Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği kapsamında; Gökçebey İlçesi Kaymakamlık Toplantı Salonunda 12.11.2009 tarihi saat 11.00’de Zonguldak Tarım İl Müdürlüğü Destekleme Şube Müdür V. Nihat Korkut ve İlçe Tarım Müdür V. Sevim Küçükbekir ziraat odası, birlikler, kooperatifler ve ilgilenen şahıslar bilgilendirilmiştir.        
     

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeyi sağlamak için, gerçek ve tüzel kişilerin ekonomik faaliyete yönelik yatırımları ile basınçlı sulama sistemleri konularında yapacakları öz sermayeye dayalı projeli yatırımlarını teşvik etmek amacıyla hibe desteği verilmesini sağlayan kırsal kalkınma programıdır.
    

Programın amacı, doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının yaratılması, basınçlı sulama sistemlerinin geliştirilmesi, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliğinin artırılması ve kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasıdır.
   

Program kapsamında tarımsal ürünlerin depolanması, işlenmesi, paketlenmesi ve ambalajlanmasına yönelik olarak, yeni tesislerin yapımı, mevcut tesislerin kapasite artırımı ve teknoloji yenilenmesi ile yarım kalmış tesislerin tamamlanmasına yönelik yatırımlara, biogaz, jeotermal, güneş, rüzgar gibi alternatif enerji kaynakları kullanan seraların yapımına, basınçlı modern sulama tesislerinin yapımına, mevcut sulama tesislerinin modern basınçlı sulama tesislerine dönüştürülmesine yönelik, iyileştirme ve geliştirme yatırımlarına aşağıda belirtilen oranlarda hibe desteği verilmektedir.

Verilen hibe desteği oranları,
Gerçek kişi başvuruları için 100 bin TL’lik  proje toplam tutarının %50’si olan 50 bin TL,
Tüzel kişi başvuruları için 500 bin TL lik proje toplam tutarının %50’si olan 250 bin TL,
Basınçlı sulama sistemi projelerine ise 500 bin TL’lik proje toplam tutarının %75’i olan 375 bin TL dir.
        Bu desteği almak için Bakanlık tarafından oluşturulan çiftçi kayıt sistemine veya bunların üst tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla Bireyler, Şirketler, Vakıflar, Tarımsal amaçlı Kooperatifler ve Birlikleri ile bunların Üst Örgütleri,
      Basınçlı sulama sistemi projeleri ise Köylere Hizmet Götürme Birlikleri ve Sulama Kooperatifleri başvurabilir.
      

Yatırımcıların Tebliğin yayınlandığı 30.10.2009 tarihinden itibaren 60 gün içerisinde          (28 Aralık 2009) gerekli belgelerle birlikte Tarım İl Müdürlüklerine Başvuruda bulunmaları gerekmektedir.2006 yılında uygulamaya başlayan Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında, bugüne kadar,
- Hibe sözleşmesi imzalayan 2432 projeden 1656’sı tamamlanmış olup, 776 proje devam etmektedir.
- Tamamlanan projelere 257 milyon TL hibe desteği ödenmiştir.
- Ayrıca, makine ve ekipman destekleri kapsamında 33.227 adet projeye 194.6 milyon TL hibe sağlanmıştır.
- Kırsal Kalkınma Yarımlarının Desteklenmesine yönelik toplam 451,6 milyon TL hibe ödemesi yapılmıştır.

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2009-11-13
Bu haber 1362 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 991
  Bugün : 290
  Toplam: 5645746
   Online :

  92 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama