKİ SİZİN DEDELERİNİZDEN BİRİNİN ADINI GÖRECEKSİNİZ! Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebey’li Şehitler1.Trablusgarp Savaşı Şehitlerimiz:Hacımusa köyünden Kadıoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1301 doğumlu Satılmış Çizan’da 30.03.1911 tarihinde 26 yaşında şehit2.Balkan Savaşları Şehitlerimiz:Çukur köyünden Hatiboğlu lakaplı Eniştesi Hafidi Abdullah oğlu 1308 doğumlu Yakup Balkan Harbinde Çatalca civarında Mart 1329  tarihinde 21 yaşında şehit Duhancılar köyünden Gergekoğlu (?) ( Gegekoğlu) lakaplı Müteveffa Satılmış oğlu 1305 doğumlu Abdurrahman Balkan Muharebesinde Edirne civarında 1328 tarihinde 23 yaşında şehit3.Birinci Dünya Savaşı Şehitlerimiz: Duhancılar  köyünden Recebbeyoğlu  lakaplı İbrahim oğlu 1303 doğumlu Osman Irak Muharebesinde (7.Alay,1.Tabur,1.Bölük) 27 Kanunusânî 1332  tarihinde  29 yaşında şehit Çukur köyünden Beylioğlu (Benlioğlu) lakaplı Mahmut oğlu 1298 doğumlu Ömer Felahiye Muharebesinde 8 Şubat 1332  tarihinde 34 yaşında şehit Çukur Hatiboğlu lakaplı Eşteri Hafidi Abdullah oğlu 1301 doğumlu Süleyman Felahiye Muharebesinde 8 Şubat 1332  tarihinde 31 yaşında şehit Üçyargu(?) (Üçburgu) köyünden Velipeşeoğlu (Velibeşeoğlu) (Delipeşe?) lakaplı Yusuf oğlu 1306 doğumlu Nazif 29 Kanunusânî 1331 tarihinde 25 yaşında şehit Dağdemirciler köyünden Demircioğlu lakaplı Şükrü oğlu 1314 doğumlu Osman Yafa Civarında Kırmızı Tepede İngilizlerle vukubulan muharebede 2 Kanunuevvel 1333  tarihinde 19 yaşında şehit Bakacakkadı köyünden Hatiboğlu Mahdumu Mustafa oğlu 1308 doğumlu Osman Eşkıyalarla müsademe neticesinde 31 Kanunusani 1334  tarihinde 26 yaşında şehit Bakacakkadı köyünden Halilbeyoğlu lakaplı Eyüp oğlu 1310 doğumlu Ahmet Meydan-ı Harpte 23 Temmuz 1332  tarihinde 22 yaşında şehit Bakiler köyünden Alibeyoğlu lakaplı Hasan oğlu 1301 doğumlu Hasan Çanakkale’de Menzil Hastanesi Haziran 1331  tarihinde 30 yaşında şehit Bakiler köyünden Bekiroğlu lakaplı Şakir oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Çanakkale’de Arıburnu’nda 1331 tarihinde 23 yaşında şehit Çukur köyünden İsmailoğlu Biraderzadesi İsmail oğlu 1301 doğumlu Hüseyin Hindistan’da Eğri Kasabası Hastanesinde şehit Bakiler köyünden İmamoğlu Mahdumu Hasan oğlu 1307 doğumlu Yakup 1 Temmuz 1333  tarihinde 26 yaşında şehit Bakiler köyünden  İmamoğlu lakaplı Müteveffa İbrahim oğlu 1303 doğumlu Ahmet Çanakkale Arıburnu’nda 1 Mayıs 1332  tarihinde  29 yaşında şehitÇekenez köyünden Çakıroğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1304 doğumlu Ali Dilman Muharebesinde 1331  tarihinde 27 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Purtuloğlu ( Batlakoğlu) lakaplı Ali oğlu 1306 doğumlu Osman Nablus Hastanesi (3.Fırka) 1334 tarihinde 28 yaşında şehit Hacımusa köyünden Karamehmetoğlu lakaplı İsmail oğlu 1312 doğumlu Abdurrahman Esnay-ı Harpte Mart 1332  tarihinde  20 yaşında şehit Dağdemirciler köyünden Kütükçüoğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1313 doğumlu Osman Romanya İbrail cephesinde Şubat 1331  tarihinde 18 yaşında şehit Muharremler köyünden Çalıoğlu (Çalıkoğlu) lakaplı İbrahim oğlu 1312 doğumlu Yakup İran Ovasında 1 Ağustos 1332 tarihinde  20 yaşında şehit Bakacakkadı köyünden Halilbeyoğlu lakaplı Eyüp oğlu 1310 doğumlu  Ahmet  Meydan Harbinde (31.Alay, 23.Tabur, 5.Bölük) Temmuz 1332 tarihinde  22 yaşında şehit Hacımusa Köyünden Kadıoğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1305 doğumlu Hurşid Çanakkale civarında Kumkale’de Nisan 1332  tarihinde 27 yaşında şehit Hacımusa köyünden Aliustaoğlu lakaplı Ramazan oğlu 1301 doğumlu Yakup Çanakkale’de Anafartalar’da Haziran 1331   tarihinde 30 yaşında şehit Çekenez Aksakaloğlu Mahdumu Recep oğlu 1305 doğumlu İbrahim Van - Bitlis arasında muharebede 1333  tarihinde şehit Bakiler  köyünden Bekirbeşeoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1301 doğumlu  Biraderzadesi Ali Çanakkale’de Arıburnu’nda 1331  tarihinde 30 yaşında şehit Duhancılar köyünden  Keklioğlu lakaplı Mehmet oğlu 1311 doğumlu Ahmet Çanakkale’de Kumkale mevkiinde 1331  tarihinde  20 yaşında şehit Dağdemirciler  köyünden Demircioğlu lakaplı Mustafa oğlu 1308 doğumlu  Hakkı Dördüncü orduda 1333  tarihinde 25 yaşında şehit Bakiler köyünden  Velibeyoğlu lakaplı  Müteveffa Hasan oğlu 1308 doğumlu  İsmail Kumkale’de 1331  tarihinde 23 yaşında şehit Duhancılar  köyünden Recepbeyoğlu lakaplı İbrahim oğlu 1301 doğumlu Abdurrahman  Dilman Harbinde 11 Haziran 1331  tarihinde  30 yaşında şehit Dağdemirciler köyünden Demircioğulları lakaplı İbrahim oğlu 1307 doğumlu Abdurrahim Aktaş Muharebesinde 08.02.1915 tarihinde 24 yaşında şehit Duhancılar köyünden Recepbeyoğulları lakaplı İbrahim oğlu 1301 doğumlu Abdurrahman Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit Çukur köyünden Karaismailoğulları lakaplı Süleyman oğlu 1296 doğumlu Ahmet Harbiye Merkez Hastanesi 23.04.1915 tarihinde 35 yaşında şehit Bodaç köyünden Karadayıoğulları lakaplı Mustafa oğlu 1301 doğumlu Ali Kamil Karmuç Muharebesi 02.05.1915 tarihinde 30 yaşında şehit Gaziler köyünden Alibeyoğulları lakaplı İbrahim oğlu 1304 doğumlu Aziz Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 27 yaşında şehitBodaç köyünden Karadayıoğulları lakaplı Davut oğlu 1311 doğumlu Davut Meydan-ı Harpte 20.02.1916 tarihinde 21 yaşında şehit Hacımusa köyünden Pirkadıoğulları lakaplı Recep oğlu 1313 doğumlu Habip Galiçya’da  04.07.1916 tarihinde 19 yaşında şehit Çukur köyünden  Mehmet oğlu 1303 doğumlu  Halit Anafartalar Muharebesi 30.05.1915 tarihinde 28 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Abadioğulları lakaplı Mustafa oğlu 1301 doğumlu Hasan Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit Duhancılar köyünden Yazarlıoğulları ( Yazıcıoğlu) lakaplı Emin oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Galiçya’da şehit Gaziler köyünden Beşebeyoğulları (Paşabeyoğlu) lakaplı Satılmış oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Kerevizdere Muharebesinde 28.02.1915 tarihinde 23 yaşında şehit Bodaç köyünden Kapısızoğulları lakaplı Ahmet oğlu 1305 doğumlu Hüsnü Dilman’da 20.04.1916 tarihinde 27 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Abadioğulları lakaplı Mustafa oğlu 1301 doğumlu Hüsnü Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Hüseyinoğullarından Kerim oğlu 1303 doğumlu İbrahim Bağdat 3.Kasırlar Hastanesinde 11.12.1916 tarihinde 29 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden İsmail oğlu 1305 doğumlu İsmail Meydan Harbinde 18.09.1915 tarihinde 26 yaşında şehit Aktarla köyünden Süleymancılıoğulları lakaplı İsmail oğlu 1301 doğumlu İsmail 18.Kolordu 51.Fırka Sıhhiye Bölüğü 07.12.1916 tarihinde 31 yaşında şehit Hacımusa köyünden İbrahim oğlu Kadir 4.Fırka Sıhhiye Bölüğü 03.05.1915 tarihinde şehit Hacımusa köyünden Karaosman lakaplı Hasan oğlu 1309 doğumlu Mehmet Felahiye Muharebesi 09.11.1915 tarihinde 22 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Kirlioğullarından Mehmet oğlu Mehmet Dilman’da 18.02.1915 tarihinde şehit Uzunahmetler köyünden Partılı lakaplı Mustafa oğlu 1308 doğumlu Musa Ağadere’de 11.Fırka Seyyar Hastanesi 20.04.1915 tarihinde 23 yaşında şehitHacımusa köyünden Kütükçüoğulları lakaplı İsmail oğlu 1312 doğumlu Mustafa Sivritepe Harbinde 13.06.1916 tarihinde 20 yaşında şehit Bakacakkadı  köyünden Ayvazoğulları lakaplı Mehmet oğlu 1304 doğumlu Mustafa 2.Tabur 3.Bölük’de 12.01.1918 tarihinde  30 yaşında şehit Veyisoğlu köyünden  Osmanoğulları lakaplı Mustafa oğlu 1305 doğumlu  Mustafa  Dilman Muharebesinde 18.02.1915  tarihinde 26 yaşında şehit Veyisoğlu köyünde Hacı lakaplı Hurşit oğlu 1301 doğumlu Osman Felahiye Muharebesinde 09.07.1916 tarihinde 31 yaşında şehit Aktarla köyünden Boduroğulları lakaplı İsmail oğlu 1310 doğumlu Osman Kuttul Amare’de 1916 yılında 22 yaşında şehit Çukur köyünden Molla Halil 1301 doğumlu Osman Dilman’da 18.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit Çukur Köyünden İsmail oğlu 1304 doğumlu Rıza Seddülbahir Muharebesinde 17.04.1915 tarihinde 27 yaşında şehit Aktarla köyünden Çakıroğulları lakaplı Recep oğlu 1305 doğumlu Salih Meydan-ı Harpte 23.10.1915 tarihinde 26 yaşında şehit Üçburgu köyünden Davutoğulları lakaplı Mehmet oğlu 1305 doğumlu Satılmış Felahiye Muharebesinde 19.01.1916 tarihinde 27 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Habiboğullarından Mustafa oğlu 1301 doğumlu Satılmış Meydan Harbinde 21.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit Çukur köyünden Dede lakaplı Mustafa oğlu Satılmış Kumkalede 13.02.1915 tarihinde şehit Bakiler köyünden Bekiroğulları lakaplı Mehmet oğlu 1303 doğumlu Sefer Mehmet 1303 Domuzderesi 12.04.1915 tarihinde 28 yaşında şehit Duhancılar köyünden Ali oğlu 1306 doğumlu Selahaddin Siirt Hastanesi 12.02.1916 tarihinde 26 yaşında şehit Hacımusa köyünden Hacıyahaoğulları lakaplı Halil oğlu 1306 doğumlu Yakup Tikrit Muharebesinde 05.09.1917 tarihinde 27 yaşında şehit Gaziler köyünden Alioğullarından Hurşit oğlu 1301 doğumlu Yusuf Felahiye Muharebesinde 09.02.1916 tarihinde 31 yaşında şehit 4.İstiklal Savaşı Şehitlerimiz: Bakacakkadı Köyünden Hatiboğlu lakaplı Hasan oğlu 1315 doğumlu Halid İnönü Meydan Muharebesinde 10 Kânunusani 1337 tarihinde 22 yaşında şehit Hacımusa köyünden Hacıisaoğlu lakaplı Recep oğlu 1301 doğumlu Osman Duatepe’de 10 Eylül 1337 tarihinde 36 yaşında şehit Duhancılar köyünden Pazarlıoğlu lakaplı Müteveffa Emin oğlu 1313 doğumlu Hüseyin Haymana Harbinde 21 Eylül 1337 tarihinde 24 yaşında şehit Çukur köyünden Ahmethacıoğlu lakaplı Abdullah oğlu 1313 doğumlu Satılmış Kazuçuran Muharebesinde 15 Teşrin Evvel 1338 tarihinde 25 yaşında şehit Gaziler köyünden Kadıbaşoğlu lakaplı Tahir oğlu 1301 doğumlu Satılmış Polatlı tarafında (59.Alay,3.Tabur,10.Bölük) 28 Ağustos 1338 tarihinde 37 yaşında şehit Bakacakkadı Köyünden Bekir oğlu 1314 doğumlu Sait Bölüğünde  (57.Fırka,3.Bölük) 26 Ağustos 1338 tarihinde 24 yaşında şehit Bakiler köyünden Hocaoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1313 doğumlu Mehmet Bölüğünde (57.Fırka,3.Bölük) 26 Ağustos 1338 tarihinde 25 yaşında şehit Hacımusa köyünden Aliustaoğlu lakaplı İsmail oğlu 1306 doğumlu Hüsnü 3.Bölük’te nefer iken 20.Süvari Alayı 28 Ağustos 1338 tarihinde 32 yaşında şehit Duhancılar köyünden Keklioğlu lakaplı Mehmet oğlu 1313 doğumlu Mehmet (2.Tabur,5.Bölük,8.Fırka, 131.Alay) 27 Ağustos 1337 tarihinde 24 yaşında şehit Bakacakkadı köyünden Ahmetefendioğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1311 doğumlu Osman Meydan-ı Harpte nefer iken 34.Alay,7.Bölük 27 Ağustos 1338 tarihinde 27 yaşında şehit Çekenez köyünden Karabacakoğlu lakaplı Hasan oğlu 1304 doğumlu Ramazan Ankara’nın Polatlı istasyonunda 1338 tarihinde 33 yaşında şehit Çekenez köyünden Boduroğlu lakaplı Veys Emmizadesi oğlu 1307 doğumlu Şakir Sakarya Muharebesinde (?) 1337 tarihinde 30 yaşında şehit Uzunahmetler köyünden Batlıoğlu (Batlakoğlu) lakaplı Mehmet oğlu 1304 doğumlu Ramazan Kırtepeler Muharebesinde 28 Ağustos 1337 tarihinde 33 yaşında şehitÇukur köyünden Musabeyoğulları lakaplı Veliddin oğlu 1308 doğumlu Ahmet Çaldağı Taarruzunda 10.07.1921 tarihinde 29 yaşında şehit Hacımusa köyünden Alimollaoğulları lakaplı Mustafa oğlu 1307 doğumlu Aziz Türbetepe Harbinde 27.08.1921 tarihinde 30 yaşında şehit Veyisoğlu köyünden Osmanpaşaoğulları lakaplı Raşit oğlu 1310 doğumlu Mustafa 2.İnönü Muharebesinde 28.03.1921 tarihinde 27 yaşında şehit Veyisoğlu köyünden Ferhatoğulları (Aratoğlu) lakaplı Mustafa oğlu 1305 doğumlu Osman Hareket-i Millîye Muharebesinde 11.08.1922 tarihinde 33 yaşında şehit Hacımusa köyünden Hacıyahaoğulları lakaplı Ali oğlu 1313 doğumlu Selim Meydan-ı Harpte 21.05.1921 tarihinde 24 yaşında şehit                                    Gökçebey’den İstiklal Madalyası Alanlar Muharremler köyünden Ali oğlu 1312 doğumlu Abdullah ( Edirne merkez Jandarma TB.) Hacımusa köyünden Aliusta lakaplı Mehmet oğlu 1315 doğumlu Abdullah (32. Alay 3. TB ( Şehit 27.3.1337))Üçburgu köyünden Yusuf oğlu 1303 doğumlu Abdurrahman (Alay 42. TB. 3. BL.12)Örmeci köyünden Tavukçu lakaplı Mustafa oğlu 1316 doğumlu Ahmet (Menzil KH.) Duhancılar köyünden Duhancı lakaplı Abdullah oğlu 1302 doğumlu Ahmet (Ankara merkez noktası) Çukur köyünden Musabey lakaplı Veliddin oğlu 1308 doğumlu Ahmet (127. Alay 2. TB. ( Şehit 10.5.1338 Çelebidağı harbi) Bakacakkadı köyünden Osman oğlu 1313 doğumlu Ali Özkaya (4 TÜM.58.A.2.BL)Bodaç köyünden Hisarcı ( Hızarcı)  lakaplı Ali oğlu 1308 doğumlu Ali ( 4. seyyar hastanesi)Bakacakkadı köyünden Ahmet oğlu 1302 doğumlu Ali Ayvaz ( Bolu Jandarma Taburu)Çukur Köyünden Ahmet oğlu 1304 doğumlu Durmuş Durdubaş (Alay 41.TB.2.BL.5)Bakacakkadı köyünden Halilbey lakaplı İsmail oğlu 1317 doğumlu Eyüp (Tümen 12)Dağdemirciler köyünden Süleyman oğlu 1302 doğumlu Eyüp (1.Ordu 2.hat 2. katar kol 153.) Uzunahmetler köyünden Halil oğlu 1303 doğumlu Halil (Garp cephesi) Bakiler köyünden Bekir lakaplı Mustafa oğlu 1303 doğumlu Halil (Tümen 4. Alay 42.TB.2.BL.6) Gaziler köyünden Raşit oğlu 1303 doğumlu Halit (Süvari alay 36) Duhancılar köyünden Emin oğlu 1313 doğumlu Hasan Pazarlı (189. Alay 2.BL. Şehit 26.9.1337 haymana harbi) Dağdemirciler köyünden Hüseyin oğlu 1307 doğumlu Hasan Kütüklü (Garp cephesi emrinde ikinci Tayyare BL.) Çekenez köyünden Ahmet oğlu 1303 doğumlu Hüseyin Bodur (Tümen 23. Alay 69 TB.1.BL.2) Muharremler köyünden Veyis lakaplı İbrahim oğlu 1307 doğumlu Hüseyin (Tümen 4. Polatlıda hücum TB.) Gaziler köyünden Alibey lakaplı Satılmış oğlu 1309 doğumlu Hüsnü (Topçu Alayı 25.TB.2.) Hacımusa köyünden Gençali lakaplı Mehmet oğlu 1306 doğumlu Hüsnü (Tümen 23. Alay 31 TB.3.) Veyisoğlu köyünden Mustafa oğlu 1301 doğumlu İbrahim (Tümen 4. Alay 58. TB.3.BL11.) Bakacakkadı köyünden Ali oğlu 1301 doğumlu İbrahim (Alay 42. TB.1. BL..2.) Gökçebey Çarşı mahallesinden Ali oğlu 1314 doğumlu İlyas Etçibaşı (61.Tüm. 174. A.2. TB.KH.) Çekenez köyünden Mustafa oğlu 1305 doğumlu İsmail (Alay.9.TB.2.BL.7) Üçburgu köyünden İslam oğlu 1306 doğumlu İsmail Danacı (Tümen 24. Alay.30 TB.2) Hacımusa köyünden Karamemiş lakaplı Abdurrahman oğlu 1305 doğumlu Mehmet (Mihalıççık noktası) Bakacakkadı köyünden Veisbey lakaplı Mehmet oğlu 1307 doğumlu Mehmet (Tümen 57. Alay 37.TB.2BL.7) Hacımusa köyünden Hacıyahya lakaplı Hüseyin oğlu 1306 doğumlu Mehmet (Alay 36. TB.1BL.2)Veyisoğlu köyünden Mehmet oğlu 1314 doğumlu Mehmet (Alay 5.TB.3.BL.11) Çekenez Köyünden Hüseyin oğlu 1301 doğumlu Mehmet Aksakal ( Tümen 23.Alay. 69.TB.1.BL.2) Çukur köyünden Ömerbaş lakaplı Abdurrahman oğlu 1307 doğumlu Mehmet Salim (Garp cephesi Araba imalathanesi)Muharremler köyünden Hamza lakaplı İsmail oğlu 1311 doğumlu Mustafa (Alay 13. TB.2.BL.3)Uzunahmetler köyünden Hamit lakaplı İsmail oğlu 1305 doğumlu Mustafa (Tümen 5. Kafkas Alay.10TB.3BL.9.)Çukur köyünden Abdurrahman oğlu 1301 doğumlu Mustafa Fevzi (Alay 176 TB.2)Muharremler köyünden Hüseyin oğlu 1308 doğumlu Nazif (Tümen 4. Alay 58.TB.3)Örmeci köyünden Kadıkahya lakaplı Mehmet oğlu 1311 doğumlu Nuri (Alay.56 TB.1BL.3.)Muharremler köyünden Recep oğlu1304 doğumlu Osman Berber (İstihkam TB.2BL.3) Muharremler köyünden Halil oğlu 1302 doğumlu Osman (Tümen 4. Alay 58 TB.2.BL.6) Hacımusa köyünden Yahya oğlu 1301 doğumlu Osman (63. Alay.1TB.1.BL. (Şehit Duatepede 10.9.1338) Uzunahmetler köyünden Mehmet oğlu 1304 doğumlu Ramazan (Beştepe harbinde şehit)Bakacakkadı köyünden İsmail oğlu 1301 doğumlu Recep (Alay 3.TB.2) Çukur köyünden Karaismail lakaplı Ahmet oğlu 1307 doğumlu Salih Tümen (7. Topçu TB.3. Batarya) Hacımusa köyünden Hacıyahya lakaplı Ömer oğlu 1313 doğumlu Salim (3. Alay 2.TB. (Şehit 21.3.1337 )) Bakacakkadı köyünden Kadı lakaplı Halil oğlu 1301 doğumlu Satılmış (4. Tümen 58. Alay 2.TB.9.BL.9) Gaziler köyünden Beşebey lakaplı Mustafa oğlu 1315 doğumlu Satılmış (Tümen 1. Alay 5. makineli TFK BL) Muharremler köyünden Hüseyin oğlu 1305 doğumlu Satılmış (Tümen 17. Alay 63 TB.1BL.1) Veyisoğlu köyünden Veis lakaplı Mustafa oğlu 1311 doğumlu Satılmış (Topçu alay81.TB.2.BL.5) Hacımusa  köyünden Alim lakaplı Mustafa oğlu 1306 doğumlu Selim (Tümen 8.  alay 189.BL.7) Gökçebey çarşı mahallesinden Hasan oğlu 1317 doğumlu Siyami Uyar (17. Tümen 41.A.2.TB.KH) Bodaç Köyünden Mustafa oğlu 1303 doğumlu Şaban (Alay 69.TB.1BL.1) Duhancılar köyünden Ali oğlu 1302 doğumlu Tahir (Alay 41.TB.BL.1.) Bodaç köyünden Hacı lakaplı Nuri oğlu 1308 doğumlu Tevfik (Tümen 57. alay 126.T.2.BL.6) Örmeci köyünden Ali oğlu 1308 doğumlu Veli Erdi (6. Depo Alay 2.TB.) Dağdemirciler köyünden Mehmet oğlu 1306 doğumlu Yakup Demirci (Alay 131.TB.2.BL.5) Dağdemirciler köyünden Ahmet oğlu 1304 doğumlu Yusuf Demirci (Alay 61.) SÖZLÜKEmmizadesi: AmcaoğluMüteveffa: Vefat etmiş olan, Ölen, Ölmüş, ÖlüBirader-zadesi: Kardeş çocuğu, YeğenEşteri Hafidi: Evlat oğul TorunMahdumu: Oğlu, Oğulları Kaynak1:Prof. Dr. Ali Sarıkoyuncu  “Milli Mücadelede Zonguldak Sancağı” Ofset yayıncılık Ekim 2009 Ankara2:Ömer Faruk Evirgen (2008)“Vatan Savunmasında Şehit Olan Devrekliler (Devrek Vefayata Mahsus Vukuat Defterlerine Göre)”  Yüksek Lisans Tezi- Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih BölümüYakınçağ Tarihi Anabilim Dalı –Konya3:Ferit Devellioğlu “Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lügat Eski ve Yeni Harflerle “ Aydın Kitapevi 1993 AnkaraHaber Araştırma:

Sadi Uyar

Tarihte Tefen Günümüzde Gökçebey Kitabından


Facebook'ta Paylaş...


Okunma Sayisi : 4185
Yazılma Tarihi : 2012-01-17
 
  İstatistik
  Dün : 1425
  Bugün : 2034
  Toplam: 4822547
   Online :

  102 konuk,

 
Tefen67.com

<< Yazara Geri Dön <<

Yorumlar

muhammet ecit saracbasi 2012-11-26:

Tarihe isik tuttugunuz,icin ayrica tesekkurler. Herkime mahallesi tarihi hakkinda bilginiz varsa yayinlarsaniz ninnetter olurum.


Bu Yazıya Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama  
   
 
Tüm Yazılar Tarih Yorumlar Hit
1 .Gökçebey İçin Yaklaşan Tehlike: İlçenin istikbali Olacak Üç Sacayağı   2016-10-12 0 9208 
2 .Seksen yıllık fotoğraf, asırlık belge. Sözcüklerden çok şey anlatıyor bize   2016-10-08 0 1144 
3 .Hacumusa ve Bakacakkadı Beldelerinin Tarihi Gelişimi   2016-04-30 0 2389 
4 .Gökçebey’e 1932 Yılında Kimya ve Demir Sanayi Kurma Tetkikleri .  2016-04-25 0 1191 
5 .Zonguldak’ta Soyadı Alma Hadisesi.  2016-03-12 0 1507 
6 .Dağdemirciler Köyü (TEMİRCULAR-TİMURCİLER-DEMİRCİLER-DAĞDEMİRCİLER).  2016-03-01 0 1454 
7 .GAZİLER KÖYÜ.  2016-02-25 0 1299 
8 .Gökçebey Ahşap Camii ve Kitabesi..  2016-02-18 0 1392 
9 .Gökçebey’de Roma dönemi Ticaret Merkezi ...  2016-02-04 0 1382 
10 .İLÇE OLMA HİKAYESİ – TEFEN’DEN GÖKÇEBEY’E..  2016-02-04 0 1012 
11 .Çanakkale Savaşlarında Gökçebeyli Şehitler..  2016-02-04 0 1088 
12 .Gökçebey’de ( Tefen) Kethüdazadeler ...  2016-02-04 0 1095 
13 .1955 Yılında Gökçebey ( Tefen) Sanayi Merkezi Olması İçin Nahiye Yapılmış.  2016-02-04 0 1162 
14 .Zonguldak’ta Değiştirilen Yer Adları...  2016-02-04 0 1125 
15 .Gökçebey (Tefen) Antik dönem (Roma dönemi İ.S.1-2 yüzyıl)  2016-02-04 0 1115 
16 .Osmanlı’dan günümüze Tefen pazarı  2016-02-04 0 1021 
17 .GÖKÇEBEY’DE ASIRLIK DUT AĞACI   2016-02-03 0 1206 
18 .GÖKÇEBEY’DE 144 YILLIK TARİHİ MEZAR  2016-02-03 0 1116 
19 .Araştırmacı Yazar Sefer Köse’ye Armağan  2016-02-03 0 1091 
20 .İki Asırlık Filyos Projesi Gerçekten ll. Abdülhamit Han’a mı Aitti?.  2016-02-03 0 1014 
21 .TEFEN İSTASYONU (1927–1935)...  2016-02-03 0 1142 
22 .Gökçebey’de 2000 yıllık bir ticaret merkezi  2016-02-03 0 1011 
23 .Zonguldak’ta 1931 Yılında Meydana Gelen Fırtına   2016-02-02 0 1050 
24 .“ZONGULDAK“ ADININ TARİHİ GELİŞİMİ.. .....  2016-02-02 0 1038 
25 .Teşekkürler Gökçebey   2016-02-02 0 940 
26 .Gökçebey’in Tarihi ve Kuruluş Günü  2016-02-02 0 960 
27 .1945–1951 Yılı Zonguldak ve Filyos’ta Bulunan Heykeller Hakkında Notlar  2016-02-01 0 1237 
28 .Dirgine 1915’te Nahiye Yapılmış  2016-02-01 0 1010 
29 .Gökçebey’de Göç Sorunu  2016-02-01 0 965 
30 .Gökçebey Var Mıdır, Yok Mudur?  2016-02-01 0 1005 
31 .Ağustu Deresi’nin Gönüllü Temizlikçileri  2016-01-31 0 952 
32 .Geçmişten Günümüze Gökçebeyspor  2016-01-31 0 971 
33 .Gökçebey Doğasıyla ve Tarihi Eserleriyle Turizme Açılmayı Bekliyor  2016-01-31 0 986 
34 .Hayalimizdeki Gökçebey  2016-01-31 0 903 
35 .Belediye Meclis Üyeliği ile Geçen Üç Yıl  2012-01-17 2 5546 
36 .Balkan Savaşları’ndan Milli Mücadeleye Gökçebeyli Şehit ve Gaziler  2012-01-17 1 4185 
37 .Hayata Geçmemiş “Tefen –Karaman-Zonguldak Hattı Demir Yolu” Projesi.  2012-01-17 0 2773 
38 .Temettuat Defterlerine Göre 19. yüzyıl Ortasında Tefen Kazasının Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası  2012-01-17 0 3990 
39 .Gökçebey “Tefen” Tarihi  2011-08-11 0 3483 
40 .Gökçebey’in Tarihi ve Kuruluş Günü  2010-06-26 2 4324 
41 .GÖKÇEBEY(TEFEN)TARİHİ  2009-05-31 6 4013 
42 .BU MEMLEKET BİZİM"DAVET"  2009-04-20 0 3342 
43 .Gökçebey’de Hizmet Bekleyen Alanlar "2""Kaldırım ve Sokaklar"<  2009-02-21 0 3119 
44 .Sarıkaş Mevkisinde Yaşanan Belirsizlikler  2008-12-18 7 3187 
45 .Gökçebey’de Hizmet Bekleyen Alanlar 1 "TERMİNAL"  2008-11-14 16 4100 
46 .Gökçebey’de Bir Yerel Tarih Denemesi  2008-10-21 9 4432 
47 .BAŞLARKEN....  2008-10-16 5 3362