KÖKTÜRK: BELDE BELEDİYELERİ KÖYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR

'ARTIK, 'İL YÖNETİMİNDEN' DEĞİL, 'BÖLGESEL YÖNETİMLERDEN' BAHSETMEK SÖZ KONUSUDUR. 

“BU KAPSAMDA; ZONGULDAK İLİMİZE BAĞLI; GÜMELİ, EĞERCİ, ÖZBAĞI, ÇAYLIOĞLU, GÖKÇELER, HACIMUSA, SİVRİLER BELDELERİ ORTADAN KALDIRILMAKTADIR…”

CHP Zonguldak milletvekili Ali İhsan Köktürk dün bir basın açıklaması yaparak hükümetin meclisten geçirmeye çalıştığı yasayı eleştirdi.

Köktürk açıklamasında şöyle dedi: “Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ivedi olarak yasalaştırılmak üzere TBMM’nin ilgili komisyonunun gündeminde görüşülmektedir. Bu tasarı ile daha mevcut olan 13 Büyükşehir Belediyesinin yanına 16 Büyükşehir Belediyesi daha oluşturulmakta ve toplam 29 il’de“Bütünşehir” uygulamasına geçilmektedir. 

Bu kanun tasarısı ile 29 İl Özel ideresi, 1591 Belde Belediyesi ile 16082 köyün tüzel kişiliği sona ermekte, Büyükşehir sınırlarındaki beldeler mahalle ve köyler ise; “Mahalle” olarak ilçe belediyelerine katılmakta, diğer illerde tüzel kişiliği sona erdirilen belde belediyeleri, köye dönüştürülmektedir. 

Daha açıkçası, kanun tasarısı ile bu illerdeki Büyükşehir sınırları içerisinde belde belediyeleri ve orman köyleri dahil, köylerin tüzel kişilikleri kaldırılmakta, Büyükşehir olmayan 52 ilde nüfusu 2000’in altındaki belde belediyelerinin tüzel kişiliğine son verilerek bu beldeler köy haline getirilmektedir. 

Bu kapsamda; Zonguldak İlimize bağlı; Gümeli, Eğerci, Özbağı, Çaylıoğlu, Gökçeler, Hacımusa, Sivriler Beldeleri ortadan kaldırılmaktadır.  

Tasarı gerekçesinde mevcut yerel yönetim yapısı ile yerel nitelikteki kamu hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulması olanağı kalmayan bazı illerde, bu hizmetlerin vatandaşların artan beklentilerini karşılayabilecek nitelik ve kabiliyetle donatılmış, ideal ölçekte etkin hizmet sunma potansiyeline sahip yerel yönetimlerce sağlanması öngörüldüğü ifade edilmekteyse de söz konusu kanun tasarısının aslında daha başka hedeflerle ülke gündemine getirildiği kaygısı ciddi bir şekilde ortaya çıkmaktadır. 

Şöyle ki; 

  • Öncelikle, tasarı bugünkü İl Özel İdarelerinin % 36’sını, belediyelerin % 53’ünü, köylerin ise, %47’sini yok etmektedir.
  • Kaldırılan tüzel kişilikler için yerel halka sorma gereği duyulmamıştır. Tasarı, yerel referandum yapma gereği duymadığı gibi, ilgili tüzel kişilik temsilcilerinin görüşleri sorulmamış, düzenleme kamuoyuna sunularak tartışmaya açılmamıştır.
  • Hükümet isteği ve AKP’nin parlamento çoğunluğu yeterli sayılmıştır.
  • Kaldırılan tüzel kişilikler bulunduğu yönetsel sınırlar içerisinde kalan yurttaşlarımızın kazanılmış hakları, onların görüş ve onayı alınmaksızın Hükümet eliyle ortadan kaldırılmaktadır. Bu anlamda tasarının iptal edilen 1591 Belde Belediyesi, 16082 Köy ve 29 İl Özel İdaresinin sayılarına bakıldığında yerel yönetimlerin güçlendirilmesinin ötesinde, tam tersine yok etmeye yönelinildiği açıkça görülmektedir.
  • “Bütünşehir”de öngörülen yeni düzenlemelere bakıldığında oluşturulan“Yatırım, İzleme ve Koordinasyon Merkezleri”nin yıllık bütçesi doğrudanBaşbakan tarafından onaylanacaktır.
  • İllerdeki merkezi yönetimlerin, illerdeki yatırım ve harcamaları merkezi bütçe dışına çıkarılıp piyasa serbestliğine aktarılmış olmaktadır.

CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Kamu Yönetim Uzmanı Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’in saptamalarına göre: 

  • Bir sonraki adımı içi boşaltılan il genel yönetiminin – eğitim, güvenlik gibi temel görevleri de “Bütünşehir Belediyesi”ne devredilerek lağvedilemesin olacağı öngörülmektedir.
  • Oluşturulan kademeler, “İl” özelliklerinden uzaklaşıp “Bölge” özelliklerine yaklaşmaktadır.
  • Artık, “İl yönetiminden” değil, “Bölgesel yönetimlerden” bahsetmek söz konusudur.
  • Tasarının hedefi, “Başkanlık Sistemi” için olmazsa olmaz koşul olan “İdari federalizm” hedefidir. Doğu ve Güneydoğu açısından bu durumun yaratacağı sakıncalar ortadadır…

Hükümet bu değişiklikle; yerel seçimleri Mart 2014’ten Ekim 2013’e çekerken gündeme getirmektedir. Öngörülen yeni yapı, ilk yerel seçimlerde uygulanacaktır. Hükümet, bu tasarıyla kendisi için üstünlük sağlayacağı beklentisi içindedir. AKP’nin asıl amaçlarından biri de; yerel seçimlerde kendi başarısını sağlayacak seçim çevrelerini ülkenin ağır faturalar ödemesine mukabil oluşturmaktır. 

Sonuç olarak: Yurttaşlarımızın müktesap hakları, kendi kendini yönetme hakları gasp edilmiştir. Ülkemizin yönetim yapısı, federal esaslara yönelen bir sürece oturtulmuştur. Üniter devlet anlayışı dışlanmıştır. Bu tasarının ileri sürülen tüm gerekçelere karşı ülkemize yarar getirmeyeceği, yakın süreç içerisinde çok açık bir şekilde görülecektir… 

Bu nedenlerle; gerek Zonguldak’taki beldelerimizin kapatılmasına, gerekse yaratılmak istenen tek adamlı, totaliter, federatif yönetim anlayışına karşı kamuoyumuzun dikkatini çekmeyi görev sayıyoruz"dedi

 
Facebook'ta Paylaş...

Haber Tarihi:2012-10-12
Bu haber 1618 kez okunmuştur...

 
  İstatistik
  Dün : 288
  Bugün : 164
  Toplam: 5671615
   Online :

  94 konuk,

 
Tefen67.com

<< Ana sayfaya Geri Dön <<

Yorumlar

Henüz Hiç Yorum Yazılmamış.

Bu Habere Yorum Yazın

ELEŞTİRİYE EVET HAKARETE HAYIR!...
Yorum köşemiz düşüncelere zenginlik katmak için hizmet vermektedir.
Adı Soyadı :
Email :
Mesajınız :
Güvenlik Doğrulama